Home / AKTUALIJOS  / Italijoje pagerbtas pirmojo LDK knygų leidėjo P. Skorinos atminimas

Italijoje pagerbtas pirmojo LDK knygų leidėjo P. Skorinos atminimas


Minint pirmosios spausdintos knygos Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje (LDK) 500 metų sukaktį, sausio 20 dieną, ketvirtadienį, Paduvos Šv. Antano popiežiškojoje bazilikoje buvo aukojamos Šv. Mišios už pirmąjį LDK knygų leidėją Pranciškų Skoriną (1470-1551/1552). Šis Renesanso epochos šviesuolis, 1522-aisiais išleidęs pirmąją LDK knygą „Mažoji kelionių knygelė“, gimė Polocke, studijavo Krokuvoje ir Paduvoje, dirbo Prahoje, Vilniuje. Neatsitiktinai Šv. Mišios tą pačią dieną panašiu laiku vyko Vilniaus Arkikatedroje bazilikoje, Prahos Vyšehrado katedroje, Paduvos Šv. Antano bazilikoje, Varšuvoje, Minske ir Polocke. Tai bendra Lietuvos diplomatinių atstovybių Čekijoje, Lenkijoje, Baltarusijoje ir Italijoje iniciatyva.

Giedrė Rutkauskaitė
ITLIETUVIAI.IT

Idėja Šv. Mišias suorganizuoti ir Paduvoje kilo Lietuvos Ambasadoriui Italijoje Ričardui Šlepavičiui. Į iniciatyvą nuspręsta įsijungti, nes Paduva yra svarbi Pranciškaus Skorinos gyvenimo kelyje. Turtinga istorija besididžiuojančiame šio miesto universitete 1512 m. P. Skorina įgijo medicinos mokslų daktaro laipsnį. Jis yra nutapytas tarp 40 garsiausių šio universiteto alumnų senuosiuose universiteto rūmuose Palazzo Bo.

Anot baltarusių istorikės Dr. Olgos Šutovos (Olga Shutova), Paduvos laikotarpiu užsimezgusios pažintys su Italijos humanistais galėjo įkvėpti P. Skoriną pasirinkti knygų leidėjo kelią, vedusį per Prahą, į Vilnių, kur 1520 m. jis įsteigė pirmąją spaustuvę LDK.

Šv. Mišios Paduvos Šv. Antano bazilikoje dalyvavo Lietuvos Ambasadorius Italijoje Ričardas Šlepavičius, Lietuvos garbės konsulas Veneto regione Alberto Franceschi, Malaizijos Garbės konsulas Veneto, Trentino Alto Adidžė, Emilijos Romanijos ir Pjemonto regionuose Manlio d’Agostino Panebianco, baltarusių ir lenkų bendruomenių Paduvoje atstovai, o taip pat būrelis Paduvos universiteto studentų iš humanitarinės organizacijos Movements For Freedom, organizuojančių solidarumo su Baltarusijos režimo represijų aukomis akcijas Italijoje.

Šv. Mišias aukojo Tėvas pranciškonas Daniel Fecheta, lydėjęs Šv. Antano relikvijas jų piligriminės kelionės Lietuvoje 2019 m. metu. Koncelebravo Tėvai pranciškonai Sylwester Bartoszewski ir Wojciech Parylak. Šv. Mišių pradžioje Tėvas Daniel perskaitė maldos už Pranciškų Skoriną intenciją. Tokia pati intencija skambėjo ir Šv. Mišių kituose miestuose metu.

„Už daktarą P. Skoriną, didį Europos humanistą, švietėją, pirmosios spausdintos Biblijos baltarusių kalba ir pirmosios spausdintos knygos Lietuvoje leidėją,  o kartu – nuolankų Viešpaties tarną, skleidusį atjautos ir taikaus sugyvenimo pasaulėžiūrą. Juo šiandien didžiuojasi Baltarusijos, Čekijos, Lenkijos, Lietuvos, Italijos ir kitų Europos tautų geros valios žmonės. Taip pat už visus kenčiančius žmones pasaulyje ir mūsų kaimynystėje, šiandien persekiojamus tik už tai, kad siekia gyventi pagal krikščioniškąsias vertybes“, – tokie buvo intencijos žodžiai.

P. Skoriną Tėvas Daniel minėjo ir Šv. Mišių homilijos metu. Jis pabrėžė P. Skorinos, kaip taikaus sugyvenimo, nepaisant tautinių, socialinių, kultūrinių ir religinių skirtumų, pasaulėžiūros skleidėjo, pavyzdį mums.

Ričardas Šlepavičius Šv. Mišių pabaigoje padėkojo visiems susirinkusiems, Šv. Antano Bazilikos Rektoriui Tėvui Antonio Ramina už galimybę šioms Šv. Mišioms įvykti, Garbės konsului Alberto Franceschi už Šv. Mišių organizavimą. Taip pat pabrėžė P. Skorinos svarbą Europiniu lygmeniu bei palinkėjo lietuvių, lenkų ir baltarusių bendruomenių atstovams semtis įkvėpimo iš šios Humanizmo epochos asmenybės bendriems darbams ateityje.

„Mums lietuviams P. Skorina ypatingai svarbus kaip pirmas Lietuvos valstybės spausdintos knygos leidėjas, bet į jo palikimą turime žiūrėti plačiau. Šį vakarą Tėvas D. Fecheta P. Skoriną pavadino didžiu Europos humanistu, Manau, kad nėra geresnio termino jo asmenybei apibūdinti. Esu labai laimingas, kad Paduvos Šv. Antano popiežiškojoje bazilikoje mes – italai, lietuviai, baltarusiai ir lenkai – kartu meldėmės už P. Skoriną“, – sakė Lietuvos ambasadorius Italijoje R. Šlepavičius.

Veneto lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Martusevičiūtė sakė, kad Italiją ir Lietuvą jungia daug bendrų, tačiau ne visiems galbūt žinomų gijų, o lietuvių bendruomenės nariai visada džiaugiasi turėdami progą supažindinti italus su svarbiais Lietuvos istorijos momentais .

„Kai paduviečiai sako „Il santo“, visi žino, kad turima omenyje Šv. Antano baziliką, tai yra vienas iš kertinių Paduvos akmenų, todėl švęsti mišias šioje vietoje mums buvo didelė garbė. Labai džiaugiamės, kad mums pavyksta pristatyti savo kultūrą ir istoriją harmoningai įsiliejant į šios šalies giliausias tradicijas. Praėjusį šeštadienį kartu su italais giedojome mišias Carmine bažnyčioje Paduvoje, kalbėjome apie sausio 13-osios įvykius, mūsų bendruomenės atlikėjai grojo mišių metu.

Kas kartą suprantame, kiek mažai apie mus dar žinoma Italijos visuomenėje, nors sąsajų tarp mūsų valstybių apstu, LDK – tai irgi Europos istorijos dalis. Šiame paminėjime susitikome ir su Baltarusijos bei Lenkijos rezidentais Venete, atvažiavo lietuviai iš tolimų kampelių, nepabijoję valandos kelio. Tai parodo, kad mūsų veikla yra reikalinga, ryšys, kurį puoselėjame kartu mus praturtina“, – portalui ITLIETUVIAI.IT pabrėžė D. Martusevičiūtė.

Po Šv. Mišių bazilikos Tėvai pranciškonai Sylwester Bartoszewski ir Wojciech Parylak papasakojo apie Šv. Antano bazilikos istoriją, palydėjo Ambasadorių ir kitus Šv. Mišių svečius iki Šv. Stanislovo koplyčios, liudijančios istorinius saitus, kurie sieja lenkų, lietuvių ir baltarusių bendruomenes.

Straipsnis parengtas pagal Lietuvių fondo finansuojamą projektą „Mes – lietuviai

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI