Home / LIETUVIŠKA ITALIJA ŽEMĖLAPIO  / Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui paskirta bažnyčia Romoje

Kardinolui Audriui Juozui Bačkiui paskirta bažnyčia Romoje

2001-ųjų vasarį Šventosios Romos bažnyčios kardinolu paskirtas Audrys Juozas Bačkis amžinajame mieste gavo ir jam, kaip kardinolui, priskirtą bažnyčią. A. J. Bačkiui teko Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimo bažnyčia Galijos gatvėje (it. chiesa della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo in via Gallia), kurioje kardinolas iš Lietuvos turi bent kartą metuose aukoti Šv. Mišias. Ant šios šventovės fasado galima rasti A. J. Bačkio herbą su vienos seniausių maldų Švč. Mergelei Marijai žodžiais, kuriuos kardinolas pasirinko kaip savo moto.

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI