Home / Articles Posted by Adrija Butkevičiūtė

La storia della Lituania dell’ultimo secolo, segnata dalle occupazioni zarista e sovietica, è stata caratterizzata da cambiamenti politici, economici e culturali associati all’affermazione di nuove correnti architettoniche nel Paese. Probabilmente a causa del divieto ottocentesco di formare architetti presso l’Università di Vilnius e del fatto

SKAITYTI

Šeštadienį Romoje paminėtas Italijos Lietuvių Bendruomenės 70-ies metų jubiliejus. Šventinis vakaras prasidėjo Šv. Mišiomis San Marcello al Corso bažnyčioje. Mišias aukojo Popiežiškosios šv. Kazimiero kolegijos rektorius Audrius Arštikaitis, už visus Italijos migrantus atsakingos organizacijos Migrantes direktorius, monsinjoras Pierpaolo Felicolo, bei kolegijos kunigai. Vėliau Italijos lietuvius

SKAITYTI

Praėjusio amžiaus Lietuvos istorija, paženklinta carinės ir sovietinės okupacijos, lėmė politines, ekonomines ir kultūrines permainas, susijusias su naujų architektūrinių srovių įsitvirtinimu šalyje. Galbūt dėl XIX a. galiojusio draudimo Vilniaus universitete rengti architektus, ir dėl to, kad daugelį metų mūsų šalyje svarbiausi projektai buvo patikėti vakarų

SKAITYTI

Jau šį rudenį startuos nauja edukacinė rezidencijų programa skirta Lietuvos teatro kūrėjams profesionalams. Projekto idėjos autoriai ir organizatoriai – Vilniaus tarptautinis teatro festivalis „Sirenos“ kartu su Lietuvos kultūros institutu (LKI), LR ambasadomis Jungtinėje Karalystėje, Prancūzijoje ir Italijoje bei LR kultūros atašė. Taip siekiama suteikti galimybę Lietuvos

SKAITYTI

Rytoj, gruodžio 18 d., daugiau nei 400 dienų trukusį virtualų bėgimą aplink pasaulį Kaune planuoja baigti ilgųjų nuotolių bėgikas, ultramaratoninkas Aidas Ardzijauskas. „Bėgimo aplink Žemės rutulį“ projektą, skirtą paminėti 30-osioms Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo metinėms, jis pradėjo praėjusių metų spalio 1-ąją. Tačiau dėl pasaulį kaustančios pandemijos

SKAITYTI