Home / Valdybos
Italijos lietuvių bendruomenę sudaro 5 Romos apylinkės valdybos nariai ir visų kitų bendruomenės apylinkių valdybų pirmininkai. Šiuo metu Italijos lietuvių bendruomenei vadovauja Elzė Di Meglio.
– Romos lietuvių bendruomenės 2016-2018 m. valdybos sudėtis:

Bendruomenės pirmininkė Elzė Di Meglio
Vice-pirmininkė Nerija Marciukaitė
Valdybos narė Aušra Gylytė
Sekretorė Eglė Skulskytė
Iždininkas Romanas Kazakevičius

Plačiau apie kiekvieną skaitykite čia.

– Toskanos lietuvių bendruomenės 2017-2019 m. valdybos sudėtis:

Pirmininkė Asta Kriščiūnaitė-Dantoni
Vicepirmininkė Gitana Macienė
Iždininkė Justina Gracevičiūtė
Sekretorė Agota Mockutė
Valdybos narė, atsakinga už viešuosius ryšius Neringa Budrytė
Valdybos narė, atsakinga už kultūrą Giedrė Bagdžiūnaitė

Plačiau apie kiekvieną skaitykite čia.

– Milano lietuvių bendruomenės  2016-2018 m. valdybos sudėtis:

Pirmininkė Kotryna Buono
Vicepirmininkė Jolita Bagdonavičiūtė
Sekretorė Vita Surdokaitė
Iždininkė Monika Gaidytė
Valdybos narė Inga Sala

Plačiau apie kiekvieną skaitykite čia.

– Pjemonto lietuvių apylinkės 2017 – 2019 m. valdybos sudėtis:

Pirmininkė Aurelija Orlova
Vice pirmininkė, atsakinga už Turino miestą Svetlana Matusevičienė
Vice pirmininkė, atsakinga už provincijos miestelius Vitalija Linkienė
Iždininkas Vygintas Matusevičius
Valdybos narė, atsakinga už kultūrą ir bendrąjį ugdymą Vilma Ramella Paia

Plačiau apie kiekvieną skaitykite čia.

– Sardinijos  lietuvių apylinkės 2016-2018 m. valdybos sudėtis:

Pirmininkė Nijolė Semionova

Kitos valdybos narės: Diana Paltaračkaitė, Elena Jakūnaitė ir Irene Calledda

– Pietų Italijos  lietuvių apylinkės 2016-2018 m. valdybos sudėtis:

Pirmininkė Simona Crisafulli

Kitos valdybos narės: Tolvaida Gilytė, Sandra Sitnikaitė, Kristina Bankauskaitė, Vida Navickaitė

ARCHYVAS
2014 – 2016 metų valdyba

Pirmininkas Romanas Kazakevičius, vice-pirmininkė Nerija Marciukaitė, valdybos narė Skaistė Kerušauskaitė, iždininkė Nijolė Tutkaitė, sekretorė Ieva Musteikytė.

2012 – 2014 metų valdyba

Pirmininkė Vytautė Ramonaitė; Vice-pirmininkė Fausta Sidaugaitė; Vice-pirmininkas Leonardo Pierbattisti; Iždininkas (iki 2013 vasario 28 d.) Kęstutis Liobikas; Sekretorė Rasa Rakauskaitė; ILB Milano apylinkės pirmininkė Danutė Ereminaitė; ILB Genujos apylinkės pirmininkė Renata Litvinaitė.

2010 – 2012 metų valdyba

Pirmininkė Fausta Sidaugaitė; Vice-pirmininkas Romanas Kazakevičius; Iždininkas Kęstutis Liobikas; Sekretorė Ieva Musteikytė; Narys kun. Audrius Arštikaitis; Narė, ILB Milano apylinkės pirmininkė Danutė Ereminaitė; Narė, ILB Genujos apylinkės pirmininkė Renata Litvinaitė; Mokyklos „Bitutė“ direktorė Nerija Marciukaitė.

2007 metų valdyba

Pirmininkas Romanas Kazakevičius; Vice-pirmininkė Aušra Tumelytė; Sekretorius kun. Audrius Arštikaitis; Iždininkė Ieva Lebedienė; Narė Ieva Musteikytė; Narė Aušra Vargonaitė.

2006 metų valdyba

Pirmininkas Jeronimas Maskeliūnas; Vice-pirmininkas Romanas Kazakevičius; Sekretorė Solveiga Vatkienė; Iždininkė Nijolė Tutkaitė; Narys kun. Petras Šiurys; Narė Danute Ereminaitė.

2004 – 2006 metų valdyba

Pirmininkas Kęstutis Liobikas; Vice-pirmininkas Saulius Kačiulis; Sekretorė Nijolė Tutkaitė; Iždininkė Giedrė Krasauskaitė; Narys kun. Virginijus Veilentas (iki 2005 11 18); Narė Emira Dervinytė (nuo 2005 11 18); Narė Danute Ereminaitė; Iždo revizijos komisija: Solveiga Vaitkienė, Rima Kuprytė, Romanas Kazakevičius.

2002 – 2004 metų valdyba

Pirmininkas Saulius Kubilius; Vice-pirmininkai: Vida Cesolini, Emira Dervinytė, Kęstutis Liobikas; Sekretorė Nijolė Tutkaitė; Patarėjas kun. Rolandas Makrickas.