Home / BENDRUOMENĖ  / Romoje gyvenančius lietuvius bandys telkti žurnalistas

Romoje gyvenančius lietuvius bandys telkti žurnalistas

Paulius Jurkevičius,  „Lietuvos rytas“
2003 m. archyvas

Dirba Vatikano radijuje
Italijoje gyvenantys lietuviai nutarė vėl burtis į bendruomenę. Jos pirmininku Romoje išrinktas 42 metų žurnalistas Saulius Kubilius.
„Gimiau Australijoje, Adelaidėje, mokiausi Romos Laterano universitete, dirbau „Laisvosios Europos“ radijuje Miunchene, o dabar – Vatikano radijo lietuviškų laidų redakcijoje“, – prisistatė S.Kubilius.


Buvo gelbėjami pabėgėliai
Lietuviai Italijoje į tautines organizacijas pradėjo burtis nuo 1920 metų. Ypač reikšminga buvo Lietuvių komiteto veikla po Antrojo pasaulinio karo, kai Italijoje atsidūrė šimtai pabėgėlių.
Jiems grėsė realus deportavimo į Sovietų Sąjungą pavojus. Tačiau Italijos lietuvių bendruomenės, diplomatų pastangomis nė vienas lietuvis iš Italijos nepakliuvo atgal į sovietų režimo rankas, dauguma sėkmingai persikėlė gyventi ir dirbti į JAV.
Biuletenyje – tiesa pasauliui
Pokario metais lietuvių bendruomenės veikla Italijoje daugiausia sukosi aplink Šv.Kazimiero popiežiškąją kolegiją Romoje.
Daug nuveikė ilgametis Italijos lietuvių bendruomenės vadovas Vincas Mincevičius. Šis prelatas pats vienas leido biuletenį italų kalba „Elta Press“, kuriame buvo skleidžiama tiesa pasauliui apie Lietuvos okupaciją.
Įtakingo Romos prelato pastangomis Vatikane, Šv.Petro bazilikoje, buvo įrengta unikali Lietuvių koplyčia.
V.Mincevičiui pačiame „šaltojo karo“ įkarštyje netgi pavyko įtikinti Romos municipalitetą vieną sostinės aikščių pavadinti „Piazza Lituania“. Ši aikštė taip vadinasi iki šiol.
Intelektuali bendruomenė
Šiuo metu Italijoje gyvena apie 200 lietuvių. Daugiausia jų yra Romoje. Tai diplomatinis korpusas, dvasininkai, bažnytinių ir pasaulietinių universitetų studentai, žurnalistai.
Yra lietuvių ir kituose Italijos kampeliuose. Milano mados pasaulyje dirba verslininkai, manekenės, Šiaurės Rytų Italijoje bei Toskanoje – būrelis dviračių sporto atstovų.
„Neseniai Romoje buvo atidaryta Nuitos Lukoševičiūtės meno darbų paroda. Mums, lietuviams, tai buvo malonus netikėtumas: net neįtarėme, kad Romos provincijoje daug metų gyvena ir kuria menininkė iš Lietuvos“, – kalbėjo S.Kubilius.
Ir malda, ir krepšinis
Romoje gyvuoja senos bendravimo tradicijos, bet atsiranda ir naujų.
Kiekvieną šeštadienį Romos centre, „Divino Amore“ (it. Dieviškos meilės) skersgatvyje esančioje bažnyčioje, vyksta lietuviškos pamaldos. Po jų visi kartu – ir dvasininkai, ir pasauliečiai – keliauja valgyti picos, išgerti taurės vyno, pabendrauti į piceriją „Da Pasquale“.
Romoje studijuojantys lietuvių dvasininkai nepamiršta ir sporto. Kelis kartus per mėnesį netoli Šv.Kazimiero kolegijos esančiame sporto aikštyne verda krepšinio aistros.
Įkurtas ir specialus interneto tinklalapis Italijoje gyvenantiems lietuviams www.lituani.net. Didelėje valstybėje išsibarsčiusiems tautiečiams tai savotiška bendruomenės skelbimų lenta.

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI