Home / Articles Posted by Raimonda Bojažinskytė

Šventųjų ir palaimintųjų gausa galinčioje pasigirti Italijoje ne veltui iki šiol nuoširdžiai garbinamas ir mylimas Lietuvos dangiškasis globėjas šventasis Kazimieras. Nors pamaldumu ir asketišku gyvenimu garsėjęs Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalaitis niekada nesilankė Italijoje, Kazimiero pėdsakų galima rasti išsibarsčiusių po visą šalį. Tai

SKAITYTI

Pasaulio lietuvių bendruomenė ragina valdžią jau dabar imtis būtinų veiksmų, kad po poros metų, per 2023-ųjų savivaldos rinkimus, būtų galima išbandyti internetinį balsavimą. Tikimasi, kad galimybė balsuoti internetu paskatintų rinkėjus, ypač didžiausioje Pasaulio lietuvių apgardoje, aktyviau dalyvauti net trejuose 2024-ųjų rinkimuose ir būsimame referendume dėl

SKAITYTI

2001-ųjų vasarį Šventosios Romos bažnyčios kardinolu paskirtas Audrys Juozas Bačkis amžinajame mieste gavo ir jam, kaip kardinolui, priskirtą bažnyčią. A. J. Bačkiui teko Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo bažnyčia Galijos gatvėje (it. chiesa della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo in via Gallia), kurioje kardinolas

SKAITYTI