Home / Articles Posted by Raimonda Bojažinskytė

Šventųjų ir palaimintųjų gausa galinčioje pasigirti Italijoje ne veltui iki šiol nuoširdžiai garbinamas ir mylimas Lietuvos dangiškasis globėjas šventasis Kazimieras. Nors pamaldumu ir asketišku gyvenimu garsėjęs Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalaitis niekada nesilankė Italijoje, Kazimiero pėdsakų galima rasti išsibarsčiusių po visą šalį. Tai

SKAITYTI

Pasaulio lietuvių bendruomenė ragina valdžią jau dabar imtis būtinų veiksmų, kad po poros metų, per 2023-ųjų savivaldos rinkimus, būtų galima išbandyti internetinį balsavimą. Tikimasi, kad galimybė balsuoti internetu paskatintų rinkėjus, ypač didžiausioje Pasaulio lietuvių apgardoje, aktyviau dalyvauti net trejuose 2024-ųjų rinkimuose ir būsimame referendume dėl

SKAITYTI

2001-ųjų vasarį Šventosios Romos bažnyčios kardinolu paskirtas Audrys Juozas Bačkis amžinajame mieste gavo ir jam, kaip kardinolui, priskirtą bažnyčią. A. J. Bačkiui teko Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo bažnyčia Galijos gatvėje (it. chiesa della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo in via Gallia), kurioje kardinolas

SKAITYTI

2001-ųjų vasarį Šventosios Romos bažnyčios kardinolu paskirtas Audrys Juozas Bačkis amžinajame mieste gavo ir jam, kaip kardinolui, priskirtą bažnyčią. A. J. Bačkiui teko Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo bažnyčia Galijos gatvėje (it. chiesa della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo in via Gallia), kurioje kardinolas

SKAITYTI

A. Mickevičiaus biustas Romos Kapitolijaus Protomotekoje| R. Šlepavičiaus nuotr. Romos Kapitolijaus Protomotekos salėje, tarp daugybės istorinių įžymybių biustų, yra lenkų skulptoriaus Viktoro Brodzkio sukurtas Adomo Mickevičiaus biustas, puošiantis šią salę nuo 1877 m. Adomas Bernardas Mickevičius (1798 - 1855), pasaulinio garso rašytojas, vienas žymiausių romantizmo atstovų visuotinėje literatūroje. Gimė

SKAITYTI

Romoje, šalia aikštės piazza Popolo, Pincio kalvos papėdėje, yra alėja, pavadinta Adomo Mickevičiaus vardu.  Romos savivaldybė šiai alėjai, vedančiai link parko Borgese, poeto vardą suteikė 1948 birželio 26 d.  Ant gatvės pavadinimo lentos parašyta: "VIALE ADAMO MICKIEVICZ lenkų poetas ir patriotas".  Adomas Bernardas Mickevičius (1798 - 1855), pasaulinio garso

SKAITYTI

Romoje, via Pozzetto gatvėje, ant namo Nr.113 fasado, kabo memorialinė lenta, kuri mini, kad šiame name 1848 metais garsus poetas Adomas Mickevičius subūrė drąsių tautiečių grupę, dalyvavusią Italijos nepriklausomybės kovose. Atminimo lentą Romos savivaldybė atidengė 1877 kovo 29 d. Adomas Bernardas Mickevičius (1798 - 1855), pasaulinio

SKAITYTI