Home / AKTUALIJOS  / Vatikane plevėsuojant trispalvėms popiežius palaimino pasaulio lietuvius

Vatikane plevėsuojant trispalvėms popiežius palaimino pasaulio lietuvius

Lietuvius pasaulyje Šv. Petro aikštėje sekmadieninės vidudienio maldos metu pasveikino popiežius Pranciškus. Pontifiko kalbos klausėsi Vatikane susirinkęs gausus būrys Lietuvos piligrimų, turistų ir Italijos lietuvių bendruomenės narių. Jie sako, kad popiežiaus parodytas dėmesys visus sujaudino ir padovanojo stiprų bendrystės jausmą. Kovo 5-ąją minėta Maldos už lietuvius pasaulyje diena, kviečianti išeivius susivienyti ir pajusti ryšį su tėvyne. Šį kartą dvasininkai Lietuvos išeivius ragino melstis ir už Ukrainą.

Neringa Budrytė
ITLIETUVIAI.IT

Sekmadienį Vatikane, Šv. Petro aikštėje, šviečiant itališkai vidudienio saulei, plevėsavo daugybė Lietuvos trispalvių. Taip lietuviai sutiko popiežiaus Pranciškaus pasveikinimą, kuomet tradicinės sekmadieninės „Angelus“ maldos metu pontifikas kreipėsi į pasaulio lietuvius, tądien minėjusius Maldos už lietuvius pasaulyje dieną, o išvakarėse – Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero šventę.

„Sveikinu piligrimus iš Lietuvos, taip pat Romos lietuvių bendruomenės narius, mininčius Šv. Kazimiero šventę“, – itališkai sakė popiežius Pranciškus.

„Visi labai džiaugėsi galėdami sudalyvauti tokiame minėjime, nes čia tikrai ne kasdien vyksta tokie pasveikinimai. Progos buvo net kelios: Maldos už pasaulio lietuvius diena ir Šv. Kazimieras“, – E. Simonkevičiūtė-Di Meglio.

Šv. Petro aikštėje buvę lietuviai pontifiko žodžius sutiko emocingai, dėkodami ir mojuodami vėliavomis, tarp jų ir Ukrainos, kurias išskleidė kartu su Lietuvos trispalvėmis. Į Šv. Petro aikštę Vatikane viešėjusius piligrimus, turistus ir Italijos lietuvių bendruomenės narius susirinkti kvietė popiežiaus pasveikinimą inicijavusi Lietuvos ambasada prie Šventojo Sosto ir Maltos ordinui.

„Buvo maloni staigmena, kuomet kelias dienas prieš, ketvirtadienį, gavome žinią iš valstybės sekretoriato, kad Šv. Tėvas, popiežius Pranciškus, pasveikins lietuvius. Tada liko kelios dienos suorganizuoti, kad būtų kuo daugiau žmonių, kad būtų vėliavų Šv. Petro aikštėje. Tikrai labai svarbu šis paminėjimas. Buvo labai daug peržiūrų popiežiaus kalbos. Tai ir žinomumas šaliai, nes mes esame katalikiška valstybė. Daugeliui žmonių tiek Lietuvoje, tiek pasaulio lietuviams, esantiems ne Lietuvoje, tai yra didelis padrąsinimas ir palaikymas“, – pabrėžė Lietuvos ambasadorė Vatikane Sigita Maslauskaitė-Mažylienė.

Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Elzė Simonkevičiūtė-Di Meglio sako, kad popiežiaus pasveikinimas – ne kasdienis įvykis, todėl visiems suteikė daug džiaugsmo ir pasididžiavimo savo šalimi.

„Vakar buvo įspūdinga diena, labai geros, šiltos emocijos. Lydimi saulės plūdome visi į aikštę, kvietėme jungtis ir piligrimus atvykusius į Romą. Jų buvo net trys grupės. Visi labai džiaugėsi galėdami sudalyvauti tokiame minėjime, nes čia tikrai ne kasdien vyksta tokie pasveikinimai. Progos buvo net kelios: Maldos už pasaulio lietuvius diena ir Šv. Kazimieras. Tas popiežiaus prisiminimas mūsų Lietuvos globėjo buvo labai prasmingas ir labai brangus.

Aikštėje tikrai jautėsi labai svarbus bendrystės jausmas, pasididžiavimas savo šaknimis. Vaikai su trispalvėm eidami labai didžiavosi ir džiaugėsi. Daug kas klausė: iš kur jūs esat? Norėjome parodyti, kad pasaulio lietuviams Lietuva tikrai svarbi, jie vienaip ar kitaip skleidžia apie ją gerą žinią ir visomis prasmėmis padeda“, – pabrėžė Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkė.

Šv. Petro aikštėje sekmadienį netrūko ir Lietuvos turistų, nepraleidusių progos išgirsti popiežiaus sveikinimą. Juos lydėjusi Romos gidė Nerija Marciukaitė portalui ITLIETUVIAI. IT sakė susidariusi įspūdį, kad šis pontifikas Lietuvą labai vertina, nes ne pirmą kartą „Angelus“ maldos metu pasveikina lietuvius, o į aukštus postus Vatikane yra paskyręs net kelis lietuvių dvasininkus.

„Kai popiežius pasveikino Lietuvą, mes visi labai džiaugėmės, emocionaliai kaip italai šaukėme ir siuntėme sveikinimą visiems pasaulio lietuviams, nes vakar buvo Maldos už pasaulio lietuvius diena“, – N. Marciukaitė.

„Vakar buvo kaip didelė šventė, mūsų buvo tikrai daug, kelios grupės su turistais, abi ambasadorės (Lietuvos ambasadorė Italijoje D. Kreivienė ir ambasadorė prie Šv. Sosto Sigita Maslauskaitė-Mažylienė), buvo lietuvių kunigai, kurie šiuo metu studijuoja ar gyvena Romoje. Kai popiežius pasveikino Lietuvą, mes visi labai džiaugėmės, emocionaliai kaip italai šaukėme ir siuntėme sveikinimą visiems pasaulio lietuviams, nes vakar buvo Maldos už pasaulio lietuvius diena.

Tikrai buvo emocijos labai gilios, nes lietuviams labai svarbu popiežiaus dėmesys. Esame katalikiška šalis ir Pranciškus yra buvęs Lietuvoje. Šiuo metu turime du kunigus diplomatus – Visvaldą Kulboką, kuris šiuo metu yra nuncijus Ukrainoje, ir Rolandą Makricką, kuris vakar taip pat buvo aikštėje. Didžiuojamės, kad popiežius juos paskyrė į aukštas pareigas ir abu jau yra arkivyskupai“, – popiežiaus dėmesiu džiaugėsi Romoje gide dirbanti N. Marciukaitė.

Minint Maldos už lietuvius pasaulyje dieną, užsienio lietuviai buvo kviečiami melsti Dievo palaimos sau ir Lietuvai asmeniškai ir parapijose. Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielovadai arkivyskupas Lionginas Virbalas ir vyskupų konferencijos pirmininkas Gintaras Grušas išplatintame laiške ragino išeivius melstis ir už Ukrainą, kuri jau metus išgyvena žiaurų Rusijos sukeltą karą.

„Šiais metais melsimės ypatingomis aplinkybėmis, kai Europoje tęsiasi Rusijos agresija prieš nepriklausomą Ukrainą. Laisvę mylintys Ukrainos žmonės sudeda didžiules aukas, bet jų ryžtas apginti savo šalį yra nepalaužiamas. Jų kova primena mūsų tautos nueitą kryžiaus kelią, patirtas kančias. Praėjusiame amžiuje daugeliui lietuvių teko tremtinių ir pabėgėlių dalia, o karo audros juos nubloškė į įvairius kraštus. Šiandien remdami ukrainiečius mes stipriname ir savo šalies saugumą. Nepavarkime melstis už juos ir teikti jiems pagalbą“, – buvo rašoma dvasininkų laiške.

Maldos už lietuvius pasaulyje diena minima sekmadienį prieš ar po Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero dienos.

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI