Home / LIETUVIŠKA ITALIJA ŽEMĖLAPIO  / A. Mickevičiaus memorialinė lenta Romoje

A. Mickevičiaus memorialinė lenta Romoje

Romoje, via Pozzetto gatvėje, ant namo Nr.113 fasado, kabo memorialinė lenta, kuri mini, kad šiame name 1848 metais garsus poetas Adomas Mickevičius subūrė drąsių tautiečių grupę, dalyvavusią Italijos nepriklausomybės kovose. Atminimo lentą Romos savivaldybė atidengė 1877 kovo 29 d.

Adomas Bernardas Mickevičius (1798 – 1855), pasaulinio garso rašytojas, vienas žymiausių romantizmo atstovų visuotinėje literatūroje. Gimė etninėse lietuviškose žemėse, kilęs iš senos kilmingos lietuviškos Mickevičių-Rimvydų giminės. Nors rašė lenkiškai, save laikė bendros Lietuvos – Lenkijos valstybės piliečiu, mąstė apie bendros lietuvių ir lenkų valstybės atkūrimą, tačiau niekada neslėpė, kad didesnes simpatijas jautė Lietuvai, ją laikė savo tėvyne. 

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI