Home / KELIONĖS  / Sala Lituania – Bardžio miestelio stebuklas, pasakojantis Lietuvos istoriją

Sala Lituania – Bardžio miestelio stebuklas, pasakojantis Lietuvos istoriją

Emilijos-Romanijos regione, netoli Parmos, kalnuose įsikūręs nedidelis Bardžio miestelis visiškai pagrįstai gali būti tituluojamas lietuviškiausiu Italijos miestu. Čia dažnai lankėsi pirmasis, šiemet 70-ies metų jubiliejų švenčiančios Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkas, monsinjoras Vincas Mincevičius. Jo dėka miestelio jaunimo namuose įkurta ypatinga erdvė – Sala Lituania – kurios sienos, tarsi Lietuvos istorijos knyga, pasakoja pačius svarbiausius mūsų šalies istorinius įvykius ir tradicijas. Ištapytose freskose – Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto ir karūnavimo scena, LDK žemėlapis, Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslas, Rūpintojėlis, lietuviškų vakaronių vaizdai, o ant salės rankenų – antroji Lietuvos religija – krepšinis.

Karolina Motiejūnaitė
ITLIETUVIAI.IT

Bardžio miestelio jaunimo namuose esanti Sala Lituania vardu pavadinta konferencijų salė, kurios sienos išpuoštos lietuviška simbolika, mažos Baltijos šalies istoriją ir papročius originaliai pasakoja visiems: tiek Italijoje gyvenantiems lietuviams, tiek miestelį aplankantiems italams.

Kaip Parmos Apeninuose galėjo atsirasti tokia lietuviška oazė? Jos istorija betarpiškai susijusi su Vincu Mincevičiumi (1915–1992), Lietuvos draugo, kardinolo Antonio Samorè (1905–1983) sekretoriumi, kuris 1952-aisiais įkūrus Italijos lietuvių bendruomenę buvo išrinktas pirmuoju valdybos pirmininku ir daugelį metų jai vadovavo.

Beveik 25 metus V. Mincevičius redagavo ir leido Lietuvos naujienas perduodantį itališką žurnalą „ELTA PRESS“. Jo pastangomis į italų kalbą buvo išversta daug knygų ir leidinių apie Lietuvos okupaciją, lietuvių tautos kančias ir persekiojimus, tarp jų ir „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“. Tačiau V. Mincevičiaus Italijoje paliktas lietuvybės paveldas esti ne tik spaudoje ir publikacijose, bet ir fizinėse vietose.

Viena tokių – Bardžio Jaunimo namai, duris atvėrę 1965 m. balandžio mėnesį. Čia monsinjoro pastangomis sukurta Lietuvos salė, po kurią žvalgantis negali atsistebėti, kiek lietuviškos simbolikos gali sutalpinti viena Italijos kalnų miestelio erdvė.

Pirmoji freska, į kurią atkreipiame dėmesį, yra popiežiaus Inocento IV figūra, kurios užnugaryje galime matyti ir patį V. Mincevičių.

Kitose freskose ir paveiksluose gausu ir įprastų tautinių vaizdų, tokių kaip – jaunimo šventės, šokiai. Juose esantys žmonės dėvi tautinius rūbus bei groja lietuviškais instrumentais, pavyzdžiui, kanklėmis. O virš pačios salės esančiame freskos fragmente, kuriame ir užrašytas Sala Lituania pavadinimas, yra du herbai: vienas Lietuvos, kitas – kardinolo A. Samorè.

Salės detalės stebina ir akyliausią lankytoją, mat Lietuvos simbolika matoma net ir ant durų rankenų. Jose vaizduojamas Europos vyrų krepšinio čempionatas Kaune ir lietuvių pergalė jame. O ant kitos – Vilniaus globėjo Šv. Kristoforo atvaizdas.

Pagrindinę salės sieną puošia Vytauto laikų LDK žemėlapis, kuriame matome ir patį Vytautą, skleidžiantį tikėjimo žinias bei apsuptą savo patarėjų. Bendras freskų plotas apima apie 60 kv. m.

Salėje gausu ir lietuvių išeivijos menininkų, Lietuvos tautodailininkų darbų, kurie buvo padovanoti ir pakabinti Bardžio Jaunimo namuose. Tarp jų – medienos deginimo technika atlikti kūriniai bei netipiška lietuvių liaudies ornamentika puošti darbai.

Salės fone matomi vitražai su šv. Kazimiero atvaizdu, taip pat Šiluvos Mergelės Marijos paveikslo atvaizdavimas, jos apsireiškimo momentas. Kitas fragmentas žymi Vytauto Didžiojo susitikimą Naugarduke. O centrinėje altoriaus dalyje yra sukurta koplytėlė su Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos paveikslu.

Visos salės bendras vaizdas nukelia į Lietuvą, jos istoriją bei meninę saviraišką. Kiekvienas lietuvis, užsukęs į salę, galės atpažinti ir rasti savo širdžiai mielus vaizdus, mintimis grįžti į gimtuosius namus.

Neįtikėtina, jog už 2000 kilometrų nuo Lietuvos, mažai kam pažįstamame Bardyje, sklinda tokia lietuvybės dvasia. Už jos sukūrimą galime būti dėkingi kardinolui Antonio Samorè bei V. Mincevičiui. Prie salės atsiradimo taip pat prisidėjo ir Lietuvos išeivijos atstovai bei salės mecenatai. Būtent šioje salėje rugsėjo mėnesį paminėtas tradicinis metinis Italijos lietuvių bendruomenės suvažiavimas ir 70-mečio jubiliejus, skirtas pirmajam bendruomenės pirmininkui V. Mincevičiui pagerbti.

Šis objektas yra įtrauktas į Lietuviška Italija žemėlapį. Daugiau objektų rasite čia.

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI