Home / Articles Posted by Nerija Marciukaitė

Įspūdingo grožio Santa Maria in Trastevere (Užtibrio Švenčiausiosios Marijos) bazilikoje Romoje palaidotas Vilniuje vaikystėje gyvenęs, bažnyčiai daug nusipelnęs kardinolas, teologas Stanislovas Hozijus (Stanislaus Hosius) (1504–1579). Dvasininko, kuris laikomas kultūriniu tarpininku tarp Lietuvos, Lenkijos ir Italijos katalikų, kapas yra dešinės navos gale, prie centrinio altoriaus. St. Hozijus buvo meno

SKAITYTI

Iš Lietuvos kilęs dailininkas, skulptorius Pijus Veliuoniškis (Velionskis) Romoje yra palikęs nemažai ryškių savo kūrybos pėdsakų. Vienas jų – Romoje, Šv. Pudencijos bazilikoje (Santa Pudenziana), saugomas garsaus lenkų kardinolo Vladimiro Čackio (Wlodzimierz Czacki) antkapis, sukurtas P. Veliuoniškio. Romoje studijavęs lietuvis buvusio nuncijaus Paryžiuje ir popiežiaus

SKAITYTI

Pačiame Vatikane, prie pirmųjų Romos kankinių aikštės, vokiečių kapinėse „Campo Santo Teutonico“ (via della Sagrestia, 17) greta vyskupų, kunigų ir vienuolių bei Romoje mirusių piligrimų ilsisi jauno lietuvių vienuolio Bronislavo Kačergiaus palaikai. B. Kačergių į Romą pasiuntė Marijonų kongregacija. Būtent Marijonų vienuolių namai Romoje buvo tapę

SKAITYTI