Home / BENDRUOMENĖ  / Italijos lietuvių bendruomenė: kokios pageidautumėte?

Italijos lietuvių bendruomenė: kokios pageidautumėte?

 2014-2016 m. Italijos lietuvių bendruomenės valdyba, Romos nariai

2014-2016 m. Italijos lietuvių bendruomenės valdyba, Romos nariai

„Italijos lietuvių bendruomenė man tokia pat kasdienybės dalis, kaip ir mano studijos, darbas, draugų ir bičiulių ratas, tačiau būtent tuo ir ypatinga“, – apie savo dalyvavimą Italijos lietuvių bendruomenės (ILB) veikloje atsiliepė jos pirmininkas Romanas Kazakevičius.

Kovo 12 d., šeštadienį, vyks Italijos lietuvių bendruomenės visuotinis susitikimas, kurio metu bus pristatoma bendruomenės veiklos ataskaita ir vyks valdybos rinkimai. Į renginį kviečiami visi Italijos lietuviai ir jų draugai. Kandidatuoti į valdybą, kuri dirba savanoriškai ir rūpinasi bendruomenės gerove, galės kiekvienas norintis.

Kiekviena valdyba savo kadencijai išsikelia tam tikrus tikslus. „Pagrindinis mūsų uždavinys – tai suburti Italijoje gyvenančius lietuvius, išlaikyti lietuvybę, mūsų tradicijas, kurti draugišką aplinką, suteikti galimybę švietimui, kaip ILB mokyklėles vaikams. Be kultūrinių renginių, švenčių, teikiame informaciją atvykusiems, kurie į mus kreipiasi. Palaikome glaudžius ryšius su Lietuvos atstovybėmis Italijoje, su Šv. Kazimiero kolegija, su Lietuvos institucijomis, su Pasaulio lietuvių bendruomene ir lietuvių bendruomenėmis užsienyje“, – sakė bendruomenės valdybos narė Ieva Musteikytė.

Kita narė Skaistė Kerušauskaitė išskyrė kelis pagrindinius šios išeinančios valdybos darbus: naujo bendruomenės tinklalapio inicijavimas, paraiškų paramai gauti suaktyvinimas ir organizacijos padalinių stiprinimas. Pasak S. Kerušauskaitės viena didžiausių užduočių šioje dvejus metus trukusioje kadencijoje buvo bendruomenės statute numatytos struktūros pakeitimas, išlaikant nuolatinę besiplečiančios bendruomenės komunikaciją. „Kai įsikūrėme, veikė tik Romos, na, ir praktiškai Milano apylinkės. O dabar jau turime penkis padalinius, kuriuos, tiesą pasakius, pagal senąją struktūrą sunku sužiūrėti, surinkti nuomonę ir galiausiai nešti atsakomybę už visų jų veiklą. Turime daugiau laikyti delną ant apylinkių pulso“, – teigė S. Kerušauskaitė. Bendruomenės veiklai plečiantis po visą Italiją prioritetiniais tapo bendruomenės statuto koregavimo klausimai. „Tuo tikslu buvo sudaryta darbo grupė, kuri ateinančio visuotinio susirinkimo nariams turės pateikti siūlomas pataisas”, – apie pakeitimus kalbėjo jau 35 – rius metus bendruomenei priklausanti valdybos iždininkė Nijolė Tutkaitė.

Italijos lietuvių bendruomenė yra viena seniausių lietuviškų organizacijų Europoje, savanoriškos veiklos vedamos asmeninių norų prisidėti prie bendro tikslo, susibūrimai, lietuvybės puoselėjimas yra visų ILB narių nuopelnas. „Buvimas valdyboje labai daug priklauso nuo principo, kiek padarysi, tiek ir turėsi. Tokia atsakomybė ir yra: kurti progas bendravimui – linksmam, sąmoningam, ugdančiam. Reikia pabrėžti, kad bent Romoje nesame vieni, čia veikia Kazimiero kolegija, ambasados prie Šventojo Sosto ir Italijos respublikos. Dažnai dalyvaujame ar bendradarbiaujame jų inicijuotuose renginiuose“, – teigė bendruomenės pirmininkas R. Kazakevičius.

Kaip atviravo dabartiniai valdybos nariai, pasirinkimas dalyvauti bendruomenės veikloje siejosi su visų narių jaučiamu poreikiu susiburti, puoselėti lietuvybę, švęsti tradicines šventes. „Mano supratimu, verta skirti laiko tautiečių bendruomeniškumo palaikymui, kad galėtume džiaugtis tarpusavio bendravimu, kad gyvenimo dienos taptų įdomesnės, turiningesnės, kad nepamirštume lietuviškų dainų, papročių, kad galėtume būryje švęsti tradicines ir valstybines šventes. Man asmeniškai, daug davė dalyvavimas ILB veikloje, dešimtmečių raidoje teko susipažinti su įdomiais, garbingais, įtakingais žmonėmis, Romoje viešėjusiais menininkais iš Lietuvos, kultūros, politikos veikėjais”, – pasakojo N. Tutkaitė.

Kalbos puoselėjimas yra viena iš esminių bendruomenės veiklos sričių, Romoje lituanistinė mokyklėlė „Bitutė” jau paminėjo dešimtmečio jubiliejų, Milane švietėjišką veiklą atnaujina lituanistinis vaikų klubas-mokyklėlė „Pabiručiai“. „Man asmeniškai labai svarbu, kad lietuvių bendruomenė Italijoje ir toliau gyvuotų, kad išlaikytume savo tautiškumą, patriotizmą, kalbą. Mūsų čia nėra daug, ir, manau, yra labai svarbu palaikyti bendravimą ne tik tarp Romoje gyvenančių lietuvių, bet ir tarp visos Italijos lietuvių. Neleisti vaikams užmiršti mūsų gimtosios kalbos, kultūros, papročių. Manau, kad ir nauja valdyba turėtų skatinti visa tai“, – kalbėjo bendruomenės vicepirmininkė Nerija Marciukaitė.

ITLIETUVIAI.IT primena, kad Italijos lietuvių bendruomenė buvo įkurta 1952m. Romoje ir veikė keturis dešimtmečius, veiklą vėl atnaujino 2002-siais. Šiuo metu yra įkurtos 6 lietuvių bendruomenės apylinkės: Romoje, Milane, Pjemonte, Genujoje, Pietų Italijoje (jungia Kalabriją ir Siciliją) ir Sardinijoje. Italijoje yra apie 5000 savo gyvenamąją vietą deklaravusių lietuvių.

Remiantis ILB statutu, asociacija yra demokratiška, savanoriška ir nesiekianti pelno. Bendruomenės tikslas yra tapti atramos lietuviams Italijoje tašku, skatinti, plėtoti ir vykdyti kultūrinę veiklą. Italijos lietuvių bendruomenės valdybą sudaro penkių asmenų komanda, kuri dvejų metų kadencijai yra išrenkama visuotinio susitikimo metu, taip pat į valdybą įeina kiekvienos apylinkės pirmininkas. Rinkimuose gali dalyvauti ir kandidatuoti visi pilnamečiai bendruomenės nariai.

Žiedūnė Morkūnaitė, ITLIETUVIAI.IT bendradarbė Romoje

ITLIETUVIAI.IT,
2016 m. vasario 19 d.

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI