Home / AKTUALIJOS  / Pirmasis PLJS pirmininkas kunigas Antanas Saulaitis: apie vaikystę JAV, misiją Brazilijoje ir darbą vardan Lietuvos

Pirmasis PLJS pirmininkas kunigas Antanas Saulaitis: apie vaikystę JAV, misiją Brazilijoje ir darbą vardan Lietuvos

Antanas Saulaitis

Birželį Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) ir Kanadoje vyko 17-asis Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas. Jame dalyvavo ir šio kongreso pradininkas, pirmasis Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) pirmininkas, misionierius, jėzuitų kunigas Antanas Saulaitis. Bene visuose PLJS kongresuose dalyvavęs kunigas portalui ITLIETUVIAI.IT papasakojo apie PLJS įkūrimą, ilgametį darbą kuriant pilietišką lietuvių jaunimo bendruomenę užsienyje ir kaip vietoj biologijos mokytojo tapo jėzuitų kunigu.

Rytis Pritulskis
ITLIETUVIAI.IT

Gyvenimo kelio paieškos svetur

JAV lietuvių visuomenės veikėjas gimė Lietuvoje, Kaune. Būdamas vos pusantrų metų, 1941 m. kartu su tėvais buvo priverstas palikti Lietuvą dėl šeimai gresiančios tremties į Sibirą. II Pasaulinį karą praleido Vokietijoje. Tuometinius išgyvenimus prisimena su liūdesiu.

„Iki šiandien jaučiu didžiausią gėda, kad kai bombarduodavo, aš labai bijodavau. Kiti vaikai žaidžia ten rūsy, slėpynėj, o aš kampe susisukęs, man baisu, žemė dreba“, – pasakoja A. Saulaitis.

Būdamas 10-ties su šeima emigravo į JAV, kur praleido savo vaikystę ir jaunystę.

„Nuo 14 iki 21 metų dalyvaudavau Pranciškonų stovyklose. Jose 6 savaites, tik berniukai, prie jūros plaukiodavom laiveliais. Iki šių dienų pažintys išlikusios, su kai kuriais susirašinėjam“, – pasakoja lietuvis.

Fairfieldo universitete (JAV, Kalifornija) baigė chemijos studijas.

„Studijavau chemiją, besibaigiant 4 metams reikėjo nuspręsti, ką aš darysiu toliau. Padalinau lapą per pusę ir parašiau už ir prieš stoti į Jėzuitus. Tada dvi savaites pildžiau, dvi savaites laukiau ir nusprendžiau. Padaviau prašymą ir įstojau į Jėzuitus“, – pasakoja kunigas Antanas Saulaitis.

„Maniau būti biologijos mokytoju. O kad būtum geras biologijos mokytojas turi mokėti gerai chemiją, – pasakoja A. Saulaitis, – Studijavau tą chemiją, besibaigiant 4 metams reikėjo nuspręsti, ką aš darysiu toliau. Padalinau lapą per pusę ir parašiau už ir prieš stojimo į Jėzuitus. Tada dvi savaites pildžiau, dvi savaites laukiau ir nusprendžiau. Padaviau prašymą ir įstojau į Jėzuitus“, – sako A. Saulaitis.

Šių metų rugpjūčio 15 d. sukako 62 metai, kai A. Saulaitis įstojo į Jėzaus Draugiją JAV.

Praturtino patirtis Brazilijoje

Bostono universitete (JAV) lietuvis įgijo filosofijos, teologijos magistro laipsnius. Dirbo lituanistinėje mokykloje mokytoju, buvo skautų draugininkas. 1970-1977 m. dirbo misijoje Brazilijoje.

„Kažkada skaičiau tokį straipsnį, kurį parašė kunigas: jis liudijo, kad reikia išgyventi kažkokią kitą kultūrą, kad savo kultūrą suprastum – iš šalies, kad turėtum su kuo palyginti. Patirtis Brazilijoje mane praturtino “, – sako Antanas Saulaitis SJ.

„7 metus prašiau, kad mane siųstų į Braziliją, 7 metus ten ir išbuvau. Brazilijoje portugalų kalba dėsčiau aukštojoje mokykloje filosofijos fakultete. Tuo pačiu metu San Paulo mieste, lietuvių parapijoje buvome 4 jėzuitai. Pamenu, mes tokia jėga buvom! Pradėjom šokių grupę, neturėjom šokių mokytojo, tai spėkit kas juo tapo – o gi aš! Truputį buvau išmokęs Pranciškonų stovykloje. Smagios ir didelės tuo metu gegužinės vyko. Kažkada skaičiau tokį straipsnį, kurį parašė kunigas: jis liudijo, kad reikia išgyventi kažkokią kitą kultūrą, kad savo kultūrą suprastum – iš šalies, kad turėtum su kuo palyginti. Ši patirtis Brazilijoje mane praturtino”, – pasakoja pašnekovas.

Dalyvavo steigiant PLJS ir organizuojant pirmąjį kongresą

Pasaulio lietuvių jaunimo kongresas (PLJK) vyksta nuo 1966 metų ir yra šaukiamas kas 2-4 metus vis kitame pasaulio krašte, kuriame veikia lietuvių jaunimo sąjungos. Kongresas yra aukščiausias Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) valdžios organas, kuris nustato organizacijos veiklos gaires, renka naują PLJS valdybą bei suburbia jaunimą iš viso pasaulio. Nors dažnai įvairios idėjos lieka tik idėjomis, tačiau ši, daugiau nei prieš 50 metų gimusi idėja, sėkmingai gyvuoja iki šiol.

„1966 metais Juozas Balčiūnas (1963-1969 m. Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos pirmininkas – aut. pastaba) sugalvojo, kad reikia ruošti jaunimą, organizuoti jaunimo kongresą. Buvo svarbu, kad kas nors priaugtų prie PLB, įaugtų į bendruomenę ir būtų jau su šiokia tokia organizacine patirtimi. Organizuoti pakvietė dar Algį Zaparauską (JAV lietuvis, visuomenininkas, 1966 metų PLJK rengimo komiteto pirmininkas – aut. pastaba) ir įvyko jaunimo kongresas. Truputį panašus į šitą 2023 metų, arba šitas panašus į aną“, – su šypsena pasakoja pirmasis PLJS pirmininkas.

„Atrodė, kad tai vienkartinis įvykis, tačiau, aišku, buvo nubalsuota, kad reikia daryti daugiau kongresų. Supratom, kad kongresų neužtenka – reikia jungti jaunimą į bendruomenę“, – sako Antanas Saulaitis SJ.

Jis prisimena, kad pirmajame PLJK, vykusiame 1966 metais JAV, dalyvavo 120 žmonių iš 17 šalių. Po savaitės studijų vyko stovykla su 450 žmonių.

„Atrodė, kad tai vienkartinis įvykis, tačiau, aišku, buvo nubalsuota, kad reikia daryti daugiau kongresų. Supratom, kad kongresų neužtenka – reikia jungti jaunimą į bendruomenę. Tada 1972 metais (Kanadoje) vyko antrasis kongresas. Jį labiausiai atsimenu iš skautų stovyklos. Jame dalyvavęs Stasys Barzdukas (1969-1973 Pasaulio lietuvių bendruomenės pirmininkas – aut. pastaba) mus spaudė, kad reikia steigti jaunimo sąjungą. Niekas nebuvo prieš, bet kas nors tai turėjo imti ir pradėti daryti. S. Barzduką 1958 metais lankiau Fordhamo universitete, ten jis dėstė lietuvių kalbą. Aš jį pažinojau ir jis mane. Labai norėjau patenkinti jo ilgametį troškimą įsteigti jaunimo sąjungą, toks asmeninis principas, nenorėjau, kaip sakoma, palikti visko ant ledo. Manau, kad daug dalykų nevyksta, jeigu niekas nejudina. Kai yra norinčių prisidėti viskas vyksta lengviau. Per antrą kongresą mane išrinko į tarybą ir tapau PLJS pirmininku“, – sako A. Saulaitis.

„Visada būna žmonių, kurie yra užsidegę kažką daryt. Dėl Lietuvybės, Lietuvos laisvės ir draugystės pagrindu“, – sako kunigas Antanas Saulaitis.

Pasak pašnekovo, su pirmosios PLJS valdybos nariais jie liko draugais ir susitinka iki šiol.

„Visada būna žmonių, kurie yra užsidegę kažką daryt. Dėl lietuvybės, Lietuvos laisvės ir draugystės pagrindu“, – reziumuoja A. Saulaitis.

Susitinka jaunimo bendruomenių lyderiai iš viso pasaulio

PLJS buvo įkurta 1972 m. liepos 8 d. II-ojo Pasaulio lietuvių jaunimo kongreso metu kaip nepriklausoma, nepolitinė, savanoriškumo pagrindu pagrįsta jaunimo organizacija, kurios tikslas suburti pasaulio lietuvių jaunimą, palaikyti pasaulio lietuvių jaunimo organizacijų tinklą bei atstovauti jų interesams. Šių metų kongrese dalyvavo daugiau nei 100 pasaulio lietuvių jaunimo atstovų iš 18 šalių.

Suvažiavimo metu išrinkta nauja PLJS valdyba: pirmininkė Agita Beržanskaitė (Nyderlandai), sekretorė Elena Urbonaitė (Švedija), iždininkas Simonas Bingelis (JAV) ir valdybos nariai Ingrida Vaznelytė (Lenkija), Alejandro Brom (Urugvajus), Gabriela Avalos Liesinskas (Venesuela / Lietuva) bei Antanas Paukštys (Rusija / Lietuva).

Pirmasis PLJS pirmininkas A. Saulaitis dalyvavo daugumoje Pasaulio lietuvių jaunimo kongresų.

Interviu ištrauką su kunigu A. Saulaičiu žiūrėkite:

Straipsnis parengtas pagal Lietuvių fondo finansuojamą projektąItalijos lietuvių bendruomenės veiklos efektyvinimas, informacijos sklaida, internetinė leidyba

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI