Home / BENDRUOMENĖ  / Romoje, komunizmo kankinių koplyčioje, saugomas Lietuvos palaimintojo T. Matulionio atminimas

Romoje, komunizmo kankinių koplyčioje, saugomas Lietuvos palaimintojo T. Matulionio atminimas

Šv. Apaštalo Baltramiejaus (San Bartolomeo) bazilikoje Romoje, Tibro upės saloje (isola Tiberina), įrengta Naujųjų laikų kankinių šventovė, kurioje saugomos XX ir XXI amžių kankinių relikvijos. Viena iš bazilikos koplyčių – pirma iš dešinės prie pagrindinio altoriaus –skirta komunizmo kankiniams. 2018 m. vasario 6 d. Romoje, Naujųjų laikų kankinių šventovei perduota palaimintojo, kankinio arkivyskupo Teofiliaus Matulionio relikvija. Šia proga šv. Mišias Baltramiejaus bazilikoje aukojo net penki Lietuvos arkivyskupai ir vyskupai, lydimi piligrimų iš visos šalies vyskupijų.

Nerija Marciukaitė
ITLIETUVIAI.IT

Kaišiadorių vyskupas, arkivyskupas Teofilius Matulionis (1876–1962) – pirmasis šioje šventovėje pagerbtas Lietuvos Bažnyčios kankinys. Šventųjų skelbimo kongregacijai pripažinus arkivyskupą T. Matulionį kankiniu, popiežius Pranciškus jį paskelbė palaimintuoju. Iškilmingoms beatifikacijos Mišios Vilniuje įvyko 2017 m. birželio 25 d., o joms vadovavo Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas – kardinolas Angelo Amato.

T. Matulionis palaidotas Kaišiadorių Katedros kriptoje, tačiau Lietuvos palaimintojo, kankinio relikvija ne veltui saugoma ir Romos Tibro saloje esančioje Šv. Baltramiejaus bazilikoje. Jos istorija – tūkstantmetė. Imperatorius Otonas III bažnyčią Tibro saloje pastatydino 998 m. dviejų kankinių žemiškiems palaikams saugoti: šv. Baltramiejaus, vieno iš dvylikos Jėzaus apaštalų, ir 997 m. Prūsijos baltų nukankintam vyskupui Vaitiekui Adalbertui, buvusiam Prahos ganytojui, krikščionybės Lenkijoje pradininkui.

Bazilikoje, priešais didįjį altorių, tarsi ne vietoje, esantis šulinys, manoma, siekia antikinės Romos laikus. Čia ateidavę piligrimai pasisemti gydančio vandens.

Ruošiantis Didžiajam 2000 metų krikščionybės jubiliejui, popiežius Jonas Paulius II įsteigė Komisiją naujųjų laikų kankinių liudijimui tirti. Komisijos posėdžiai vykdavo šv. Baltramiejaus bazilikos patalpose. Per palyginti trumpą laiką buvo sukaupta labai daug liudijimų – iš viso per dvylika tūkstančių dokumentų apie XX ir XXI a. kankinius ir liudytojus katalikus, ortodoksus ir kitų konfesijų krikščionis.

Pagal šią medžiagą buvo sudarytas naujųjų laikų kankinių sąrašas. Komisija gavo ir Lietuvos Vyskupų konferencijos parengtą dosje apie 114 tikėjimo liudytojų ir kankinių iš Lietuvos, gyvybės kaina paliudijusių ištikimybę Evangelijai, įskaitant arkivyskupą T. Matulionį.

Popiežiaus Jono Pauliaus II vadovautas naujųjų laikų kankinių minėjimas surengtas 2000 m. gegužės 7 d. prie Koliziejaus – Romos pirmųjų amžių krikščionių kankinystės vietoje. Pasibaigus jubiliejui, šv. Jonas Paulius II išreiškė norą Romoje įrengti memorialą – nuolatinę naujųjų laikų kankinių atminimo vietą.

Šiam tikslui ir pasirinkta šv. Baltramiejaus bazilika Tibro upės saloje. Naujųjų kankinių šventovė inauguruota 2002 m., ją administruoja šv. Egidijaus bendruomenė (Comunita di Sant’Egidio). Virš didžiojo altoriaus iškelta XX a. tikėjimo liudytojų ikona. Šešiose koplyčiose sukaupta XX ir XXI a. tikėjimo liudytojų ir kankinių iš viso pasaulio relikvijos, šventiesiems priklausę įvairūs asmeniniai daiktai. T. Matulionio relikvija – nedidelis įrėmintas palaimintojo paveikslas –Naujųjų laikų kankinių šventovei perduota 2018-ųjų vasarį. Relikvijų įteikimo apeigose tuomet dalyvavo daugybė aukštų Vatikano pareigūnų ir Lietuvos bažnyčios vadovų.

„Tai reikšminga mums, švenčiant nepriklausomybės šimtmetį, nes tai dar viena vieta, žyminti Romos Bažnyčios ir popiežiaus palaikymą lietuvių tautai džiaugsme ir kančioje. Tai dar viena Romoje atsiradusi piligriminė vieta, primenanti apie lietuvių artumą Šventajam Sostui. Panašiai kaip Lietuvių kolegija, Villa Lituania, mūsų atstovybės prie Šventojo Sosto ir Italijoje, ar lietuvių kapai Campo Verano kapinėse, kur palaidotas ir vienas iš 1918 m. Nepriklausomybės aktos signatarų, taip ir nuo dabar kankinio relikvija, pagaliau ir lietuvių koplyčia Šv. Petro bazilikoje – viskas liudija apie Lietuvos ir Šventojo Sosto ryšius. Tai ir priminimas čia atvykstantiems tiek mūsų, tiek kitų tautų piligrimams, kad Lietuvos Bažnyčia yra Visuotinės Bažnyčios dalis. Liudijimas, kurį davė palaimintasis Teofilius, skamba Visuotinėje Bažnyčioje“, – Vatikano radijui pasakojo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas dieną po relikvijos dovanojimo.

Koplyčiose, kuriose saugomas bažnyčios kankinių atminimas, minimos komunistinių ir nacistinių režimų aukos, nužudytieji Amerikoje, Azijoje ir Okeanijoje, Ispanijoje ir Meksikoje bei Afrikos žemyne. Kankinių memoriale šv. Baltramiejaus bazilikoje 2008 m. lankėsi popiežius Benediktas XVI, o 2017 m. – popiežius Pranciškus. Abu popiežiai pagerbė naujųjų laikų liudytojus ir kankinius uždegdami žvakes visose kankiniams skirtose bazilikos koplyčiose.

Šis objektas yra įtrauktas į Lietuviška Italija žemėlapį. Daugiau objektų rasite čia.

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI