Home / BENDRUOMENĖ  / Italijos lietuvių profesionalų klubas rūpinasi prekybos žmonėmis prevencija: sukurtas informacinis pagalbos langelis ,,Tu – ne viena(s)“

Italijos lietuvių profesionalų klubas rūpinasi prekybos žmonėmis prevencija: sukurtas informacinis pagalbos langelis ,,Tu – ne viena(s)“

Iki 2021 m. gruodžio mėn. 1 d. Italijos lietuvių profesionalų klubas, bendradarbiaudamas su nepriklausomu Italijos lietuvių naujienų portalu ITLIETUVIAI.IT, įgyvendina LR Vidaus reikalų ministerijos finansuojamą informacinį prevencinį projektą ,,Tu – ne viena(s)“. Jis skirtas visiems, kurie patys patiria, patyrė išnaudojimą, smurtą, apgaulės būdu buvo įvilioti į nelegalaus darbo, prostitucijos ir pan. tinklus ar kurie savo aplinkoje pažįsta žmonių, atsidūrusių prekybos žmonėmis pinklėse. Šio projekto svarbiausia idėja – suformuoti žinojimą, kad ,,Tu esi ne viena(s)“ ir pakviesti žmones kreiptis pagalbos į Italijoje ar Lietuvoje gyvenančius tautiečius.

Simona Crisafulli

Italijoje, 2019 m. duomenimis, oficialiai gyvena 5505 lietuviai. Vyrai sudaro beveik 20 proc. Italijos lietuvių populiacijos, o moterys – net 80 proc. Taigi, oficialiais duomenimis, tiek yra asmenų, Lietuvos piliečių, nurodžiusių Italiją kaip savo nuolatinę gyvenamąją vietą. Nežinoma, kiek šioje šalyje gyvena registruotos vietos Italijoje nenurodžiusių Lietuvos piliečių.

Šioje didelėje šalyje esančių piliečių socialinė ir ekonominė situacija yra labai skirtinga. Socialinė ir ekonominė tautiečių situacija priklauso ir nuo regionų. Yra profesionalių, karjeras padariusių ar verslus sukūrusių lietuvių, dalis jų priklauso Italijos lietuvių profesionalų klubui. Yra namuose dirbančių tautiečių, yra gyvenančių ir dirbančių keletoje valstybių, tačiau tikrai ne visi tautiečiai Italijoje yra susikūrę patogų gyvenimą ar gali pasakyti, jog gyvena saugioje aplinkoje.

Kaip rodo kai kurių bendruomenės narių asmeninės istorijos ar spaudoje išgirstami faktai, dalis tautiečių yra rizikos grupėje. Laikas nuo laiko pasigirsta informacijos apie nelegaliai dirbančius tautiečius, prostitucijos tinkle esančius asmenis ar nužudytus bei sunkius nusikaltimus (tokius kaip nužudymas) įvykdžiusius lietuvius. Vis dažniau sužinome apie smurtą artimoje aplinkoje patiriančias moteris.

Pavyzdžiui, 2008 m. vasario mėn. Montekatini (Montecatini) miestelyje , Pistojos (Pistoia) provincijoje, Toskanos regione, buvo nužudyta šokėja Oksana Auskelytė (27 m.), o jos kūnas patalpintas į lagaminą su lietuviškais užrašais ir išmestas į šiukšlių konteinerį [1, 4].

2010 m. spalio mėn. Vasto miestelyje, Kjeti (Chieti) provincijoje, Abrucų regione, savo namuose gyvenimo partnerio peilio dūriais buvo nužudyta Neila Bureikaitė (24 m.) [2].

2012 m. Mantovoje, Lombardijos regione, buvo nužudyta, kaip rašoma spaudoje, lietuvių kilmės striptizo šokėja Svetlana Latvsovic. Ji rasta negyva dėl narkotikų perdozavimo [3] .

2013 m. Salerno mieste, Kampanijos regione, buvo sumušta ir apiplėšta lietuvių kilmės prostitutė [5]. Kita lietuvių kilmės prostitucija užsiimanti moteris buvo sužalota 2019 m. Osio Sotto miestelyje, Bergamo rprovincijoje, Lombardijos regione [7]. 2012 m. Lančiano (Lanciano) mieste, Kjeti (Chieti) provincijoje, Abrucų regione, su 130 g heroino rankinėje buvo sulaikyta dar viena lietuvių kilmės prostitutė. [8]

2015 m. Milane, Lombardijos regione, lietuvių kilmės buvusi šokėja Oksana Murasova apkaltinta, jog gindamasi nužudė savo buvusį gyvenimo partnerį. [6].

2019 m. Popolio mieste, Peskaros (Pescara) provincijoje, Abrucų regione, išaiškinta įmonė, kurioje nelegaliai dirbo dvylika darbuotojų, iš kurių – lietuvė. [9]

Blogiausia, kad situacija yra tokia neapibrėžta, jog nėra jokių realių duomenų apie tai, kiek Italijoje yra skriaudžiamų ar išnaudojamų Lietuvos piliečių, nežinoma ir kokios pagalbos konkrečiai jiems reikia.

Ir tai – tik dalis istorijų. Kaip matyti, situacijos yra pačios įvairiausios – nuo patekimo į prostitucijos ar nelegalaus darbo pinkles iki moteržudystės (it. Femminicidio, italų kalboje esantis terminas, kurio lietuvių kalboje dar nėra) ar žmogžudystės bei smurto artimoje aplinkoje.

Blogiausia, kad situacija yra tokia neapibrėžta, jog nėra jokių realių duomenų apie tai, kiek Italijoje yra skriaudžiamų ar išnaudojamų Lietuvos piliečių, nežinoma ir kokios pagalbos konkrečiai jiems reikia. Italijoje iki šiol nebuvo jokios apčiuopiamos, konkrečios informacinės pagalbos tokiems asmenims. Dabar žinoma apie pavienius asmenis, bet mastas, esant tinkamam informaciniam švietimui, išryškėtų per laiką.  

Galbūt, prekybos žmonėmis tinkluose esantys žmonės net nesuvokia savo situacijos sudėtingumo, nežino savo teisių ar kur galėtų kreiptis pagalbos.

Todėl, matydamas itin aktualią būtinybę, Italijos lietuvių profesionalų klubas, tarp kurio narių yra ir specialų išsilavinimą įgijusių teisininkų, socialinių edukatorių, socialinių tyrėjų, žurnalistų, komunikacijos specialistų, psichologų, šių metų pavasarį dalyvavo LR Vidaus reikalų ministerijos organizuotame ,,Užsienio lietuvių bendruomenių priemonių, skirtų prekybos žmonėmis prevencijai kitose valstybėse” konkurse, su tikslu sukurti Italijoje gyvenantiems lietuviams informacinę, prevencinę priemonę-langelį ,,Tu – ne viena(s)“. Finansavimas prevencinės priemonės sukūrimui buvo gautas. Projekto įgyvendinimo trukmė – iki 2021 m. gruodžio mėn. 1 d.

Tokiu būdu, bendradarbiaujant su Italijos lietuvių naujienų portalu ITLIETUVIAI.IT, buvo sukurta speciali rubrika, kurioje bet kuris suinteresuotas asmuo bet kuriuo laiku ir neribotai turi galimybę surasti jam aktualią informaciją bei, kai kuriais atvejais, pasikonsultuoti dėl savo problemos su srities ekspertu.  

Informacija rubrikoje ,,Tu – ne viena(s)” įvairių informacinių priemonių (pavyzdžiui, ilgai išliekančių prevencinių, informacinių straipsnių pavidalu) bei nuotolinių seminarų ir jų metu sukurtų vaizdo įrašų pagalba bus prieinama platesniam suinteresuotų asmenų ratui.

Šiuo metu yra baigiamas parengti socialinio tyrimo klausimynas, kuriuo siekiama atskleisti vyraujančias tendencijas, susijusias su nuostatomis dėl skirtingų prekybai žmonėmis priskiriamų formų tautiečių tarpe.

Projekto ,,Tu – ne viena(s)” įgyvendintojai Italijos lietuvių profesionalų klubas ir Italijos lietuvių bendruomenė kviečia Italijoje gyvenančius tautiečius aktyviai jungtis prie šios iniciatyvos įgyvendinimo ir/ar kreiptis raštu į tunevienas@itlietuviai.it, esant bet kokiems su tema susijusiems klausimams ar pateikiant naudingą projektui informaciją.

Rubrikoje kviečiami apsilankyti tautiečiai, patys patiriantys ar žinantys asmenis, kurie yra tapę prekybos žmonėmis aukomis. ,,Tu – ne viena(s)“ rubrikoje rasite informacijos, kur kreiptis, nutikus nelaimei ar atsidūrus prekybos žmonėmis pinklėse.

Viršelio nuotrauka: MeDis Project Photography

Prisimink, savo nelaimėje TU – NE VIENA(S)

Projekto ,,Tu – ne viena(s)“ įgyvendintojų kontaktai: tunevienas@itlietuviai.it
Projektas ,,Tu – ne viena(s)“ finansuojamas LR Vidaus reikalų ministerijos.

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI