Home / BENDRUOMENĖ  / Sardinijos lietuvių velykinę šventę aplankė vaikučius iš Lietuvos auginantys italai

Sardinijos lietuvių velykinę šventę aplankė vaikučius iš Lietuvos auginantys italai

Šių metų kovo 25-ąją galima drąsiai vadinti istorine diena Sardinijos lietuvių bendruomenės gyvenime. Prieš maždaug dešimtmetį bradėjusią burtis ir prieš penkerius metus oficialiai gimusią bendruomenę Italijos saloje pirmą kartą aplankė Lietuvos Respublikos ambasadorius Italijoje Ričardas Šlepavičius.

 

Verbų sekmadienis ypatingam vizitui buvo pasirinktas neatsitiktinai. Mat jau trečius metus iš eilės Verbų sekmadieniui į Kaljarį atvykstą Popiežiškosios lietuvių Šv. Kazimiero kolegijos Romoje rektorius, kunigas Audrius Arštikaitis. Su bendruomene itin šiltai susidraugavęs dvasininkas aukoja Šv. Mišias lietuvių kalba ir pietauja su bendruomene, kurios, atstovų teigimu, kunigas Audrius jau tapo garbės nariu, o jo vizitas prieš Velykas – nebeatskiriama šventės tradicija.

 

Tačiau šiemet į Pijaus X parapijos bažnyčią Kaljaryje susirinko ne keliasdešimt lietuvaičių, bet net 70 po visą Sardiniją pasklidusių lietuvių su šeimomis. Po Šv. Mišių, iš palmių šakų pintomis verbomis nešini lietuviai pasuko link miesto centre esančio restorano, kuriame okupavo visą antrąjį restorano aukštą. Tarp žuvies delikatesų ir Lietuvos trispalve papuošto torto netrūko ir kalbų bei nuomonių apie bendruomenės veiklą bei artimiausius planus.

 

„Aš tiktai dar nuo rugpjūčio mėnesio esu šioje šalyje ir bandau bendrauti, lankyti bendruomenes ir šiandien, pasakysiu kaip kun. Audrius pasakytų, džiaugiasi siela matant šitokią gražią bendruomenę. Ir, turbūt, buvimas kartu pirmiausia yra didelė atsakomybė. Kiekvienas turite savo įnašą padaryti, tiek tą fizinį buvimą, tiek idėjinį, tiek susitelkimą“, – sakė ambasadorius R. Šlepavičius ir padėkojo bendruomenės pirmininkei Nijolei Semionovai už lietuvių subūrimą, bendruomenės puoselėjimą ir neišblėstančią energiją.

 

Sardinijos lietuvių bnendruomenės nuotr.

Sardinijos lietuvių bendruomenės nuotr.

 

Tačiau didžiausio dalyvių susižavėjimo ir pagarbos sulaukė trys šventėje dalyvavusios šeimos. Tai italų šeimos, kuriose auga lietuviai vaikai. Raimondo ir Rita iš Kaljario dvi sesutes ir broliuką iš Lietuvos augina jau dešimt metų. Jų italė močiutė džiaugėsi, kad šie iš Lietuvos atkeliavę vaikai, yra jos gyvenimo džiaugsmas.

 

Francesca ir Marco į savo šeimą taip pat priėmė tris vaikus iš Lietuvos: du broliukus ir sesutę. Tuo tarpu Salvatore ir Rita tik pradėjo įsivaikinimo procedūrą. Paklausti, kodėl nusprendė įsivaikinti vaikus būtent iš Lietuvos, jiedu pasakojo, kad tai N. Semionovos „kaltė“.

 

„Prieš penkerius metus dirbau viešbutyje, kuriame Nijolė organizavo „Draugystės tiltą“ (Europos lituanistinių mokyklų sąskrydis – aut. past. ). Suvažiavo būrys įvairiose Europos šalyse gyvenančių lietuvių vaikų, ir aš juos tiesiog įsimylėjau“, – pasakojo jaudulio neslepianti Rita.

 

Verbų sekmadienio puota Kaljaryje baigėsi trispalve papuoštu tortu, ant kurio degančią žvakutę, kiekvienam dalyviui sugalvojus po norą, simboliškai užpūtė Lietuvą Italijoje atstovaujantis R. Šlepavičius, priminęs, kad kiekvienas užsienyje gyvenantis lietuvis yra Lietuvos „ambasadoriukas“.

 

Po iškilmingo ir linksmo renginio sekmadienį, pirmadienį ambasadorius R. Šlepavičius susitiko su vietos verslininkais, taip pat apsilankė Kaljario Prekybos rūmuose, kur susitiko su šių rūmų prezidentu Maurizio de Pascale, o susitikime dalyvavusiems Sardinijos verslininkams pristatė Lietuvos ekonominę situaciją, svarbiausias ekonominės veiklos sritis, kurioms Lietuvos Vyriausybė skiria didžiausią dėmesį, investicinę ir mokestinę aplinką Lietuvoje bei Lietuvos ir Italijos ekonominį bendradarbiavimą.

 

Specialiai iš Kaljario Daiva Lapėnaitė
ITLIETUVIAI.IT

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI