Home / DVIKALBYSTĖ  / Virtualios ir kontaktinės lituanistinės Italijos mokyklos 2023 m. apžvalga

Virtualios ir kontaktinės lituanistinės Italijos mokyklos 2023 m. apžvalga

Virtualioje ir kontaktinėje Italijos lituanistinėje mokykloje per 2023 metus įvyko 584 pamokos. 2023 m. pavasario semestre vyko 17 pamokų per savaitę skirtingoms amžiaus grupėms nuo 2 iki 15 m., o rudens semestre 18 pamokų per savaitę skirtingoms amžiaus grupėms nuo 1 iki 15 m. (ir vyresni). Vaikai galėjo rinktis neribotai šias pamokas:

 • lietuvių kalba, lietuvių kalba + abėcėlė, lietuvių kalba pradedantiems,
 • įdomioji istorija,
 • vaikų literatūra,
 • pasaulio pažinimas,
 • logopedinės užduotys + muzika,
 • tariu, žaidžiu, dainuoju,
 • vaidyba ir saviraiška, 
 • lietuvių kalba su menais ir tradicijomis, 
 • kūrybinė istorijų laboratorija, 
 • dainuojamosios poezijos suvokimo ir integruota lietuvių kalba, 
 • muzika ir integruota lietuvių kalba.

Kontaktinės pamokos vyksta trijuose miestuose – Romoje, Turine ir Bolonijoje. 

Mokykloje mokėsi pavasario semestre (sausio – gegužės mėn.) – 111 mokinių, rudens semestre (rugsėjo-gruodžio mėn.) – 126 mokiniai.

Pamokos buvo vykdomos pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą, patvirtinta 2019 m. Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu Nr. V-715. Išėję pilną Lituanistinio švietimo integruotos programos metų kursą išduodami Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pažymėjimai, pripažįstami ir Lietuvoje. 

2023 m. mokėsi vaikai nuo 1 iki 18 metų. Pamokos skirstytos pagal skirtingas amžiaus grupes bei lietuvių kalbos supratimo ir mokėjimo lygius.

Virtualios pamokos vyko ZOOM pagalba tiesiogiai dalyvaujant mokytojui. Pamokos pagal lituanistinio švietimo programą buvo vedamos naudojantis Vilniaus lietuvių namų ir Švietimo, sporto ir mokslo ministerijos sukurtomis priemonėmis MOODLE aplinkoje. Nuo šių metų turime nuosavą mokyklos MOODLE aplinką, kur kiekvienas vaikas galės turėti priėjimą prie pamokų ir medžiagos.

Visos mokytojos yra apmokytos dirbti pagal Lituanistinio švietimo integruotą programą. Mokymus organizavo ir vedė Švietimo, sporto ir mokslo ministerija bendradarbiaujant su Vilniaus lietuvių namais. 2-3 m. programos veiklas MOODLE platformoje taip pat kūrė ir mūsų mokyklos mokytoja Vilma Ramella Paia, kurias naudoja visos norinčios Pasaulio lituanistinės mokyklos.

Mokykloje dirba 9 pedagoginį išsilavinimą turintys mokytojai, 2 mokyklos administracijos darbuotojai, mokytojų padėjėjai, 1 vadovas/mokytojas. Per 2023 metus mokykloje atliko praktiką 3 studentai.

Forumai, stovyklos ir projektai

Kovo 17 d. trečią kartą vyko lituanistinio ugdymo forumas, kuriame savo pamokų metodikas pristatė Virtualioje ir kontaktinėje lituanistinėje Italijos mokykloje dirbanti mokytoja Kristina Petrauskaitė. Diskusijoje dėmesys skirtas lituanistinių mokyklų aktualumui, kūrybiškiems mokymo būdams, tolesnėms augimo galimybėms. Mokytoja Kristina Petrauskaitė pasakojo, kaip lietuvių kalbos vaikus moko per vaidybą ir improvizaciją. Tokių pamokų metu ji pasitelkia greitakalbes, istorijų kūrimą po vieną žodį, improvizacinius pratimus žodynui ir kita. Vaikai pagerino kalbėjimo, klausymo, skaitymo, rašymo, įgūdžius, praplėtė žodyną, jie taip pat pagerino bendravimo įgūdžius, išugdė komandinę dvasią, atsirado daugiau laisvumo, atvirumo. Po pamokų neretai tėvai rašo mokytojams apie tai kaip namuose vaikai pradėjo daugiau kalbėti, tapo iškalbingesni, pradėjo daugiau dalintis ir pradėjo norėti daugiau dalintis, kalbėti apie emocijas, apie savo kasdienes patirtis. Detaliau mokytojos pristatymą stebėkite apatiniame įraše.

Mokytojos 2023 m. liepos 29 – rugpjūčio 10 d. vasarą dirbo užsienio lituanistinių mokyklų stovykloje „Virtualioji istorija. Lietuvos dvarų kultūra“, kurioje dalyvavo mūsų mokyklos ir kitų užsienio šalių lituanistinių mokyklų vaikai. Mūsų mokykla stovyklos veikloje dalyvavo kaip viena iš partnerių pagrindinės stovyklos organizatorės lituanistinė etnokultūros ir dramos mokykla “Bitė”. Per 10 dienų vaikai aplankė 5 dvarus: Salų dvarą, Rokiškio dvarą, Ilzenbergo dvarą, Adomynės dvarą, Taujėnų dvarą; Raubonių palivarką, piliakalnį ir “Uošvės liežuvio” salą su įvairia edukacine programa: “Ledinis dvaras”, „Darnoje su gamta“, “Šokolado gamyba”, gaminamos dvarams būdingos aprangos detalės. Detaliau iš stovyklos parengtas LRT reportažas.

Mokyklos vaikai taip pat dalyvavo vasaros stovykloje “Pasaulio Lietuva”, skirtoje lituanistinių mokyklų mokiniams visame pasaulyje. Stovykla „Pasaulio Lietuva“ vaikus iš viso pasaulio jau 5-ą kartą pakvietė vasarą praleisti Lietuvoje. Šįkart norinčiųjų dalyvauti buvo tiek daug, kad stovyklos organizatoriasm teko organizuoti net kelias pamainas. Vaikai įsitikinę – tokios stovyklos kaip čia nėra niekur kitur. Detaliau iš stovyklos parengtas LRT reportažas.

2023 m. rugpjūčio 10 d. mokyklos mokytojai dalyvavo Lituanistinės mokyklos dienos renginyje Prezidentūroje. Pirmoji šalies ponia parėmė Lituanistinių mokyklų asociacijos ir Pasaulio lietuvių bendruomenės iniciatyvą rugpjūčio 10 dieną paskelbti Lituanistinės mokyklos diena. Pirmoji ponia palinkėjo mokytojams šviesos bei neblėstančios energijos bendrame lituanistinio švietimo kelyje ir įteikė Prezidento Gitano Nausėdos iniciatyva perleisto pirmojo lietuviško mėnraščio „Aušra“ (1883–1886) penkių knygų rinkinius renginyje dalyvavusiems lituanistinių mokyklų atstovams iš 21 šalies: Airijos, Australijos, Baltarusijos, Belgijos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, JAV, Jungtinės Karalystės, Kanados, Latvijos, Lenkijos, Liuksemburgo, Norvegijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Singapūro, Švedijos, Taivano, Turkijos, Vokietijos.

Rugpjūčio 14-20 d. Merkinės seniūnijoje vyko Lituanistinių mokyklų asociacijos organizuota stovykla lituanistinių mokyklų mokytojams. Virtualią ir kontatinę lituanistinę Italijos mokyklą stovykloje atstovavo dr. Vilma Liaudanskė, vaikus mokanti lietuvių kalbos. Pailsėti, pasibūti kartu, mokytis įvairių dalykų, dalintis patirtimi, pasisemti motyvacijos į stovyklą susirinko mokytojai iš JAV, Jungtinės Karalystės, Airijos, Vokietijos, Norvegijos, Italijos, Liuksemburgo, Singapūro, Turkijos. Mokytojai savo profesines kompetencijas tobulino su lektoriumi Mantu Cegelsku. Stovyklautojus aplankė Lietuvos Respublikos Seimo narė Dalia Asanavičiūtė, Švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius. Mokytojams už prasmingą darbą buvo įteiktos Vytauto Didžiojo universiteto rektoriaus prof. Juozo Augučio padėkos. Stovykloje dalyvavusi Virtualios lituanistinės Italijos mokyklos mokytoja V. Liaudanskė dalinasi savo įspūdžiais: “Tokia stovykla – tai unikali vieta susitikti mokytojams, išmokti naujų dalykų, sustiprinti savo motyvaciją darbui. Aš šioje stovykloje gavau motyvacijos užtaisą visiems mokslo metams.” V. Liaudanskė pastebi, kad panašias stovyklas vertėtų organizuoti ir Lietuvoje dirbantiems mokytojams, nes perdegimas, nuovargis, motyvacijos netekimas yra dažna mokytojų problema. Tuo tarpu stovyklos yra puikus pedagogų pastiprinimo įrankis.

2023 m. rugsėjo 22-24 d. per Italijos lietuvių suvažiavimą mokyklos mokytojos vedė užsiėmimus, taip pat lydėjo tautodailininkes ir padėjo įgyvendinant projektą „Mokslo metų pradžios šventė su tautodailės dirbtuvėmis „Vilnius 700″. Šios tautodailės dirbtuvės vyko trijuose miestuose: Paduvoje, Turine ir Florencijoje.

Rugsėjo 25 d. skirtingose šalyse gyvenančių emigrančių iniciatyva „Tarp 2 šalių“ sukvietė virtualių lituanistinių mokyklų įkūrėjas ir vadoves diskusijai tema „Ko šeimai realu tikėtis iš virtualios lituanistinės mokyklos?“. Aiškinomės, ar virtualios lietuvių kalbos pamokos emigrantų vaikams efektyvios. Diskusijoje mokyklos vadovė Aurelija Orlova pasisakė apie virtualios lituanistinės mokyklos privalumus, kokių galima tikėtis mokymosi rezultatų, tėvų lūkesčius mokyklai ir mokyklos lūkesčius dėl bendradarbiavimo tėvams.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos paskirtų lėšų panaudojimas

Virtuali ir kontaktinė lituanistinė Italijos mokykla 2023 m. pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos programą gavo 21 600 Eur. finansavimą. Lituanistinio švietimo programos vykdymui skirtos lėšos buvo panaudotos:

 • lituanistinio švietimo vykdytojo darbui atlyginti;
 • patalpų, kurių reikia lituanistinio švietimo programai vykdyti, nuomai;
 • banko paslaugų mokesčiams;
 • ilgalaikio turto kategorijai priskirtų ugdymui būtinų priemonių įsigijimui:
  • kompiuteris;
  • spausdintuvas;
  • Canva licencijos;
  • 2 IKEA Billy Oxberg knygų lentynų komplektas;
  • internetinio puslapio domeno, svetainės talpinimo ir el. pašto paslaugos (licencijos naudotis).
 • ugdymui būtinų priemonių įsigijimui: 
  • knyga L. Žutautės Kakė “Makė ir draugystės šluotą”;
  • knyga P. Butchart “Bėkit artinasi monstrai iš rytų”;
  • knyga O. Bražienėnės “Karpinių pamokos”;
  • karštų klijų pistoletas, karšti klijai, adatos, popierius, dirbtini perlai, plunksnos, dekoracinės detalės, dažai, molis, keramikos priemonės, plančetė, mokyklinių priemonių rengimas, spausdinimas.

Visa vaizdinė lituanistinio švietimo programos vykdymui skirtų lėšų panaudojimo medžiaga randama viešai Virtualios ir kontaktinės lituanistinės Italijos mokyklos puslapyje: https://www.facebook.com/VLTITM 

Duomenys apie ŠMSM paskirtų lėšų panaudojimą 2023 m.skirtapanaudotanepanaudotų lėšų likutis
Patalpų nuoma ir (ar) išlaikymas (mokestis už vandenį, energiją, komunalines ir ryšio paslaugas), atlyginimas už lituanistinio švietimo vykdytojo darbą, vadovėlių ir kitų ugdymui būtinų priemonių įsigijimas ar nuoma, valiutos keitimo ir banko paslaugų mokesčiai19100,0019100,000
Ugdymui būtinų priemonių (įskaitant ir skaitmenines versijas) įsigijimas250025000
Iš viso:21600,0021600,000
Lituanistinio švietimo programų finansavimo ir vykdymo sutarties 2023-10-27, Nr. S-551 lėšų panaudojimo duomenys
NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI