Home / AKTUALIJOS  / Prezidentas pasirašė įstatymą, įteisinusį originalių vardų su W, X ir Q rašymą LR asmens dokumentuose

Prezidentas pasirašė įstatymą, įteisinusį originalių vardų su W, X ir Q rašymą LR asmens dokumentuose

Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda 2022 m. sausio 25 d., antradienį, pasirašė Seimo priimtą Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymą. Asmenvardžių rašymas dokumentuose pirmą kartą yra sureguliuotas įstatymo lygmeniu.

Parengta pagal prezidento komunikacijos grupės informaciją

2022 m. sausio 18 d. Seime žengtas istorinis žingsnis įteisinantis asmenvardžių rašymą lotyniškos abėcėlės rašmenimis Lietuvos Respublikos piliečių asmens dokumentuose. Buvo pritarta leisti rašyti Q, X ir W raides tokiais diasporai svarbiais atvejais, kai:

  • jis arba jo tėvai, seneliai, proseneliai ar kiti protėviai turėjo ar turi kitos valstybės pilietybę ir vardas ir (ar) pavardė šiais rašmenimis įrašyti dokumento šaltinyje;
  • jis vardą ir (ar) pavardę įgijo užsienio valstybėje, kurioje gyvena, ir vardas ir (ar) pavardė šiais rašmenimis įrašyti dokumento šaltinyje;
  • jis pasirenka sutuoktinio, kurio pavardė dokumento šaltinyje įrašyta ne lietuviškais rašmenimis, pavardę;
  • jo tėvų ar vieno iš tėvų pavardė dokumento šaltinyje įrašyti ne lietuviškais rašmenimis.

Šis LR Prezidento Gitano Nausėdos pasirašytas įstatymas ypač aktualus mišrias santuokas sudariusiems ir problemų dėl skirtingai dokumentuose įrašytų pavardžių turėjusiems pasaulio lietuviams. Išimtimi taip pat galės pasinaudoti ne lietuvių tautybės Lietuvos Respublikos piliečiai ir jų vaikai, kurių vardai ir pavardės asmens dokumentuose galės būti rašomi lotyniškos abėcėlės rašmenimis (be diakritinių ženklų).

„Seimas ėmėsi iniciatyvos surasti sudėtingą dviejų konstitucinių vertybių pusiausvyrą – valstybinės kalbos savitumo išsaugojimo ir žmogaus teisių, tokių kaip asmens teisės į privataus ir šeimos gyvenimo gerbimą, teisės laisvai judėti, asmens, priklausančio tautinei mažumai, teisės savo vardą ir pavardę rašyti priimtinesniu, įstatymo apibrėžtu būdu, apsaugos. Tikiuosi, kad priimant šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus bus užtikrintas konstitucinis valstybinės kalbos statusas ir derama pagarba lietuvių kalbos sistemai bei savitumui“, – sakė šalies vadovas.

Šalies vadovas taip pat pažymėjo, kad į įvairių visuomenės grupių, dalies Seimo narių keliamus klausimus dėl šio Įstatymo atitikties Konstitucijai gali atsakyti tik Konstitucinis Teismas.

Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymas įsigalios 2022 m. gegužės 1 d. Įsigaliojus pakeitimams, bus galima registruoti ne tik naujus vardus ar asmens vardų pasikeitimus, bet ir rašyti prašymą pasikeisti pavardę/vardą dėl anksčiau netenkintų prašymų, jei tai atitinka aukščiau išvardintus atvejus.

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI