Home / BENDRUOMENĖ  / Lietuvos vardo aikštė Romoje inauguruota okupacijos metais

Lietuvos vardo aikštė Romoje inauguruota okupacijos metais

Lietuvos vardu pavadintas gatves ar aikštes galime rasti skirtinguose Italijos regionų miestuose, tačiau pati seniausia aptinkama Amžinajame mieste – Romoje. Lietuvos vardas Romos savivaldybės protokoluose minimas nuo 1930 m., tačiau Lietuvos aikštė atsiranda kiek vėliau, kuomet Lietuva jau buvo okupuota. Ši nedidukė, bet didelę simbolinę reikšmę turinti aikštė slepiasi viename iš prestižiškiausių Romos rajonų Parioli. Tam, kad aikštei būtų suteiktas Lietuvos vardas, didžiausias pastangas dėjo tuo laikotarpiu veikusi Italijos lietuvių bendruomenė, ypatingai – Italijos lietuvių bendruomenės tėvu vadinamas pirmasis bendruomenės pirmininkas, prelatas Vincas Mincevičius.

Elzė Di Meglio
ITLIETUVIAI.IT

Parioli rajonas šiaurinėje Romos dalyje – vienas prestižiškiausių miesto rajonų. Romai tapus Italijos karalystės sostine, už Aurelijos sienų greitai gimė nauji gyvenamieji rajonai. Tad Parioli buvo tarp pirmųjų penkiolikos, kurie buvo pastatyti Romoje 1911 m. ir oficialiai įsteigti 1921 m.

Tai – aristokratų rajonas, vienas saugiausių ir pats elegantiškiausias, kuriame įsikūrusios ambasados, konsulatai, užsienio bankai ir finansų kompanijos bei begalė studijų ir biurų. Čia galima rasti geriausius Italijos sostinės restoranus, viešbučius bei parkus.

Šį rajoną supa žaluma – pietuose driekiasi Villa Borghese, o šiaurinėje – Villa Gori ir Villa Ada sodai su savo įspūdingomis vilomis. Beveik rajono širdyje, netoli pagrindinės gatvės viale dei Parioli, galime rasti nedidukę, kuklią, bet labai svarbią simbolinę reikšmę turinčią, Lietuvos vardu pavadintą aikštę.

Jau 1930 m. spalio 4 d. miesto savivaldybės protokole randame Lietuvos vardą. Tais metais išduodamas leidimas pavadinti gatvę Lietuvos vardu – Via Lituania. Tačiau leidimas Romos aikštei suteikti Lietuvos vardą išduodamas tik po 24 metų, t. y. 1953-aisiais. Taip Amžinajame mieste, tuomet, kai Lietuva jau buvo okupuota Sovietų Sąjungos, o jos vardą siekiama ištrinti iš žemėlapių, atsiranda Piazza Lituania – Lietuvos aikštė. Nors ir okupuotos, bet Lietuvos vardas įeina į miesto istoriją.

Prie tokio įamžinimo svariai prisidėjo išeivijos kunigas, prelatas Vincas Mincevičius – Italijos lietuvių bendruomenės įkūrėjas, ilgus metus dirbęs Lietuvos Nepriklausomybės vardan. Jis palaikė artimus ryšius su Vatikano administracija. Kardinolas Antonio Samoré, didelis lietuvių tautos bičiulis ir jos reikalų užtarėjas Italijoje ir Vatikane, supažindino prelatą V. Mincevičių su Italijos krikščionių demokratų partijos atstovais. Šiai partijai priklausė ir tuometinis Romos meras Salvatore Rebecchini. Būtent jo dėka Parioli rajone XX a. šeštajame dešimtmetyje inauguruota Lietuvos vardo aikštė. Šis įvykis turėjo ir politinę reikšmę. Taip režimui buvo suduotas smūgis po to, kai pirmoji Lietuvos ambasada Villa Lituania (via Nomentana 116) 1940 m. buvo drastiškai užimta sovietų.

Šis objektas yra įtrauktas į Lietuviška Italija žemėlapį. Daugiau objektų rasite čia.

Straipsnis parengtas pagal Lietuvių fondo finansuojamą projektą „Italijos lietuvių bendruomenės veiklos efektyvinimas, informacijos sklaida, internetinė leidyba“

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI