Home / Articles Posted by Dalia Asanavičiūtė

Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimas vaikams – įvykdyta misija! Mūsų valstybės pilietybės išsaugojimo tema yra aktuali jau daugiau nei dešimtmetį, o 2019 metais įvykęs pilietybės išsaugojimo refendumas parodė šio klausimo svarbą, nors ir nepavyko susivienyti ir padėti taško po šio klausimo sprendimu Visgi daugybinė pilietybė yra galima

SKAITYTI

Šiuo metu užsienyje gyvena apie 1,3 mln. lietuvių kilmės asmenų. Lietuvos nesena istorija rodo, kad diasporos atstovų, jaučiančių ypatingą ryšį su savo valstybe, įsitraukimas į šalies gyvenimą, jos laisvės siekį, gerovės kūrimą yra svarbus ir reikšmingas. Diasporos įsitraukimas gali būti labai įvairus. Gali būti ekonominis, mokslinis,

SKAITYTI