Home / BENDRUOMENĖ  / Veneto lietuvių bendruomenės 2018-2020 m. valdybos sudėtis

Veneto lietuvių bendruomenės 2018-2020 m. valdybos sudėtis

Pirmoji Veneto lietuvių valdyba (iš kairės): Giedrė Rutkauskaitė, Inga Jonaitytė, Renata Petravičiūtė, Diana Butkuvienė, Dalia Martusevičiūtė, Kristina Janušaitė-Valleri

 

Veneto lietuvių bendruomenė įkurta 2018 m. gegužės 5 dieną Padujoje. Jai vadovauti dvejų metų laikotarpiui išrinkta Dalia Martusevičiūtė.

 

Pirmininkė Dalia Martusevičiūtė

Dalia Italijoje įsikūrusi jau nuo 1999 m. Šiuo metu Padujos širdyje dirba finansų konsultante, augina sūnų. Turi filologinį išsilavinimą – Venecijos universitete baigė vokiečių ir anglų kalbų studijas. Save bandė įvairiose profesinėse srityse, kol nusprendė įsitivirtinti draudimo ir finansų sferoje.

 

„Metams bėgant susipažinau su daug lietuvaičių ir supratau, kiek dalykų mus vienija ir kokia vis tik didelė yra trauka savo šaknims, kaip norisi atkurti nors dalelę Lietuvos savo namuose, parodyti tai savo vaikams,“ – sako Dalia. Pasak jos, norėtųsi papildomos veiklos, kuri praturtintų laisvalaikį ir tuo pačiu padėtų neužmiršti savo šaknų. Aktyvi moteris žada prisidėti prie Lietuvos kultūros ir tradicijų puoselėjimo Veneto regione ir tikisi palaikyti įvairiapusiškus ryšius su Lietuva: „Noriu dalintis savo patirtimi su bendrataučiais, kurie, kaip ir aš, pasirinko emigranto duoną prieš daugelį metų.“

 

Vicepirmininkė Kristina Janušaitė-Valleri

Kristina Italijoje gyvena nuo 2011 m. Klaipėdos ir Vilniaus universitetuose įgijo lietuvių filologijos, etnologijos ir literatūrologijos išsilavinimą. Lietuvoje sėkmingai dirbo įvairiose srityse: lietuvių kalbos dėstymo, redagavimo, žurnalistikos, publicistikos ir renginių organizavimo.
Atvykusi gyventi į Italiją, kaip pati sako, turėjo save „perrašyti“ į naujus ne tik gyvenimo, bet ir profesinius kontekstus: filologinį išsilavinimą tęsia, dirbdama vertimų srityje, o savo kultūrinių akiračių nepamiršta, būdama kvalifikuota Tour leader. Moteris teigia, kad integravimuisi į naują kultūrą padėjo kūryba – eilėraščių, esė rašymas: „Per kūrybą priartėju prie savo šaknų, prie gimtosios kalbos, o kartu tai tampa vartais ir į naują, italų, kultūrą – rašau eilėraščius dviem kalbomis, lietuvių ir italų. Kūryba padeda užmegzti dialogą su savimi pačia, reflektuoti savo, kaip išeivės, patirtis, tapatybės rekonstravimo, integravimosi klausimus, atsidūrus naujoje kultūroje, taip pat palaikyti ryšį su kitais – tiek savos, tiek italų kultūros atstovais.“

 

Pasak jos, gyvenant svečioje šalyje, nepaisant supančio grožio ir turiningumo, iškyla gimtosios šalies nostalgijos, atmintys ir poreikis neapleisti savo šaknų, o sąmoningai išlaikyti savąsias, kartu su gimtinėje puoselėtomis tradicijomis ir kultūra. „Besikuriančią Veneto lietuvių bendruomenę matau kaip lietuvybės, lietuviškumo šiame regione salelę, oazę, kuri mus, esančius toli nuo gimtųjų namų, suburtų, vienytų, apjungtų ir padėtų stiprinti, saugoti savo lietuviškąją tapatybę, ją perteikiant ir savo vaikams,“ – bendruomenės viziją mato moteris.

 

Kristina tikisi, kad savo organizaciniais gebėjimais, ypač profesionaliosios kultūros, meno, lituanistikos ir žurnalistikos srityse, galės prisidėti prie lietuvybės puoselėjimo ir išsaugojimo Italijoje.

 

Vicepirmininkė Inga Jonaitytė

Inga į Italiją atvyko 2008 m. Čia ją atvedė Tarptautinės Ekonomikos ir Finansų magistrantūros studijos Padujos universitete. Vėliau aukštojo mokslo studijas ji tęsė vadybos doktorantūroje. Nuo 2009-ųjų atlieka mokslinius tyrimus Ca’ Foscari Venecijos Universiteto Vadybos ir Ekonomikos Departamentuose, ten pat dėsto Mokslinių Tyrimų Eksperimentinę Metodologiją ir Elgsenos Ekonomiką ir koordinuoja Eksperimentinių Mokslinių Tyrimų Centro (CERME) veiklą.

 

Išeivijoje pasaulio lietuvė jau 17 metų. Prieš tai studijavo ir dirbo JAV, kur, įkūrusi rinkodaros įmonę „Tauta, Inc.“, sukaupė organizacinės, vadovavimo ir strateginio planavimo patirties ir žinių, o skaitmeninė komunikacija, šiuolaikinės medijos bei foto-video menas tapo neatsiejami nuo moters kasdienybės.

 

„Laisvalaikiu dažnai savanoriauju įvairiose visuomeninėse, kultūrinėse, ir jaunimo veiklose; ypatingą dėmesį skiriu renginiams ir projektams, susijusiems su Lietuvos tautinio identiteto išsaugojimu išeivijoje. Mielai norėčiau ir toliau tęsti bendradarbiavimą su entuziastingais lietuvių savanoriais Veneto regione ir padėti šiai šauniai bendruomenei steigtis, augti ir vystyti prasmingą bei vienijančią veiklą,“ – lūkesčiais dalinasi Inga.

 

Iždininkė Diana Butkuvienė

Diana Padujos mieste gyvena nuo 2012 m. Čia sukūrė šeimą, augina paauglę dukrą. Moteris Vilniaus universitete įgijo vokiečių kalbos ir literatūros dėstytojos kvalifikaciją. Dar mokydamasi stažavosi įvairiuose Vokietijos universitetuose, o grįžusi į Vilnių, tęsė studijas ir baigė tarptautinės komunikacijos magistrantūros studijas. Moteris, turinti ilgametę patirtį komercijos srityje su užsienio rinkomis, šiuo metu dirba pirkimų vadybininke tarptautinėje kompanijoje Schueco Italia.

 

„Dalyvavimas lietuvių bendruomenės Veneto regione kūrimo procese mane motyvuoja, nes ši veikla suteikia to, ko taip ilgai ieškojau – galimybę puoselėti savo lietuvišką identitetą, plėsti ir burti bendraminčių ratą, palaikyti glaudų ryšį su Lietuva, jos kultūriniu ir politiniu gyvenimu bei skleisti lietuviškas tradicijas, gyvenant ir dirbant Italijoje. Svajoju, kad ateityje šia veikla susidomės ir mano dukra, kad mums pavyks surasti jos bendraamžių lietuvių, gyvenančių Veneto regione, juos suvienyti ir bendrauti. Prasminga būtų visiems drauge minėti Lietuvai ir mums svarbias valstybines šventes ir istorines datas, organizuoti kultūrinius renginius, koncertus, viktorinas, proto mūšius apie mūsų kraštą, į šią veiklą įtraukiant ir jaunimą,“ – bendruomenei sėkmės linki Diana.

 

Sekretorė Giedrė Rutkauskaitė

Giedrė į Italiją atsikraustė 2013 m. Užaugusi aplinkoje, kurioje, pasak jos, tėvynės ir artimo meilė buvo ir yra pagrindinės vertybės, mergina nuo mažumės domėjosi kultūra ir norėjo pažinti pasaulį. Tai ją atvedė iki kultūros istorijos ir antropologijos bakalauro studijų Vilniaus universitete, vėliau – kultūros vadybos ir kultūros politikos magistro studijų Vilniaus dailės akademijoje. Įgijusi darbo patirties įvairiose Europos šalyse, galiausiai pasirinko Italiją, čia sukūrė šeimą. Giedrė teigia, kad žavisi Italija, bet labiausiai iš visų šalių myli Lietuvą. Iš ilgesio tėvynei žinią apie Lietuvą skleidžia ir Italijoje: atidarė interneto parduotuvę, sukūrė Facebook puslapį-tinklaraštį Piccola Lituania.

 

„Viliuosi, kad mano studijų metais Lietuvoje įgytos žinios, patirtis, sukaupta bendradarbiaujant su Lietuvos paviljonu Venecijos Bienalėje 2017 metais, stažuojantis Lietuvos Respublikos Ambasadose Italijoje ir prie Šventojo Sosto, Venecijos Peggy Guggenheim kolekcijoje, dirbant Lietuvos dailės muziejuje, galės pasitarnauti Veneto lietuvių bendruomenės stiprinimui, įsijungiant į kultūrinių, tarptautinių projektų rengimo ir įgyvendinimo veiklą,“ – sako Giedrė.

 

Valdybos narė Renata Petravičiūtė

Renata į Padują atvyko 2000 m. Baigusi įmonių valdymo studijas Vilniaus Gedimino technikos universitete, į Italiją tuomet atvyko tobulinti italų kalbos žinių. Čia ir pasiliko – 12 metų dirbo mados industrijos srityje, kur, pasak jos, įgijo vertingos patirties pardavimų, renginių organizavimo srityse. Šiuo metu dirba laisvai samdoma darbuotoja – redaguoja tekstus, verčia rusų-italų kalbomis. Taip pat dirba vyro knygų komercijos versle.

 

„Tik netikėto susitikimo dėka pavyko sužinoti, koks šaunus Veneto regione gyvenančių tautiečių būrys. Norėčiau, kad kiekvieno iš mūsų gyvenimą praturtintų lietuvių bendruomenės įsteigimas. Ir tai reikštų dalyvavimą. Nes man pati artimiausia laisvės samprata atrasta Giorgio Gaber dainoje: la liberta – è partecipazione. Tad dalyvaukime ir puoselėkime tai, kas mus visus vienija, juk kiekvienas mūsų galime būti tos lietuviškos salelės dalimi“ – Veneto lietuvių bendruomenę palaikyti kviečia Renata.

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI