Home / AKTUALIJOS  / Švč. Jėzaus vardo bažnyčia sekmadienį tapo lietuviškiausia Romos šventove

Švč. Jėzaus vardo bažnyčia sekmadienį tapo lietuviškiausia Romos šventove

Įspūdingo grožio barokinėje Il Gesù (Švenčiausiojo Jėzaus Vardo) bažnyčioje Romoje, šį sekmadienį, birželio 6-ąją, ne veltui suplevėsavo lietuviškos trispalvės. Būtent ši, su Lietuva daug istorinių sąsajų turinti šventovė, kurioje palaidotas pirmasis Lietuvos kardinolas Jurgis Radvila, buvo atrinkta svarbiam renginiui – „Iter europaeum“ („Europos kelias“). Šis kelias gegužę ir birželį sujungs skirtingoms Europos Sąjungoms šalims artimas Romos bažnyčias. Taip nuspręsta pažymėti bendrijos ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių 50-ies metų sukaktį. Apie Lietuvos dalyvavimą „Iter europaeum“ kelyje „Vatikano radijui“ papasakojo ambasadorius prie Šventojo Sosto Petras Zapolskas.

Neringa Budrytė
ITLIETUVIAI.IT

ES ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių penkiasdešimtmetis – ypatinga proga, kurią nuspręsta pažymėti išskirtiniu renginiu. Gegužės 9-ąją, Europos dieną, Romoje prasidėjo „Iter europaeum“ („Europos kelias“). Kaip rašo „Vatikano naujienos“, šis renginys truks aštuonias savaites, tai yra devynis sekmadienius – iki birželio 27-osios. Kiekviena Europos Sąjungos šalis pasirinko pristatyti po vieną Romos bažnyčią, su kuria šalį sieja istoriniai ryšiai ar dėl to, kad ją lanko Romoje gyvenanti tos šalies piliečių bendruomenė.

„Lietuva turi daug šalies žmonėms svarbių vietų Romoje, bet kartu neturime tokios vienos koncentruotos lietuviškos bažnyčios. Tad buvo nuspręsta pasirinkti Švč. Jėzaus vardo („Il Gesù“) bažnyčią, kuri turi daugybę istorinių kultūrinių sąsajų su Lietuva“, – P. Zapolskas.

„Europos Sąjunga ir Šventasis Sostas švenčia 50 metų diplomatinių santykių jubiliejų, todėl Europos Sąjungos atstovybė prie Šventojo Sosto svarstė, kaip galima būtų šiomis sudėtingomis epidemijos sąlygomis tą šventę paminėti. Buvo nuspręsta, kad visos Europos Sąjungos šalys parengs vieną informacinį kultūrinį renginį. Galiausiai tas informacinis kultūrinis renginys pavirto aštuonių savaičių dideliu renginiu, kai kiekviena Europos Sąjungos valstybė atranda jai svarbią bažnyčią. Romoje yra vietų, kurios yra svarbios arba šalia, arba Romoje gyvenančiai tos šalies nacionalinei bendruomenei, taip pat ir lietuvių bendruomenei“, – „Vatikano radijui“ apie „Europos kelią“ pasakojo Lietuvos ambasadorius prie Šv. Sosto Petras Zapolskas.

Pasak diplomato, kiekvieną sekmadienį Europos Sąjungos ambasadoriai kartu su diplomatiniu korpusu, Šventojo Sosto atstovai ir bendruomenių atstovai lankys po tris atrinktas Romos bažnyčias. Pirmąją „Iter europaeum“ stotele tapo Basilica di San Giovani in Laterano Romoje (Laterano Šv. Jono bazilika), kurią jubiliejiniam renginiui pasirinko Italija. Pagal programą, birželio 6-oji buvo Lenkijos, Lietuvos ir Suomijos diena. Lietuva nusprendė visus pakviesti į barokinę Il Gesù (Švenčiausiojo Jėzaus Vardo) bažnyčią. Būtent joje, netoli didžiojo altoriaus, palaidotas Jurgis Radvila (1556–1600), kuris vos 27-erių tapo pirmuoju Lietuvos kardinolu.

Šioje Romos šventovėje, kaip ir kitose į renginio programą įtrauktose bažnyčiose, buvo pastatytas informacinis stendas, paaiškinantis, kodėl pasirinktos bažnyčios yra svarbios vienai ar kitai valstybei. Joje renginio dalyvių taip pat laukė gidas ir bažnyčios klebonas kun. Massimo Marelli – buvo sukalbėta trumpa malda, o prie Jurgio Radvilos kapo iškabinta lietuviška trispalvė.

Švč. Jėzaus vardo bažnyčioje „Europos kelio“ dalyviai turėjo progą pamatyti barokinės architektūros perlą – muzikos ir šviesų spektaklį (macchina barocca) Šv. Ignaco koplyčioje. Jo metu atidengiama Šv. Ignaco Lojolos, jėzuitų ordino įkūrėjo, statula, dienos metu paslėpta už paveikslo.

„Lietuva turi daug šalies žmonėms svarbių vietų Romoje, bet kartu neturime tokios vienos koncentruotos lietuviškos bažnyčios. Tad buvo nuspręsta pasirinkti Švč. Jėzaus vardo („Il Gesù“) bažnyčią, kuri turi daugybę istorinių kultūrinių sąsajų su Lietuva. Pirmasis dalykas – tai pačių jėzuitų įtaka Lietuvai. Pirma, jėzuitai atvyko į Lietuvą, kai Lietuva ėjo link reformacijos, buvo pagrindiniai kontrreformacijos šaukliai Lietuvoje.

Antra, jėzuitų švietėjiškas palikimas. Pirmiausia reikėtų paminėti Vilniaus universitetą, taip pat Baroko kelią. Švč. Jėzaus vardo bažnyčioje palaidotas ir XVII amžiaus pačioje pradžioje miręs Vilniaus vyskupas Jurgis Radvila. Šie simboliai ir leido mums pasirinkti šią bažnyčią ir bažnyčios vadovybė mielai sutiko mus priimti“, – Švč. Jėzaus vardo bažnyčios svarbą Lietuvai pabrėžė ambasadorius.

Kiekviena Europos Sąjungos šalis pasirinko pristatyti po vieną Romos bažnyčią, su kuria šalį sieja istoriniai ryšiai ar dėl to, kad ją lanko Romoje gyvenanti tos šalies piliečių bendruomenė.

Aštuonių savaičių „Europos kelias“ bus užbaigtas birželio 27 d. Vokiečių bažnyčioje Vatikane. Šis pasivaikščiojimų takas iš viso jungia 22 Romos bažnyčias, kurias su skirtingomis ES šalimis sieja ypatingi istoriniai ir kultūriniai ryšiai. Kaip rašo „Vatikano naujienos“, dėl Covid-19 pandemijos dalyvauti „Iter europaeum“ susitikimuose galima tik gavus kvietimą. Tačiau privačiai šiuo keliu galima keliauti bet kuriuo kitu laiku – pasirinktose bažnyčiose per visą renginio trukmę stovės stendai su informacija apie visas į renginio programą įtrauktas bažnyčias ir jų sąsajas su Europos Sąjungos šalimis.

Straipsnis parengtas pagal „Vatikano naujienų“ informaciją. Daugiau informacijos apie „Iter europaeum“ („Europos kelią“) ieškokite čia.

Išsamiai apie Il Gesù (Švenčiausiojo Jėzaus Vardo) bažnyčią Romoje skaitykite „Lietuviškos Italijos“ rubrikoje.

Italijoje vykstančių meninių ir kultūrinių lietuvių autorių renginių atminties įprasminimo ir sklaidos internetinėje leidyboje projektą finansuoja:

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI