Home / DVIKALBYSTĖ  / Pjemonto lituanistinė mokyklėlė „Pasakų namai“

Pjemonto lituanistinė mokyklėlė „Pasakų namai“

Pjemonto lituanistinė mokyklėlė „Pasakų namai“. A.Buckutės nuotr.

Lituanistinė Pjemonto mokyklėlė „Pasakų namai“ atveria savo duris visiems vaikučiams ir kviečia geriau pažinti lietuvių kalbą. Mokyklėlė Turino mieste veikia nuo 2013 metų rugsėjo. Dvi valandas trunkančius užsiėmimus lanko apie dvidešimt vaikučių, jų amžius siekia nuo 10 mėn. iki 14 metų.

 

Pamokėlės organizuojamos kartą per mėnesį. Mokslo metai prasideda rugsėjį ir baigiasi gegužės mėnesį. „Pasakų namams“ vadovauja Pjemonto lietuvių bendruomenės valdybos narė Vilma Ramaella Paia. „Vaikų kalbos įpročiai jau būna susiformavę šeimoje ir itališkose ugdymo įstaigose, dėl ko ypatingai stengiamės perteikti vaikui lietuvišką žodį taip, kad jis pats jį savarankiškai vartotų. Dar labiau vaikučiui gali padėti jo tėvai, patys daugiau bendraudami su juo lietuviškai“, – sakė 21 metus Lietuvoje dailės mokytoja dirbusi V. Ramella Paia.

 

Mokyklėlėje taip pat dirba ir Pjemonto lietuvių bendruomenės pirmininkė Aurelija Orlova.

 

Patalpas savanoriškos veiklos lituanistei įstaigai šiemet nemokamai suteikė miesto savivaldybė.

 

Pamokos apima lietuvių kalbą, istoriją, geografiją, garsus ir vaizdus. Atskiroms amžiaus grupėms (0–3 m. ir 4–14 m.)individualizuojamos ir diferencijuojamos užduotys. Ugdymo programai sudaryti naudojama Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos perduota metodinė medžiaga, mokytojų paruošti žaidimai, internete ir kitoje švietimo literatūroje randama informacija apie Lietuvos istorines ir kultūrines tradicijas, muziką, šokius. Pamokėlių veiklą sudaro piešimas, rašymas, dėliojimas, karpymas, lietuviškų pasakų sekimas, vaidinimas ir pasakojimas, lietuviški šokiai, žaidimai, dainos ir animaciniai filmukai.

 

Lietuvių bendruomenės rengiamuose renginiuose, skirtuose pažymėti svarbias Lietuvai datas (Šv. Kalėdos, Sausio 13, Vasario 16-oji, kovo 11-oji, Užgavėnės, Šv. Velykos, Joninių šventė, Mindaugo karūnavimo diena), „Pasakų namai“ mokyklėlė paruošia specialią, su renginiu susijusią, pamokėlę ir programą vaikams. Vedamos šventėms skirtos pamokos, kurių metu vaikai susipažįsta su tos šventės istorija, tradicijomis, papročiais, dainomis, šokiais ir patiekalais. Renginių metu lietuviškų šokių ir dainų mokosi ne tik vaikai, bet ir italai tėvai bei kiti svečiai.

 

Pjemonto lietuvių bendruomenė kartu su mokyklėle „Pasakų namai“ siekia kurti emociškai prasmingus santykius tarp skirtingų kultūrų, skatinti mainų galimybes ir abipusį augimą. Lietuvių kalbos puoselėjimas, pasak mokyklėlės darbuotojų, turi būti ugdomas ne tik mokykloje, bet ir šeimose, todėl „Pasakų namai“ stengiasi į švietimo ugdymo veiklas įtraukti ir tėvelius, skatinant tarpusavyje bendrauti lietuviškai.

 

„Mokytis lietuvių kalbos yra svarbu, taip ugdomas ir pats mąstymas. Be to, moki viena kalba daugiau“, – mintimis pasidalino „Pasakų namų“ mokinuko Augusto tėtis Pino. Jam antrino ir Beatričės tėtis Piero: „Jei šeimoje tėvai yra dvikalbiai, tokiu atveju vaikas turėtų mokėti abi tėvų gimtąsias kalbas. Tai svarbu ir daugiakalbės Europos kontekste, nes mokėdami daugiau kalbų žmonės gali geriau vieni kitus pažinti“.

 

Esant galimybėms, taip pat organizuojami susitikimai su žymiais lietuviais, klausomasi jų pasakojimų, dainų, kviečiami aktoriai spektaklių vaidinimui, dailininkai ir kiti pedagogai.

 

Pirmaisiais metais „Pasakų namų“ vaikučius mokė lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, mokyklėlės įkūrėja Živilė Šiškauskaitė. Mokytojos parašytas lietuvių kalbos mokymo projektas buvo patvirtintas Turino miesto savivaldybėje, ir bendruomenė metams gavo nemokamas mokyklėlės patalpas. Lietuvoje mokytojos aprašytos pamokos įgijo metodinio darbo statusą. Tuo metu lietuvių kalba buvo integruota į daugiakultūrinio Turino miesto kontekstą, lituanistiniai užsiėmimai populiarinti oficialiame Turino miesto kultūriniams renginiams skirtame tinklapyje.

 

2016–2017 metais mokyklėlėi vadovavo tuometinė Pjemonto lietuvių bendruomenės pirmininkė Kristina Raguckaitė. Tada mokyklėlę globojo ir nemokamai patalpas suteikė klinikos „Cascina nonna Mariuccia“ vadovas Pier Alessandro Bellagamba.

 

Prie mokyklėlės veiklos ir gyvavimo taip pat prisidėjo pirmoji mokyklėlės vadovė Irma Lukočiūtė, Vitalija Linkienė, Kristina Zolubaitė, Agnė Kazlauskaitė, Deimantė Vaitužytė ir visos mamos, aktyviai įsitraukusios į užsiėmimus.

 

2018 metų mokslo metų pamokėlių tvarkaraštis: sausio 13 d, vasario 17 d., kovo 10 d., balandžio 7 d., gegužės 5 d. nuo 10 val. iki 12.30 val., adresu Via Morandi 10/A, Mirafiori Sud, Torino.

 

Norintys lankyti lituanistinę mokyklėlę „Pasakų namai“, kviečiami susisiekti su bendruomenės pirmininke A. Orlova ČIA arba prisijungti prie WhatsApp programėlės grupės numeriu +393203289824.

 

Facebook grupė: Turino lituanistinė mokyklėlė „Pasakų namai“.

 

ITLIETUVIAI.IT

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI