Home / BENDRUOMENĖ  / Kas sudaro Pjemonto lietuvių bendruomenės valdybą

Kas sudaro Pjemonto lietuvių bendruomenės valdybą

Pirmininkė Aurelija Orlova
Esu informacinių technologijų specialistė, turinti Programų sistemų bakalauro ir magistro laipsnį. Nuo 2011 m. 4-rius metus ėjau valstybės tarnautojo pareigas Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Susisiekimo ministerijos, kuris atsakingas už Lietuvos informacinės visuomenės plėtrą. Nuo 2015 metų dirbu Lietuvoje iš Italijos nuotoliniu būdu – metus valstybės tarnyboje, likusius – privačiame sektoriuje bendradarbiaujant su Lietuvos institucijomis. Tiek dirbdama valstybės tarnyboje, tiek privačiame sektoriuje kūriau ir kuriu el. paslaugas ir centralizuotus el. sprendimus Lietuvai, kurie susiję su įvairių ūkio šakų paslaugų perkėlimu į elektroninę erdvę. 2013-2014 m. buvau Lietuvos darbo grupių, susijusių su el. dokumentais, narė, atstovavau Lietuvai Europos Komisijos ir kitų Europos sąjungos šalių rengiamuose tarptautiniuose susitikimuose. Turiu patirties dėstant universitete ir kuriant el. sprendimus žmonėms turintiems negalią – teko bendradarbiauti su Lietuvos aklųjų biblioteka, pritaikant el. paslaugas ir sprendimus regos negalią turintiems asmenims. Atvykus į Italiją prisidėjau prie lietuvių bendruomenės veiklos, padedu mokyti vaikučius lietuvių kalbos Pjemonto mokyklėlėje “Pasakų namai”. Tikriausiai vien dėl tokio darbo pobūdžio nesijaučiu emigravusi, tenka dažnai vykti į Lietuvą darbo reikalais. Manau, kad kiekvienas gyvenantis užsienyje lietuvis, nesvarbu, ar pagal pasą ar tik pagal giminystės ryšį, prisideda prie Lietuvos vardo viešininimo, lietuvių kultūros puoselėjimo bei tradicijų išsaugojimo ir tęstinumo visame pasaulyje. Todėl kiek tik įmanoma bandau prisidėti prie šių vertybių išsaugojimo ir puoselėjimo.

 

Vice pirmininkė, atsakinga už Turino miestą Svetlana Matusevičienė
2003 m. įgijau Finansų ir bankininkystės magistro laipsnį VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete. Į Italiją atvažiavau 2004 m. su savo vyru, kuris buvo gavęs darbo pasiūlymą Turine. Nuo gruodžio 2005 m. dirbu pardavimų vadove, atsakinga už užsienio rinkas. Turiu nuostabų sūnų, kuris laiko save italu, nors ir turi lietuvišką pasą, bei jaunesnę dukrytę. Kad ryšys su Lietuva nenutrūktų ir kad vaikas nepamirštų savo prigimties, bandau kuo daugiau dalyvauti lietuvių bendruomenės veikloje. Kasžin, gal grįšime kada nors!

 

Vice pirmininkė, atsakinga už provincijos miestelius Vitalija Linkienė
Į Italiją atvykau 2005-siais, ištekėjau už italo ir gyvenu mažame Pjemonto miestelyje Tigliole. Auginu dvi dukras. Esu nekilnojamo turto brokeris. Nekilnojamo turto agento specialybę įgyjau Italijoje, o Lietuvoje, Šiaulių universitete, įgijau statybos inžinerijos specialybę. Mėgstu sportuoti ir žaisti tradicinį italų žaidimą Tamburello. Su vyru šią sporto šaką atvežėme į Lietuvą, į Šiaulius. 2012 m. dalyvavome Šiauliuose vykusiame TAFISA renginyje, ir jau 2013 m. gruodį mūsų Lietuvos vyrų ir moterų komandos žaidė pasaulio čempionate! Su Pjemonto bendruomenės moterų komanda dalyvavome ir tarptautiniuose turnyruose.

 

Iždininkas Vygintas Matusevičius
Kauno technikos kolegijoje baigiau automobilių techninį aptarnavimą ir beveik 8 – rius metus Lietuvoje dirbau „Iveco“ oficialaus atstovo autoservise. Vėliau dvejiems metams buvau pakviestas dirbti šios įmonės koncerne Turine. Į Italiją atvažiavome 2004 m. su būsima žmona Svetlana. Darbo kontraktas baigėsi, ir mes pasilikome. Dabar dirbu „CNH Industrial Iveco“. Turime sūnų ir dukrą. Laisvalaikiu mėgstu slidinėti, važinėtis motociklu, dviračiu.

 

Valdybos narė, atsakinga už kultūrą ir bendrąjį ugdymą Vilma Ramella Paia
Esu baigusi KU ikimokyklinio ugdymo psichologijos ir pedagogikos, dailės vadovo specialybę, VU magistro laipsnį socialinio darbuotojo ir vadybos studijas, VDU bakalauro laipsnio andragogikos studijas, išdirbau Lietuvoje 21 m. dailės mokytoja, apie 9 m. parodų kuratore ir renginių apipavidalintoja bibliotekoje. Mokykloje aktyviai dalyvavau valstybiniuose ir tarptautiniuose švietimo ugdymo ir dailės projektuose ir dabar aktyviai domiuosi švietimo sistema. Mano dailės darbai buvo eksponuojami asmeninėse parodose bei su kitais dailininkais. Nuo pat vaikystės šokau įvairiuose šokių kolektyvuose, esu aistringa lietuvių liaudies šokio gerbėja ir puoselėtoja. Argentinos tango šokis – dar viena mano šokių aistra. Nuo 2013 m. tapau meilės emigrante Italijoje. Nuo 2015 m. aktyviai dalyvauju italų tėvelių asociacijos veikloje: savanoriauju rengiant renginius vaikams, šeimoms, dailės ir darbelių užsiėmimuose, vaidinu tėvelių rengiamame kasmetiniame spektaklyje. Auginu 2012 m. gimusią dukrytę. Man labai svarbu, kad mano dukra neprarastų ryšio su Lietuva, mokėtų lietuvių kalbą, pažinotų lietuviškas tradicijas. Siekiu tai išlaikyti ne tik mano šeimoje, bet ir emigravusių lietuvių šeimose, todėl įsijungusi į Pjemonto lietuvių bendruomenės veiklą, savanoriškai organizuoju lietuvių vaikams lietuvių kalbos pamokėles, tradicijoms skirtus užsiėmimus, 2017 m. suorganizavau lėlių teatro projektą, lietuvių dienas ir Joninių šventę. Į pastarąją buvo pakviesta koncertuoti Panevėžio miesto bendruomenių rūmų vaikų šokių anskamblis „Grandinėlė“ ir Panevėžio rajono muzikos mokyklos Naujamiesčio skyriaus tautinių instrumentų kapela „Žilvitis“. Stengiuosi ir stengsiuosi visokeriopai dalyvauti lietuvių bendruomenės veikloje, kiek bus įmanoma, prisidedant prie lietuvybės už Lietuvos ribų išlaikymo ir puoselėjimo ir lietuvių susiburimo švenčiant tradicines šventes.

 

2015 – 2017 metų valdyba
Pirmininkė Kristina Raguckaitė, Vice pirmininkė atsakinga už Turino miestą Svetlana Matusevičienė, Vice pirmininkė atsakinga už provincijos miestelius Vitalija Linkienė, Iždininkas Vygintas Matusevičius, Sekretorė Laura Balčiūnaitė.

2013 – 2015 metų valdyba
Pirmininkė Živilė Šiškauskaitė; Vicepirmininkė (Turinas) Kristina Raguckaitė; Vicepirminkė (Pjemonto miesteliai) Vitalija Linkienė; Sekretorė Miglė Mececkaitė; Iždininkas Donatas Puzaras

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI