Home / Articles Posted by Saulius Augustinas Kubilius

Sena marijonų kongregacijos svajonė – įkurti generalinius namus Romoje – galutinai įgyvendinta tik XX a. palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio, Švenčiausiosios Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kunigų marijonų vienuolijos atnaujintojo, pastangų dėka. Šiuo metu marijonai įsikūrė nuosavose patalpose Romoje (Via Corsica 1), visai netoli Rusijos užgrobtos buvusios Lietuvos

SKAITYTI