Home / SKELBIMAI  / Kvietimas Italijos lietuvių vaikams dalyvauti stovykloje „Pasaulio Lietuva“

Kvietimas Italijos lietuvių vaikams dalyvauti stovykloje „Pasaulio Lietuva“

Mieli tėveliai ir vaikučiai, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Švietimo komisija kartu su Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir Jungtinės Lietuvių bendruomenė organizuoja tęstinę stovyklą „Pasaulio Lietuva“ lituanistinių mokyklų mokiniams (12-18 metų). Stovykla vyks liepos 30 – rugpjūčio 5 dienomis Alovėje (apie 90 km nuo Vilniaus).

Bus kompensuojama dalis kelionės išlaidų. Stovykla nemokama. Italijai skirtos 2 vietos. Apie praeitų metų Italijos lietuvių įspūdžius galite pasiskaityti čia.

Vaikučius, lankančius virtualią lituanistinę Italijos mokyklą iš kitų šalių, kviečiame kreiptis į savo šalies pirmininkus ar švietimo atstovus, jei reikės, galėsime pateikti įrodymus, kad mokyklą lankote. Kviečiame savo kandidatūras siųsti iki 2021 m. gegužės 10 dienos, užpildžius šią anketą.

Kadangi Italijai skirtos TIK 2 vietos, todėl norintieji bus priotetizuojami tokia tvarka:

???? ar lanko šiuo metu lituanistinę mokyklą ir yra 12-18 m.;

???? yra iš kitų Italijos regionų nei Lacijus, Toskana, Umbrija, Venetas ir Friuli Venezia Giulia (iš šių regionų vaikai dalyvavo praeitais metais, TAČIAU norintys vis tiek pildykite registraciją, neatsiradus norinčių iš prioritetinių regionų, bus svarstomi minėtų regionų vaikų kandidatūros);

???? yra iš regionų, kuriuose niekados nebuvo lituanistinės mokyklos iki virtualios mokyklos atidarymo arba iš regiono, kur buvo fizinės lituanistinės mokyklos ir jas vaikas lankė;

???? kaip dažnai lanko šiuo metu lituanistinę mokyklą;

???? jeigu neatsirastų norinčių šiuo metu lituanistinę mokyklą lankančių, tuomet gali būti renkami vaikai bendruomenės narių, kurie aktyviai prisideda prie bendruomenės renginių organizavimo bei yra aktyvūs bendruomenės dalyviai. Jiems taikomi tie patys prioritetai.

Stovyklos organizatorių kvietimas

Jeigu bus daugiau nei 2 vaikai su vienodais aukščiausiais prioritetais, bus papildomai paprašoma vaikų parašyti motyvacinius laiškus.

Iki gegužės 16 d. Italijos lietuvių bendruomenė praneš, kurie dalyviai buvo atrinkti pagal nustatytus prioritetus.

PLB Švietimo komisija šiems dalyviams išsiųs dalyvio anketas gegužės 28-31 dienomis.

Su šilčiausiais linkėjimais,

Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Elzė Simonkevičiūtė – Di Meglio

Straipsnis parengtas pagal Lietuvių fondo finansuojamą projektąItalijos lietuvių bendruomenės veiklos efektyvinimas, informacijos sklaida, internetinė leidyba

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI