Home / AKTUALIJOS  / Išvykimo iš Lietuvos deklaravimas internetu vos per kelias minutes

Išvykimo iš Lietuvos deklaravimas internetu vos per kelias minutes

Pranešti apie išvykimą iš šalies internetu galima jau nuo 2010-ųjų metų. Daugiau nei dešimtmetį tobulinama el. paslauga dabar sudaro galimybę deklaruoti išvykimą automatiškai vos per kelias minutes. Deklaravimo įstaigų darbuotojai elektroninio deklaravimo procese nedalyvauja, procedūra atliekama pasitelkiant automatinį duomenų patikrinimą su valstybės registrų duomenimis. Todėl informaciją apie paslaugos įvykdymą galima pamatyti iškart, neatsitraukus nuo kompiuterio ekrano. Kaip ir kur internetu deklaruoti išvykimą iš Lietuvos, kaip neatlygintinai pasitikrinti Gyventojų registre įrašytus išvykimo deklaracijos duomenis bei kokias galimybes suteiks naujai kuriama sudėtinė paslauga „Keliauju į užsienį“, detaliau skaitykite specialiame ITLIETUVIAI.IT informaciniame straipsnyje, skirtame išskirtinai užsienyje gyvenantiems ir laikinai viešintiems asmenims

Aurelija Orlova
E. valdžios sprendimų ekspertė
ITLIETUVIAI.IT

„Prisijungusi diaspora“ – tai ITLIETUVIAI.IT straipsnių ciklas, kuriame užsienio lietuviai ras išskirtinai jiems skirtą susistemintą informaciją apie internetu pasiekiamas Lietuvos paslaugas, internetinio balsavimo ir kitas naudingas aktualijas.

Išvykimo deklaracijos priežastys

Lietuvos Respublikos piliečiai, išvykstantys gyventi į užsienio valstybę ilgesniam kaip šešių mėnesių laikotarpiui, pagal Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą privalo deklaruoti savo išvykimą iš šalies. Tai galima atlikti internetu, LR konsulinėse įstaigose užsienyje arba seniūnijų ar savivaldos institucijose Lietuvoje ne anksčiau nei 7 dienos iki išvykimo.

Laiku nedeklaravus išvykimo iš šalies, gali kilti tam tikrų finansinių problemų, tokių kaip „Sodros“ priskaičiuotos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos. Tokiais atvejais, dėl negautos išvykimo fakto informacijos, šios įmokos skaičiuojamos net tuomet, kai Sveikatos draudimas mokamas užsienio šalyje. Na, o šių įmokų nemokant, ne tik susidaro skola „Sodrai“, bet ir asmeniui sugrįžus į Lietuvą, jis negali gauti nemokamų gydymo paslaugų, kol nesumoka susikaupusios skolos.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, žmogus gali būti draustas sveikatos draudimu tik vienoje iš ES šalių, t. y. toje šalyje, kurioje gyvena, dirba ir moka mokesčius. Deklaravus išvykimą iš Lietuvos, automatiškai nebėra skaičiuojamos PSD įmokos Lietuvoje nuo deklaracijos įsigaliojimo datos. Šioje vietoje svarbu paminėti, kad išvykimo deklaracija įsigalioja tik nuo deklaracijos pateikimo datos arba ateities datos, jei deklaracija pateikiama prieš išvykstant.

Taigi, tais atvejais, kuomet asmeniui jau yra prisikaupusi PSD skola, tačiau tuo laikotarpiu jis buvo draustas kitoje ES šalyje, po išvykimo deklaracijos pateikimo papildomai reiktų kreiptis į „Sodrą“ dėl PSD įmokų perskaičiavimo. Prašymų formas ir detalesnę informaciją rasite „Sodra“ puslapyje.

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų patikrinimas Gyventojų registre

Jeigu nepamenate, ar esate deklaravę išvykimą, tai galite neatlygintinai pasitikrinti VĮ Registrų centro savitarnos sistemoje:

1. Prisijunkite prie VĮ Registrų centro paslaugų per Elektroninius valdžios vartus paspausdami mygtuką Užsakyti: https://www.epaslaugos.lt/portal/service/199/56040?

2. Jei dar nesate prisijungę prie El. valdžios vartų, sistema jūsų paprašys nustatyti savo asmens tapatybę vienu iš El. valdžios vartų prisijungimo būdų. Atlikite toliau prašomus asmens tapatybės nustatymui reikalingus veiksmus.

Jei neturite nė vienos siūlomos asmens tapatybės nustatymo priemonės, kai kurias iš jų galite lengvai ir greitai, bei nemokamai, įsigyti nuotoliniu būdu. Apie prisijungimo būdų ypatumus ir jų įsigijimo galimybes detaliau skaitykite ankstesniame rubrikos Prisijungusi diaspora straipsnyje.

3. Iš El. valdžios vartų portalo atsidūrus Registrų centro iPasas aplinkoje, pasirinkite priešpaskutinį pasirinkimą VĮ Registrų centro Savitarna

VĮ Registrų centro savitarnos pasirinkimas

4. Registrų centro savitarnos aplinkoje paspauskite Gyventojų registro ikonėlę ir atsidariusiame šoniniame meniu Susipažinimas su savo duomenimis Gyventojų registre

5. Atsidariusiame prašymo lange, paspaudus mygtuką Susipažinti, bus parodyti visi jūsų asmens duomenys, saugomi Gyventojų registre, tame tarpe ir išvykimo iš Lietuvos informacija ar gyvenamoji vieta Lietuvoje. Šioje vietoje, jei vis dar matote Lietuvoje deklaruotą gyvenamosios vietos adresą, bet jau daugiau nei 6 mėnesius gyvenate užsienio valstybėje, vadinasi, išvykimo deklaracijos nesate pateikę ir jums vis dar reikia deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos.

Išvykimo deklaravimas internetu

Deklaruoti išvykimą internetu Elektroninių valdžios vartų portale galima jau nuo 2010 metų. Daugiau nei dešimtmetį tobulinama el. paslauga dabar sudaro galimybę deklaruoti išvykimą automatiškai vos per kelias minutes. Užpildžius deklaravimo duomenis ir sistemai atlikus numatytas automatines tikrinimo procedūras, informacija apie išvykimą iš Lietuvos Respublikos realiu laiku yra įrašoma tiesiogiai į Gyventojų registrą. Kadangi visi duomenys sutikrinami automatiškai pagal valstybės registrų duomenis, deklaravimo įstaigų darbuotojai elektroninio deklaravimo procese nedalyvauja. Todėl informaciją apie paslaugos įvykdymą jau galima pamatyti iškart, neatsitraukus nuo kompiuterio.

Kaip jau anksčiau minėjome, deklaruoti gyvenamosios vietos pakeitimą privalo asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgiau kaip 6 mėnesiams. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad asmenys, dirbantys LR diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose, nuolatinių studijų formų studentai bei asmenys, atliekantys tikrąją karo tarnybą užsienyje ir kiti asmenys, nurodyti Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 4 straipsnio 10 punkte, nėra laikomi pakeitusiais gyvenamąją vietą ir jiems nereikia deklaruoti išvykimo iš Lietuvos.

Norėdami deklaruoti savo ir/ar nepilnamečių vaikų išvykimą internetu atlikite šiuos žingsnius:

1. El. valdžios vartų portale susiraskite Gyvenamosios vietos deklaravimo išvykstant iš Lietuvos el. paslaugą ir spauskite Užsakyti mygtuką. Tiesioginę paslaugos nuorodą rasite čia: https://www.epaslaugos.lt/portal/service/46820/420?

2. Jei dar nesate prisijungę prie El. valdžios vartų portalo, sistema jūsų paprašys nustatyti savo asmens tapatybę vienu iš El. valdžios vartų prisijungimo būdų. Atlikite toliau prašomus asmens tapatybės nustatymui reikalingus veiksmus.

Jei neturite nė vienos siūlomos asmens tapatybės nustatymo priemonės, kai kurias iš jų galite lengvai ir greitai, bei nemokamai, įsigyti nuotoliniu būdu. Apie prisijungimo būdų ypatumus ir jų įsigijimo galimybes detaliau skaitykite ankstesniame rubrikos Prisijungusi diaspora straipsnyje.

3. Nustačius asmens tapatybę elektroninėje erdvėje, užpildykite prašymo formos laukus. Pasirinkite, kurio asmens (savo ir/ar savo nepilnamečių vaikų) išvykimą norite deklaruoti ir pateikite šių asmenų tapatybės dokumentų duomenis (žr. pav. apačioje).

Atkreipiame dėmesį, kad išvykimo deklaracija internetu galima tik LR piliečių (įskaitant ir vaikus), turinčių galiojančius LR asmens tapatybės dokumentus – pasą ar asmens tapatybės kortelę. Neturint jų ar pasibaigus asmens dokumentų galiojimo laikui, sistema išmes klaidos pranešimą ir toliau tęsti deklaracijos nepavyks.

Vienu kartu galima pateikti tiek savo, tiek visų savo nepilnamečių vaikų išvykimo deklaracijas. Pilnamečiai asmenys išvykimą deklaruoja patys. Nepilnamečių vaikų išvykimą gali deklaruoti vienas iš tėvų, ketinantis išvykti į tą pačią šalį, arba jau deklaravęs išvykimą.

Gyvenamosios vietos deklaravimo išvykstant iš Lietuvos el. paslaugos pirmasis teikimo žingsnis

Atkreipiame dėmesį, kad nėra galima deklaruoti išvykimo iš Lietuvos pakartotinai. Jei asmuo, deklaravęs išvykimą iš Lietuvos Respublikos į vieną valstybę, apsigyvena kitoje užsienio valstybėje ir pageidauja, kad ši valstybė būtų įrašyta Gyventojų registre, tai gali atlikti pateikus VĮ Registrų centro savitarnoje prašymą dėl Gyventojų registro duomenų pakeitimo ir ištaisymo (žr. pav. apačioje). Nurodyta valstybė įrašoma nuo prašymo gavimo Registrų centre dienos.

Norėdami pasiekti šį VĮ Registrų centro prašymą, atlikite pirmus keturis šio straipsnio Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų patikrinimas Gyventojų registre skyriuje nurodytus žingsnius, šoniniame meniu punkte pasirinkus Prašymo dėl Gyventojų registro duomenų pakeitimo, ištaisymo pateikimas

4. Antrame paslaugos teikimo žingsnyje nurodykite šalį į kurią išvykstama, išvykimo datą bei, jei yra žinoma, numatomą gyvenamosios vietos adresą užsienyje. Deklaracija įsigalioja nuo nurodytos išvykimo datos tik tuo atveju, jei yra pateikta prieš išvykstant. Kitu atveju, deklaracija įsigalioja nuo prašymo pateikimo datos.

Gyvenamosios vietos deklaravimo išvykstant iš Lietuvos el. paslaugos pirmasis teikimo žingsnis

5. Sutikus su paslaugos teikimo taisyklėmis ir pateikus prašymą deklaruoti išvykimą, prašymas patenkinamas per kelias sekundes. Atsinaujinus el. paslaugos teikimo puslapį, matysite atnaujintą paslaugos užsakymo būseną.

Išvykimo deklaravimas įvykdomas realiu laiku pateikus prašymą
Sudėtinė paslauga „Keliauju į užsienį“

Gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugos (išvykimo ir deklaravimo Lietuvoje) buvo pirmosios pilotinės Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos (VIISP) el. paslaugos. Jomis buvo siekiama parodyti visus El. valdžios vartų teikiamus el. paslaugų konstravimo privalumus. Ir dabar valstybės institucija, norėdama persikelti valstybės viešąją ir administracinę paslaugą į elektroninę erdvę, gali pasinaudoti VIISP el. paslaugų konstravimo paslauga.

Toks el. paslaugų kūrimo sprendimas valstybei sutaupo pinigų ir laiko, kadangi nereikia kurti atskiros informacinės sistemos. Naudojantis VIISP įdiegta procesų kūrimo aplinka, el. paslaugų kūrimas tampa nesudėtingu ir ypatingų programavimo žinių nereikalaujančiu procesu. VIISP įgalina el. paslaugų konstravimą, formų sudarymą, duomenų struktūrų rengimą, procesų kūrimą ir testavimą, integracinių sąsajų diegimą ir kt. El. paslaugos taip pat gali būti apjungiamos pagal gyvenimo atvejį bei tapti sudėtinėmis paslaugomis, naudotojų pasiekiamomis vieno mygtuko spustelėjimu.

Kaip tik šiuo metu Informacinis visuomenės plėtros komitetas kartu su partneriais įgyvendina portalo paslaugų plėtrą, kurios metu bus įdiegta nauja sudėtinė paslauga „Keliauju į užsienį“. Tai pagal gyvenimo įvykį (išvykimo į užsienį) paremta sudėtinė paslauga, kuomet asmeniui užpildžius vieną prašymą, bus vienu kartu pateikti prašymai skirtingų institucijų paslaugoms gauti.

Remiantis el. paslaugos technine specifikacija, priklausomai nuo to, kokiam laikotarpiui ketinama išvykti bus siūlomos atitinkamos paslaugos. Pavyzdžiui, išvykstant trumpesniam laikotarpiui bus galima inicijuoti Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimą ar jos keitimą, užsiregistruoti pas šeimos gydytoją vizitui skiepams, reikalingiems vykstant į norimą šalį ir kt. Išvykstant ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, paslauga pasiūlys vienu kartu ne tik deklaruoti išvykimą iš Lietuvos, tuo pačiu bus galima deklaruoti gyventojo pajamas asmeniui galutinai išvykstant iš Lietuvos Respublikos, jei taikoma, susitvarkyti LR valstybės soc. draudimo pensijų (senatvės, netekto darbingumo, našlių ar našlaičių, valstybinės) mokėjimą užsienyje pratęsimą (deklaravus išvykimą iš Lietuvos, automatiškai nutraukiamos pensijos mokėjimas, iki tol kol nepateikiamas „Sodrai“ prašymas pensijos pratęsimui) ir kt.

Plačiau apie detalesnes šios sudėtinės paslaugos „Keliauju į užsienį“ galimybes Italijos lietuvių naujienų portalas ITLIETUVIAI.IT aprašys tuomet, kai el. paslauga bus pradėta teikti El. valdžios vartų portale.

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI