Home / LIETUVIŠKA ITALIJA ŽEMĖLAPIO  / A. Mickevičiaus biustas Romos Kapitolijaus Protomotekoje

A. Mickevičiaus biustas Romos Kapitolijaus Protomotekoje

Romos Kapitolijaus Protomotekos salėje, tarp daugybės istorinių įžymybių biustų, yra lenkų skulptoriaus Viktoro Brodzkio sukurtas Adomo Mickevičiaus biustas, puošiantis šią salę nuo 1877 m.

Adomas Bernardas Mickevičius (1798 – 1855), pasaulinio garso rašytojas, vienas žymiausių romantizmo atstovų visuotinėje literatūroje. Gimė etninėse lietuviškose žemėse, kilęs iš senos kilmingos lietuviškos Mickevičių-Rimvydų giminės. Nors rašė lenkiškai, save laikė bendros Lietuvos – Lenkijos valstybės piliečiu, mąstė apie bendros lietuvių ir lenkų valstybės atkūrimą, tačiau niekada neslėpė, kad didesnes simpatijas jautė Lietuvai, ją laikė savo tėvyne. 

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI