Home / LIETUVIŠKA ITALIJA ŽEMĖLAPIO  / A. Mickevičiaus alėja Romoje

A. Mickevičiaus alėja Romoje

Romoje, šalia aikštės piazza Popolo, Pincio kalvos papėdėje, yra alėja, pavadinta Adomo Mickevičiaus vardu.  Romos savivaldybė šiai alėjai, vedančiai link parko Borgese, poeto vardą suteikė 1948 birželio 26 d.  Ant gatvės pavadinimo lentos parašyta: “VIALE ADAMO MICKIEVICZ lenkų poetas ir patriotas”. 

Adomas Bernardas Mickevičius (1798 – 1855), pasaulinio garso rašytojas, vienas žymiausių romantizmo atstovų visuotinėje literatūroje. Gimė etninėse lietuviškose žemėse, kilęs iš senos kilmingos lietuviškos Mickevičių-Rimvydų giminės. Nors rašė lenkiškai, save laikė bendros Lietuvos – Lenkijos valstybės piliečiu, mąstė apie bendros lietuvių ir lenkų valstybės atkūrimą, tačiau niekada neslėpė, kad didesnes simpatijas jautė Lietuvai, ją laikė savo tėvyne. 

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI