Home / BENDRUOMENĖ  / Italijos lietuvių jaunimo sąjunga: žengiami pirmi jos įkūrimo žingsniai

Italijos lietuvių jaunimo sąjunga: žengiami pirmi jos įkūrimo žingsniai

Gruodžio 2-3 dienomis Romoje vyks Pasaulio lietuvių jaunimo sąjungos (PLJS) mokymai, skirti pradėti pirmąjį Italijos lietuvių jaunimo sąjungos kūrimosi etapą. Mokymų tema – „Motyvacija, strategija ir veikla“. Šis renginys, pasak Italijos lietuvių bendruomenės (ILB) pirmininkės Elzės di Meglio, jaunimo sąjungai, kaip naujam vienetui, reikalingas motyvuoti, perprasti sąjungos strategijos principus ir pamėginti sukurti tolimesnės veiklos viziją. „Tikimės, kad Italijos lietuvių jaunimo sąjunga bus įkurta“, – ITLIETUVIAI.IT kalbėjo bendruomenės pirmininkė.

 

Kviečiame paskaityti trumpą interviu su ILB pirmininke Elze di Meglio apie Italijos lietuvių jaunimo sąjungos steigimo idėją:

 

Elze, papasakokite, kada ir kodėl kilo mintis apie jaunųjų Italijos lietuvių telkimą į bendrą vienetą?

 

Jau paskutinerius metus mąstėme, kaip į bendruomenės veiklą pritraukti kuo daugiau jaunimo. Įsigilinus į Pasaulio lietuvių Jaunimo sąjungos veiklą, tikslus ir uždavinius, o taip pat dar kartą pabrėžus jaunimo klausimus per Italijos lietuvių bendruomenių suvažiavimą Romoje, kilo mintis kuo greičiau surengti mokymus, skirtus tik jauniems žmonėms.

 

Bendruomę sudaro vyresni žmonės, šeimos su vaikais ir jaunimas. Jų visų interesai yra kiek skirtingi. Sukūrus atskirą padalinį, bet priklausantį Italijos lietuvių bendruomenei, jaunimas galėtų užsiimti veikla pagal savo interesus, realizuoti jaunatvišką energiją ir padėti integruotis naujai atvykstančiam jaunimui.

 

Kodėl yra organizuojami Jaunimo sąjungos kūrimosi apmokymai? Kodėl jų reikia?

 

Organizacijai, siekiant tikslų, reikalinga vienybė. Iš patirties, įgautos praeitų mokymų metu, galiu pasakyti, kad tokie renginiai yra naudingi ne tik kažką naujo sužinoti ir išmokti, bet ir bendrauti, atrasti bendras vizijas. Tai yra proga pajusti bendrystę ir tuo pačiu pastiprinti motyvaciją savanoriškam darbui.

 

Kuo lietuvių Jaunimo sąjungos veikla, misija, tikslai, skirtųsi nuo jau susiformavusių Italijos lietuvių bendruomenėje?

 

Lietuvių jaunimo sąjunga būtų Italijos lietuvių bendruomenės dalis – kaip ir lituanistinės mokyklėlės. Jos pagrindinis tikslas – atstovauti Italijos lietuvių jaunimo interesus. Taip jie galėtų savarankiškai vykdyti veiklą, tenkinti savo poreikius ir tapti atramos tašku į šią šalį atvykstančiam jaunimui.

 

Kas kviečiami dalyvauti šiame renginyje?

 

Į šį renginį yra kviečiamas visas jaunimas iki 35 metų, kuriam rūpi lietuvybės puoselėjimas ir noras skleisti Lietuvos vardą Italijoje.

 

Renginys vyks gruodžio 2-3 dienomis Romoje, lietuviškuose svečių namuose „Villa Lituania“. Mokymus organizuoja Pasaulio lietuvių jaunimo sąjunga (įkurta 1972 m.). Jų atvyksta vesti Arnas Marcinkus. Šeštadienį (gruodžio 2 d.) mokymų pradžia numatoma antroje dienos pusėje. Įėjimas laisvas. Parsisiųsti programą.

 

 


Giedrė Zubrickytė

ITLIETUVIAI.IT

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI