Home / AKTUALIJOS  / Išaugusi Virtuali lituanistinė Italijos mokykla kviečia į pamokas: lituanistinis švietimas turi būti prieinamas visiems

Išaugusi Virtuali lituanistinė Italijos mokykla kviečia į pamokas: lituanistinis švietimas turi būti prieinamas visiems

Pernai įkurta ir Globalios Lietuvos apdovanojimą pelniusi Virtuali lituanistinė Italijos mokykla pradeda daug įdomybių žadantį naująjį mokslo metų sezoną. Per pandemiją gimusi idėja mokyti išeivių lietuvių vaikus nuotoliniu būdu per metus gerokai išaugo. Dabar į mokyklą priimami ir patys mažiausi, sulaukę vos dvejų metų. Kaip naujienų portalui ITLIETUVIAI.IT teigia mokyklos įkūrėjos Aurelija Orlova ir Elzė Simonkevičiūtė-Di Meglio, pradėti vaikus mokyti lietuvių kalbos niekada nevėlu. Todėl į mokyklą kviečiami visi Italijos ir pasaulio lietuvių vaikai nuo 2 iki 15 metų, kuriems bus siūlomos virtualios istorijos, pasaulio pažinimo, dailės, meno ir tradicijų, muzikos, vaidybos ir saviraiškos pamokos. Kaip ir pernai, visi virtualios mokyklos mokiniai bus suskirstyti pagal skirtingas amžiaus grupes bei lietuvių kalbos supratimo ir mokėjimo lygius.

Greta Talat-Kelpšaitė
ITLIETUVIAI.IT

Susikurti paskatino pandemija

Virtualios lituanistinės Italijos mokyklos iniciatyva gimė 2020 m. rugsėjo mėnesį susijungus trims Italijoje veikiančioms lituanistinistinėms mokykloms, kai pasaulį užklupusi COVID-19 pandemija niekaip nebaigė siautėti, o rengti gyvų pamokų mažiesiems nebuvo įmanoma. Vedinos entuziazmo ir noro skiepyti vaikams lietuvybę, A. Orlova ir E. Simonkevičiūtė-Di Meglio sukūrė Virtualią lituanistinę Italijos mokyklą.

Po kelių mėnesių iniciatyva jau buvo įvertinta. Jai skirtas Globalios Lietuvos apdovanojimu už „Jaunųjų talentų ugdymą Lietuvai Pasaulyje“. Apdovanojimą mokyklos įkūrėjos per iškilmingą ceremoniją Lietuvos Respublikos Prezidentūroje atsiėmė liepą.

Paklaustos, kaip vaikai ir tėvai priėmė Virtualios lituanistinės mokyklos idėją, įkūrėjos džiaugėsi – atsiliepimai tikrai geri, o vaikai labai patenkinti.

„Vaikams tai papildomas krūvis, po privalomosios mokyklos ir gal kitų užklasinių užsiėmimų, bet jiems čia įdomu ir naudinga. Taip pat tai ir tėveliams yra pagalba, nes kol vaikas tikslingai užsiėmęs, jie gali užsiimti savo veikla. Nėra abejonių, kad kontaktinis mokymasis yra labai svarbus ir yra šeimų, kurios teikia tam pirmenybę, bet vis dėl to nuotolinis mokymas suteikia galimybę mokytis vaikams ypatingai tiems, kurie negali dėl laiko stokos, atstumų ar neturi šalia kontaktinės mokyklos. Šie vaikai nekantriai laukia virtualių pamokų. Matosi, kad geriau pasiteisino, nes tėveliai jau iš anksto rašė, klausė kada pradėsime mokslo metus. Grįžta ir tie, kurie mokėsi pernai, yra tas grįžtamasis ryšys, tad reiškia jiems tikrai patiko ir tiko“, – naujienų portalui ITLIETUVIAI.IT pasakoja Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkė E. Simonkevičiūtė-Di Meglio.

Pasak mokyklos įkūrėjų, vaikus mokyti lietuvių kalbos geriausia jau nuo mažų dienų, tačiau pradėti niekada nevėlu.

„Tėveliai jau iš anksto rašė, klausė kada pradėsime mokslo metus. Grįžta ir tie, kurie mokėsi pernai, yra tas grįžtamasis ryšys, tad reiškia jiems tikrai patiko ir tiko”, – E. Simonkevičiūtė-Di Meglio.

„Vieni mano, kad sunkiau bus pradėti mokytis vėlesniame amžiuje, kiti gal galvoja, kad jiems lietuvių kalba nebus reikalinga, tačiau svarbu atsiminti, kad mokytis niekada nevėlu, o ką išmoksi ant pečių nenešiosi. Niekada negali žinoti, kada šios žinios gali praversti vaikams ateityje”, – teigia Pjemonto lietuvių bendruomenės pirmininkė A. Orlova.

Pamokų skaičius išaugo

Prasidėjus mokslo metams, virtualios pamokos vyks ZOOM programėlės pagalba tiesiogiai dalyvaujant mokytojui. Pamokos vedamos pagal lituanistinio švietimo programą, naudojantis Vilniaus lietuvių namų ir Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos sukurtomis priemonėmis MOODLE aplinkoje (vaikams 2–3 m, 3–6 m ir 1 klasei 6.5–7 m). 

„Vyresnieji dirbs su skaitmenine ugdymo platforma „EDUKA klasė“. Šioje mokymo platformoje mokytojai kuria testus ir užduotis, diferencijuoja ir individualizuoja mokymąsi. Mokiniai sistemoje sprendžia individualiai mokytojo parinktas ir paskirtas papildomas užduotis, čia jie matys savo rezultatus ir klaidas“, – pabrėžia viena iš mokyklos įkūrėjų A. Orlova. 

Be jau tradicinėmis tapusių lietuvių kalbos, pasaulio pažinimo, muzikos pamokų, šį sezoną Virtuali lituanistinė Italijos mokykla siūlo ir naujos tematikos užsiėmimų vaikams. Tai vaidybos ir saviraiškos pamokos 4–6 metų vaikams papildytos logopedinėmis užduotimis. Taip pat nauja istorijos pamoka 8–9 metų vaikams, kurią rekomenduojama lankyti jau lietuvių kalbą suprantantiems mažiesiems.

„Taip pat turime naują mažylių grupę 2–3 m., kurioje bus mokomasi logoritmikos, ji skirta pradedantiems kalbėti. Lituanistinio švietimo integruotos programos logopedinės užduotys parengtos didelę patirtį turinčio dirbti su daugiakalbiais vaikais logopedo. Pamokos išskirstytos į mažesnes amžiaus grupes, sukurta atskira 1 klasė, kur lietuvių kalbos pamokoje bus mokomasi pagrindų, pasaulio pažinimo pamokoje įtvirtinamas žodynas, muzikos pamokoje tema supažindinama per muzika, vaidybos ir saviraiškos pamokoje lavinamas tarimas, skatinama saviraiška, stengiamasi įveikti baimę kalbėti“, – pasakoja A. Orlova.

Mokytojai nuolat tobulinasi

Antrus mokslo metus pradedančioje mokykloje atsinaujino ir profesionalių mokytojų kolektyvas. Visos Virtualios lituanistinės Italijos mokyklos mokytojos šiais metais yra apmokytos dirbti pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą. Mokymus organizavo ir vedė Švietimo, sporto ir mokslo ministerija bendradarbiaujant su Vilniaus lietuvių namais. 2–3 m. programos veiklas MOODLE platformoje taip pat kūrė ir Virtualios lituanistinės Italijos mokyklos mokytoja Vilma Ramella Paia. Šias programas galės naudoti visos norinčios lituanistinės mokyklos pasaulyje.

Mokymai taip pat bus pratęsti ir spalio mėnesį. Mokytojai bus supažindinami su parengtų interaktyvių pamokų struktūra, metodinės medžiagos taikymo galimybėmis. Jiems pristatomos „Moodle“ platformos galimybės. Kaip teigiama mokymų apraše, taip pat čia vyksta daug praktinių užsiėmimų tikslinėse grupėse analizuojant praktinius pamokų planų pavyzdžius, kalbos mokymosi metodus, logopedinio darbo specifiką, patyrimines pamokas, temų, gramatikos eiliškumo svarbą mokant užsienyje gyvenančius lietuvius. Daug dėmesio skiriama lituanistinių mokyklų mokytojų patirties pasidalijimo veikloms.

„Rugsėjo mėnesį įvyko pirmieji nuotoliniai susitikimai – mokymai su pasaulio lietuviškų mokyklų pedagogais, kurių metu ne tik buvo nagrinėta lituanistinė integruota švietimo programa, bet ir pristatyta interaktyvi platforma, kurią sukūrė Vilniaus lietuvių namų ir užsienio lituanistinių mokyklų mokytojai. Šioje platformoje keliamos pamokos bei  skaitmeninės ugdymo priemonės, kurios ne tik paįvairina ugdymą, bet ir leidžia organizuoti sistemingą nuotolinį darbą“, – naujienų portalui ITLIETUVIAI.IT pasakoja Vilma Vilkytė-Žemaitaitienė, Vilniaus lietuvių namų užsienio lietuvių švietimo skyriaus vyresnioji metodininkė.

Surinktos lėšos – savanoriams mokytojams

Virtualios lituanistinės Italijos mokyklos mokytojos tiek pernai, tiek šiemet dirbs savanorystės pagrindais. Jos ne kartą vadintos gerosiomis fėjomis, atiduodančiomis visą save itin svarbiam tikslui – lietuvybės sklaidai.

„Siekiame, kad lituanistinis švietimas būtų prieinamas kiekvienam“, – A. Orlova.

Kaip teigia Pjemonto lietuvių bendruomenės pirmininkė A. Orlova garbingu apdovanojimu įvertintas ir daug palaikymo iš aukščiausių Lietuvos valdžios atstovų sulaukęs projektas iki šiol neturi jokių finansavimo šaltinių, dirba pagal savanorystės principus. Todėl tam, kad minimaliai būtų padengtas tiek mokytojų darbas, tiek mokyklos administravimo išlaidos, norintys dalyvauti pamokose, turės sumokėti simbolinį minimalų pirmo pusmečio registracijos mokestį. 

„Kadangi Virtualios lituanistinės Italijos mokyklos veikla neturi jokio kito papildomo finansavimo ir mokytojai dirba savanoriškais pagrindais, visos surinktos lėšos bus padalytos mokyklos savanoriams mokytojams ir bent dalinai bus padengtas mokytojų darbas bei mokyklos administravimo išlaidos.

Norintiems ir galintiems paaukoti daugiau, mūsų kolektyvas bus nuoširdžiai dėkingas. Tačiau siekiame, kad lituanistinis švietimas būtų prieinamas kiekvienam, turintiems finansinių sunkumų, siūlome kreiptis į mus adresu virtualimokykla@itlietuviai.it. Sutarsime kaip galėtumėte prisijungti prie Virtualios lituanistinės Italijos mokyklos veiklos mainais už galimybę mokytis mokykloje su nuolaida registracijos mokesčiui ar be mokesčio“, – teigia viena iš mokyklos įkūrėjų.

Registracijos mokestis:

1 pamoka per savaitę (~14 pamokų) – 30 EUR vienkartinis mokestis.

2 pamokos per savaitę (~28 pamokos) – 40 EUR vienkartinis mokestis.

3 pamokos per savaitę (~42 pamokos) – 45 EUR vienkartinis mokestis.

4 ir daugiau pamokų per savaitę (~56 pamokos ir daugiau ) – 50 EUR vienkartinis mokestis.

Mokinių registracijos formą galite rasti čia.

Pernai aukos mokyklos veiklai buvo renkamos nuotolinio, labdaringo Advento vakaro metu, kuriame taip pat dalyvavo ir lituanistinio švietimo užsienyje globėja, pirmoji Lietuvos ponia Diana Nausėdienė.

Projektą “Italijos lietuvių bendruomenės veiklos efektyvinimas, informacijos sklaida, internetinė leidyba” remia Lietuvių fondas.

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI