Home / AKTUALIJOS  / Itališki vadovėliai Lietuvą piešia su rusišku šleifu, leidėjai klaidas pripažįsta ir ištaiso

Itališki vadovėliai Lietuvą piešia su rusišku šleifu, leidėjai klaidas pripažįsta ir ištaiso

Itališkuose knygynuose rasite platų geografinių knygų vaikams pasirinkimą. Vis dėlto, prieš perkant ugdomojo turinio leidinį savo atžalai verta patikrinti, ar Lietuva nėra pavaizduota klaidingai. Štai „Usborne Italia“ leidyklos geografijos atlase pavaizduota, kad lietuviai sveikinasi sakydami „Privet“ (rusiškai „Labas“). Pernai ITLIETUVIAI.IT rašė apie du Italijos mokyklose naudojamus vadovėlius, kuriuose mūsų šalis buvo priskirta „Rusijos regionui“. Šios klaidos kelia nemažą pasipiktinimą Italijos lietuvių bendruomenėje bei daug klausimų apie vadovėlių kūrėjų kompetenciją ir visuomenėje egzistuojančias istorijos bei geografijos spragas.

Ana Vengrovskaja
ITLIETUVIAI.IT

Labas ar Privet?

ITLIETUVIAI.IT skaitytoja mūsų redakcijai atsiuntė neseniai knygyne įsigyto itališko leidimo „Usborne Italia“ leidyklos geografijos atlaso „Atlante Illustrato“ (liet. „Iliustruotas atlasas“) nuotraukas. Atlase nupieštas žmogus, stovintis pačiame Lietuvos centre, sako „Privet“ (rusiškai „Labas“).

Šio atlaso originalus variantas yra anglų kalba, skaitytoja įsigijo ir šį leidinį. Įdomu tai, kad originale nupieštas žmogus sveikinasi teisingai – „Labas“.

Paskelbus apie šį atradimą Facebook socialiniame tinkle, portalo ITLIETUVIA.IT sekėjai itin pasipiktino šia klaida. Išeivijoje gyvenantys lietuviai suskubo į knygynus patikrinti, ar jų gyvenamoje šalyje į jos kalbą išversta vaikams nuo maždaug šešerių metų skirta ugdomoji knyga yra su „Privet“, ar su „Labas“.

Deja, bet Lietuva su šia klaida buvo pavaizduota ir norvegiškoje atlaso versijoje. 

Rado ir daugiau neatitikimų

Atidžiau panagrinėjus „Atlante Illustrato“ randame daugiau klaidingų arba koreguotinų dalykų.

Barščiai atlase pavaizduoti Rusijos teritorijoje ir yra vadinami „rusiška sriuba“, nors 2020 metais Jungtinių Tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija „UNESCO“ įtraukė barščius į nacionalinį Ukrainos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą, o 2022 metais Ukrainos barščių gaminimo kultūra buvo įtraukta į nematerialaus kultūros paveldo, kurį reikia skubiai saugoti, sąrašą. Reikia pažymėti, kad atlasas buvo išleistas anksčiau už šiuos „UNESCO“ sprendimus.

„Pirmajame originalaus Jungtinės Karalystės leidimo tiraže buvo neteisingai vartojamas žodis „Privet“ – šią klaidą anksti pastebėjo skaitytojas ir Jungtinės Karalystės leidime ištaisė į teisingą žodį „Labas“, – leidyklos „Usborne Publishing“ atstovai.

Mūsų skaitytojai pastebėjo, kad atlase nurodomi ne visų šalių, ypač mažesnių, pavadinimai. Žemėlapyje nėra užrašytas nei vienos iš trijų Baltijos valstybių – Estijos, Latvijos ir Lietuvos pavadinimas.

Įdomu ir tai, kad Rusijai žemėlapyje yra skirta itin daug dėmesio – šiai šaliai pristatyti žemėlapyje yra daug įvairių faktų ir iliustracijų. Tuo tarpu Baltijos šalims pristatyti, išskyrus „Privet“ sakantį žmogų ir paukštį (stulgį) nėra naudojama jokių iliustracijų, nors tam žemėlapyje vietos užtektų. Rusų balerina net yra „užlipusi“ ant Estijos ir Latvijos teritorijos, nors pačiai Rusijai skirtoje žemėlapio dalyje tam yra daug vietos.

Leidykla atsiprašo

ITLIETUVIAI.IT redakcija minėtus pastebėjimus raštu perdavė tiek į „Usborne Italia“ leidyklai, tiek jos motininei įmonei Jungtinėje Karalystėje „Usborne Publishing“. Pastaroji buvo įkurta prieš daugiau nei 50 metų ir yra žinoma visame pasaulyje, ji kuria ir leidžia knygas vaikams.

Kreipimesi rašėme, kad, atsižvelgiant į Lietuvos istoriją ir geopolitinę situaciją, pasaulio lietuviams yra itin svarbu būti pristatytiems naudojant tikslią informaciją, be tokio tipo klaidų.

„Nedelsiant bus pakeistas barščių aprašymas, Estijos, Latvijos ir Lietuvos šalių pavadinimai bus nurodyti,“ – teigia „Usborne Publishing“ atstovai.

Abi leidyklos greitai sureagavo į laišką ir atsiprašė už klaidą. Pasak „Usborne Publishing“, pats pirmas „Atlante illustrato“ leidimas buvo išspausdintas su klaida. Ją gana greitai pastebėjo vienas iš skaitytojų ir klaida buvo ištaisyta. Vis dėlto, kai kurie užsienio leidimai jau buvo spėti išspausdinti originalo pagrindu, t. y. su „Privet“.

„Pirmajame originalaus Jungtinės Karalystės leidimo tiraže buvo neteisingai vartojamas žodis „Privet“ – šią klaidą anksti pastebėjo skaitytojas ir Jungtinės Karalystės leidime ištaisė į teisingą žodį „Labas“, – oficialų leidyklos komentarą ITLIETUVIAI.IT redakcijai persiuntė jos viešųjų ryšių atstovė Fritha Lindqvist.

„Visus pataisymus, įskaitant labai anksti įvykusį žodžio „Privet“ taisymą, perima visi išversti knygos leidimai perspausdinimo metu. Tačiau mes negalime kontroliuoti senesnių knygos leidimų, kurie vis dar parduodami,“ – apgailestavo leidykla.

Iš tiesų, šiuo metu Italijos internetinėse parduotuvėse parduodamos jau naujesnio leidimo „Atlante Illustrato“ versijos, kuriose Lietuvos viduryje stovintis žmogus jau teisingai sako „Labas“.

Baltijos šalys bus įvardintos

Leidykla žada atsižvelgti ir į kitus viršuje minimus pastebėjimus.

„Nedelsiant bus pakeistas barščių aprašymas, Estijos, Latvijos ir Lietuvos šalių pavadinimai bus nurodyti,“ – pareiškė „Usborne Publishing“ atstovai.

Jie aiškina, kad originaliame leidime kartu su knyga buvo pridedamas išlankstomas plakatas, kuriame buvo nurodyti visų pasaulio šalių pavadinimai bei vėliavos. Pasak leidyklos atstovų, knygos viduje esantys žemėlapiai nebuvo tokie tikslūs dėl vietos stokos bei estetinių sumetimų. 

„Sprendimas, kurias šalis įvardinti vidiniuose puslapiuose, nebuvo niekuo pagrįstas – žvelgiant atgal, reikėjo labiau pagalvoti, kaip parodyti geopolitinę pusiausvyrą. Suprantame, kad visų šalių pavaizdavimas yra svarbus ir atsiprašome už bet kokį sukeltą nusivylimą,“ – teigia „Usborne Publishing“ leidykla.

„Vidiniuose knygos puslapiuose nebuvo įvardyta kiekviena atskira šalis – vietoj to „Usborne“ įvardijo kai kurias šalis, ten, kur buvo likę vietos jau pridėjus įvairių paveikslėlių ir aprašymų, manant, kad kiekvieną šalį skaitytojai ras ant išskleidžiamo plakato knygos gale.

Sprendimas, kurias šalis įvardinti vidiniuose puslapiuose, nebuvo niekuo pagrįstas – žvelgiant atgal, reikėjo labiau pagalvoti, kaip parodyti geopolitinę pusiausvyrą. Suprantame, kad visų šalių pavaizdavimas yra svarbus ir atsiprašome už bet kokį sukeltą nusivylimą. <…>

Deja, užsienyje knyga buvo išleista be išskleidžiamo plakato, todėl tų šalių skaitytojams atrodo, kad jų šalies pavadinimas niekur nebuvo parašytas. Žvelgiant atgal, turėjome tai numatyti ir spręsti,“ – pripažįsta leidykla.

Atsižvelgs į klausimo jautrumą

Tiek pagrindinės „Usborne“ būstinės Jungtinėje Karalystėje, tiek jos filialo Italijoje atstovai po mūsų kreipimosi teigė supratę klausimo jautrumą bei atsižvelgsiantys į tai kurdami knygas ateityje.

„Planuojame sukurti ir išleisti visiškai naują atlasą, itin rimtai atsižvelgsime į visus jūsų skaitytojų pateiktus pastebėjimus jo kūrimo metu,“ – žada „Usborne Publishing“.

„Visiškai sutinkame, kad kai kurių valstybių (pavadinimų – red. pastaba) nebuvimas, ir ypač vienų, o ne kitų, sukelia tam tikrų bendruomenių atstovavimo problemų, ir dar kartą atsiprašome. Turėsime mintyje šiuos pastebėjimus ne tik kurdami kitus atlasus, bet ir bendrai mūsų knygas,“ – ITLIETUVIAI.IT portalui teigė „Usborne Italia“ atstovė Claudia Bruccoleri.

„Puikiai suprantame jūsų išdėstytas priežastis ir esame nuoširdžiai dėkingi, kad gavome jūsų pranešimą, kad galėtume ištaisyti klaidą kito pakartotinio spausdinimo metu, – ITLIETUVIAI.IT portalui teigė „Usborne Italia“ atstovė Claudia Bruccoleri.

„Visiškai sutinkame, kad kai kurių valstybių (pavadinimų – red. pastaba) nebuvimas, ir ypač vienų, o ne kitų, sukelia tam tikrų bendruomenių atstovavimo problemų, ir dar kartą atsiprašome. Turėsime mintyje šiuos pastebėjimus ne tik kurdami kitus atlasus, bet ir bendrai mūsų knygas,“ – pridūrė leidyklos Italijoje atstovė.

Ambasada į leidėjus kreipiasi jau ketvirtą kartą

„Atlante Illustrato“ atvejis – ne pirmas kartas, kai knygas įsigiję tautiečiai buvo nemaloniai nustebinti, kad 33-iuosius Nepriklausomybės atkūrimo metus skaičiuojanti Lietuva vis dar vienaip ar kitaip siejama su Rusija. 

„Ambasada pirmą kartą su klaidinga informacija apie Lietuvos (ir kitų Baltijos valstybių) geografijos bei istorijos atspindėjimą viename iš Italijos vadovėlių susidūrė dar 2021 m. rudenį. Tuomet ambasados iniciatyva buvo iškart parengtas bendras Lietuvos, Estijos ir Latvijos ambasadorių Romoje laiškas tiek Italijos švietimo ministrui, tiek leidyklai, reikalaujant tokią informaciją pakeisti. Pasisakėme aiškiai, kad Baltijos valstybės yra Šiaurės Europos regiono šalis,“ – teigia Lietuvos ambasadorė Italijoje Dalia Kreivienė.

Praėjusių metų pavasarį Italijos lietuvių bendruomenės nariai pasidalino dar dviejų Italijos mokyklose naudojamų geografijos vadovėlių („PensoGeo2“ ir „Katmandu2“) nuotraukomis, kuriose Lietuva, Latvija ir Estija priskiriamos neegzistuojančiam „Rusijos regionui“.

„Katmandu2“ leidinyje net buvo rašoma, kad Baltijos šalys naudoja kirilicos abėcėlę, komunikuoja rusų kalba ir yra ortodoksai. LR ambasada dar kartą kreipėsi į Italijos švietimo ministeriją bei abu vadovėlius išleidusias leidyklas. 

Plačiau apie šiuos atvejus ITLIETUVIAI.IT rašė šiame straipsnyje.

„Pasidarė aišku, kad tai nebuvo tik vieno prasto vadovėlio rengėjo klaida, tačiau rodo platesnę problemą,“ – pabrėžia D.Kreivienė. 

Pasak diplomatės, tuomet Lietuvos ambasados Italijoje iniciatyva buvo skubiai surengtas Lietuvos, Latvijos ir Estijos ambasadorių telefoninis pokalbis su Italijos švietimo ministro diplomatiniu patarėju. 

„Pokalbio metu ambasadoriai atkreipė dėmesį į vis dar geografijos vadovėliuose naudojamą nepriimtiną Baltijos šalių priskyrimą Rusijos regionui. Italijos atstovas sutiko, kad toks regiono apibrėžimas yra klaidingas ir netinkamas. Tuo pat metu kartu su kitų Baltijos šalių ambasadoriais parengėme dar vieną laišką tiek Italijos švietimo ministrui, tiek netikslius vadovėlius išleidusioms leidykloms, kuriame išdėstėme netikslaus Baltijos šalių istorijos ir geografijos pateikimo Italijos vadovėliuose faktus,“ – teigia Lietuvos ambasadorė Italijoje

ITLIETUVIAI.IT redakcijai pranešus LR ambasadai Italijoje apie klaidą minėtame „Atlante Illustrato“, diplomatinė institucija taip pat kreipėsi į leidyklą.

Knygas reikia rinktis atidžiai

Italijoje nėra institucijos, kuri tikrintų vadovėlių ir kitų edukacinio tipo knygų tinkamumą mokykloms arba edukacinėms veikloms. Nuo 1947-ųjų metų yra nustatyta visiška studijų tekstų laisvė, tad kiekvienas mokytojas ar tėvai turi pasitelkti asmenines kompetencijas pasirenkant leidinius iš plačios knygų pasiūlos.

„Išties, situacija, kai Italijos knygose ir vadovėliuose atsiranda su tiesa prasilenkianti informacija bei teiginiai apie Lietuvą, mūsų šalies istoriją ir geografiją, piktina. Tenka pažymėti, kad Italijoje mokyklose mokoma ne iš vieno vadovėlio, o mokyklos gali savarankiškai ir laisvai rinktis vadovėlius, iš kurių jose mokoma. Italijos institucijos negali daryti įtakos vadovėlių turiniui, tad jų sudarytojai, deja, ne visada pasižymi derama kompetencija. 

Pavyzdžiai, su kuriais susiduriame ir rodo, kad vadovėliuose buvę klaidingi žemėlapiai yra labiau vadovėlių rengėjų dėmesingumo stoka arba nekompetencija nei oficiali leidėjo ar tuo labiau Italijos švietimo sistemos pozicija,“ – ypatingą situaciją šalyje komentuoja ambasadorė D.Kreivienė.

Leidyklos bendradarbiauja

Ambasadorė džiaugiasi, kad, pastebėjus klaidas ir kreipiantis į visas minėtas leidyklas, jos bendradarbiauja ir taiso klaidas.

„Noriu pasidžiaugti, kad visi minėti pavyzdžiai bendraujant su Italijos leidyklų atstovais parodo jų geranoriškumą bendradarbiauti ir ištaisyti klaidas. Tai įrodo ir tai, kad klaidos vadovėliuose padarytos ne siekiant puoselėti iš esmės klaidingą požiūrį į Baltijos valstybes, o yra labiau atskirų ne iki galo kompetentingų vadovėlių sudarytojų problema,“ – teigia diplomatė.

„Džiugu, kad abu laiškai sulaukė pozityvios reakcijos iš leidyklų, kurioms jie buvo skirti. Abi leidyklos sutiko, kad žemėlapiai yra klaidingi ir pažadėjo vadovėlius pakeisti. Skaitmeninėse vadovėlių versijose tai jau padaryta, o popieriniuose vadovėliuose klaidos turi būti pataisytos juos perleidžiant. Džiugu, kad mūsų pastangų dėka Baltijos valstybės priskiriamos Šiaurės Europos regionui,“ – sako Lietuvos Respublikos ambasadorė Italijoje Dalia Kreivienė.

Minėtų leidinių „PensoGeo2“ ir „Katmandu2“ virtualios versijos buvo pakoreguotos netrukus po ambasados kreipimosi, o popierinės versijos buvo pažadėtos pakeisti jas perleidžiant.

„Džiugu, kad abu laiškai sulaukė pozityvios reakcijos iš leidyklų, kurioms jie buvo skirti. Abi leidyklos sutiko, kad žemėlapiai yra klaidingi ir pažadėjo vadovėlius pakeisti. Skaitmeninėse vadovėlių versijose tai jau padaryta, o popieriniuose vadovėliuose klaidos turi būti pataisytos juos perleidžiant. Džiugu, kad mūsų pastangų dėka Baltijos valstybės priskiriamos Šiaurės Europos regionui,“ – džiaugiasi Lietuvos Respublikos ambasadorė Italijoje.

ITLIETUVIAI.IT susisiekė su „Lattes Editori“, kurie pranešė, kad „Katmandu2“ leidinys nebėra leidžiamas, o jį pakeitusioje knygoje klaidinga informacija buvo pakeista atsižvelgiant į diplomatų nusiųstą informaciją.

„Katmandu“ yra senas tekstas, atnaujinome jį pakeitusį – „Aral“ leidimą skaitmeninėje versijoje, o su kitu pakartotiniu leidimu bus atnaujinta ir popierinė versija. Taip pat informuojame, kad šiais metais pasirodys dar vienas geografijos vadovėlis „Pianeta plurale“, kuriame, be abejo situacija yra visiškai atnaujinta, – pranešė už komunikaciją atsakinga „Lattes Editore“ atstovė Anca David.

Su „PensoGeo2“ išleidusia leidykla „Pearson Italia“ ITLIETUVIAI.IT susisiekti nepavyko, tačiau pernai mūsų portalui ir LR ambasadai Italijoje įmonė pranešė iškart pakoregavusi virtualų knygos variantą, o popierinį žadėjo ištaisyti kito leidimo metu.

Bendruomenės aktyvumas – itin svarbus

„Tikiuosi, kad aktyviomis bendruomenės, portalo, be abejo, ir ambasados pastangomis bei sklandaus bendradarbiavimo su Italijos leidyklomis bei atsakingomis Italijos institucijomis pagalba klaidos bus ne tik pastebimos, skubiai pašalintos, bet galiausiai jų ir visai bus išvengta,“ – tikisi ambasadorė D.Kreivienė.

Apibendrinant aukščiau aprašytas istorijas tenka pripažinti, kad dalyje Italijoje leidžiamų ugdomojo turinio leidinių vis dar galime rasti netikslios Lietuvą su Rusija siejančios informacijos. 

Tuo pačiu metu galime pasidžiaugti, kad užsienyje gyvenančių tautiečių aktyvumo dėka šios klaidos nelieka nepastebėtos – kreipiantis į žiniasklaidos priemones bei diplomatines atstovybes, kurios, savo ruožtu kreipiasi į leidinių kūrėjus, leidyklos pripažįsta klaidas ir jas ištaiso bei gauna pamokų, į kurias atsižvelgs kuriant knygas ateityje. 

Kviečiame mūsų skaitytojus ir toliai išlikti aktyvius ir pranešti mums panašaus tipo atvejus.

Straipsnis parengtas pagal Lietuvių fondo finansuojamą projektą „Mes – lietuviai

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI