Home / BENDRUOMENĖ  / Lietuvos ir jos šventųjų ženklai Romos San Gioacchino in Prati bažnyčioje

Lietuvos ir jos šventųjų ženklai Romos San Gioacchino in Prati bažnyčioje

Prie Vatikano prisišliejusiame Prati rajone, šalia Quiriti aikštės, yra turistų retai lankoma, tačiau jų dėmesio tikrai verta San Gioacchino in Prati arba Prati Šv. Joakimo bažnyčia, statyta XIX a. pabaigoje. Joje randame net keletą su Lietuva susijusių ženklų. Portiko frize, viename iš medalionų įrašyta „POLACY LIETUVEI RUSINY“. Lenkijai skirtoje koplyčioje taip pat pavaizduoti du Lietuvai svarbūs šventieji: Lietuvos globėjas šv. Kazimieras ir šv. Bazilijaus Didžiojo ordino Lietuvoje įkūrėjas šv. Juozapatas Kuncevičius. 

Raimonda Bojažinskytė
ITLIETUVIAI.IT

Šv. Joakimo, tai yra Švč. Mergelės Marijos tėvo, karališkos Dovydo giminės palikuonio vardu pavadinta šventovė – viena iš nedaugelio Romos bažnyčių, priklausanti pačiam Popiežiui. Prati Šv. Joakimo bažnyčia buvo pastatyta kaip viso pasaulio katalikų dovana popiežiui Leonui XIII, kuris buvo krikštytas Joakimo vardu. 

Istorizmo stiliaus bažnyčią suprojektavo ir pastatė architektas Raffaele Ingami. Statybos prasidėjo 1891 m., visuomenei pastatas buvo atidarytas 1898 m., 1911-aisiais bažnyčią pašventinus, ji buvo patikėta Švenčiausiojo Atpirkėjo kongregacijai – redemptoristams.

Iš toli matosi bažnyčios aliuminio kupolas, perforuotas tarsi kristalo žvaigždėmis, pro kurias šviesa įspūdingai prasiskverbia į bažnyčios vidų. Kupolo viršuje, 57 metrų aukštyje, vietoje kryžiaus yra monstrancija, primenanti, kad bažnyčia nuolat garbina Švenčiausiąjį.

Popiežiui Leonui XIII išreiškus norą pastatyti šią bažnyčią, už statybas atsakingas abatas Antoni Brugidou kreipėsi į viso pasaulio katalikus, prašydamas finansinės paramos bažnyčios statybai. Parama atkeliavo iš 14 šalių ir kiekvienai jų buvo paskirta koplyčia bažnyčios viduje.

Visos prie statybų prisidėjusios šalys suminėtos portiko frize įkomponuotuose medalionuose. Viename jų įrašyta: „POLACY LIETUVEI RUSINY“. Taip Romos šventovėje buvo įamžintos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės tautos: lenkai, lietuviai ir rusėnai. Dešinės navos ketvirtoji koplyčia skirta Lenkijai, kurios autorius Attilio Palombi.

Būtent joje randame dar vieną svarbų šios šventovės sąsajas su Lietuva liudijantį ženklą. Koplyčios centrinės sienos paveiksle, šalia Lenkijos šventosios karalienės Jadvygos, nutapytas mums gerai žinomas Lietuvos globėjas šv. Kazimieras. Vienoje rankoje jis laiko leliją, kitoje – juostą su karalaičio mylimos giesmės „Omni de dic Mariae“ žodžiais.

Vyskupas su palme rankoje – tai kankinys šv. Juozapatas Kuncevičius – Šv. Bazilijaus Didžiojo ordino Lietuvoje įkūrėjas. Kairiojoje liunetėje šv. Juozapatas priima kūdikėlio Jėzaus apsireiškimą.

Šis objektas yra įtrauktas į Lietuviška Italija žemėlapį. Daugiau objektų rasite čia.

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI