Home / AKTUALIJOS  / Italijos lietuvių bendruomenės valdybos rinkimai – jau šį šeštadienį: susipažinkite su kandidatais (papildyta)

Italijos lietuvių bendruomenės valdybos rinkimai – jau šį šeštadienį: susipažinkite su kandidatais (papildyta)

Gruodžio 2 d. Romoje vyks rinkimai į Italijos lietuvių bendruomenės krašto valdybą. Kas dvejus metus organizuojami rinkimai šiemet vyks Lietuvos Respublikos ambasados Romoje ir Lietuvos Respublikos ambasados prie Šventojo Sosto inicijuoto Kalėdinio susibūrimo metu. Pirmą kartą bendruomenės istorijoje bus galima balsuoti ne tik gyvai, bet ir nuotoliniu būdu. Į naująją valdybą šiemet kandidatuoja 6 bendruomenės nariai, su kuriais kviečiame susipažinti šiame straipsnyje.

Ana Vengrovskaja
ITLIETUVIAI.IT

Pasikeitusi rinkimų sistema

Pasak dabartinės Italijos lietuvių bendruomenės (ITLB) valdybos narių, šie rinkimai bus nauji ir eksperimentiniai, mat iki šiol Romos lietuvių bendruomenės valdyba dėl anksčiau susiklosčiusių istorinių priežasčių automatiškai sutapdavo su ITLB valdyba, kurią taip pat automatiškai papildydavo visų kitų apylinkių ir bendruomenių pirmininkai. 

„Šiais rinkimais norime Italijos mastu surinkti penkių ITLB valdybos narių komandą, kuri išsirinks, vadovaujantis ITLB statutu, šios valdybos ir Italijos lietuvių bendruomenės pirmininką. Tikimės, kad sukaupta eksperimentinė patirtis parodys, kaip geriau vykdyti statuto pakeitimus, kad jis atspindėtų naujus ITLB poreikius, – kviesdama kandidatuoti rašė ITLB laiške bendruomenės nariams, – Norime, kad ši eksperimentinė valdyba dirbtų darniai, konstruktyviai ir galėtų susitvarkyti su nepaprasta užduotimi, kuri lems tolimesnę visos Italijos lietuvių bendruomenės raidą. Todėl siūlome, kad patys save keliantys ar kitų keliami kandidatai  jau turėtų labai konkrečios dalyvavimo bendruomenės gyvenime ir projektų įgyvendinimo patirties“.

Norime, kad ši eksperimentinė valdyba dirbtų darniai, konstruktyviai ir galėtų susitvarkyti su nepaprasta užduotimi, kuri lems tolimesnę visos Italijos lietuvių bendruomenės raidą.

ITLB priminė ir tai, kad organizacijos veikla yra savanoriška, tad kandidatai turėtų įvertinti savo galimybes kasdien dalį savo laiko skirti bendruomenės labui.

„Būsimos valdybos nariai turi būti pasirengę atitinkamam darbo ir savanorystės krūviui: neretai kasdien po valandą, o tam tikromis dienomis ir po kelias. Taip pat primename, kad mes esame savanorišku ir geranorišku tarpusavio bendradarbiavimu paremta asociacija, o ne kieta konkurencija ir vertikaliu hierarchiniu spaudimu pasižyminti organizacija“, – rašoma kvietime pabrėžiant ir tai, kad per pastaruosius kelerius metus bendruomenė išaugo, tapo įvairesnė, geografiškai platesnė. 

Dabartinės krašto valdybos nariai viliasi, kad kandidatai ateis su idėjomis, kurios būtų naudingos ne vienai, bet kelioms apylinkėms, įvairiuose Italijos regionuose: „Laukiame iniciatyvų, kurios sietų ir jungtų Italijoje išsibarsčiusius lietuvius ir Lietuvos draugus“.

Iškelta 11 kandidatūrų

Į Italijos lietuvių bendruomenės krašto valdybą elektroniniu paštu buvo iškelti arba patys savo kandidatūrą iškėlė 11 kandidatų. Kitų bendruomenės narių į valdybą pasiūlyti Jurga Šakienė, Inga Trofimovaitė, Laima Anouk, Daiva Lapėnaitė, Romanas Kazakevičius ir Mindaugas Lučka dėkojo už suteiktą pasitikėjimą, bet rinkimuose dalyvauti atsisakė.

Atsisakiusiam savo kandidatūrą teikti bendruomenės nariui Romanui Kazakevičiui ITLB siūlo būti garbės nariu. 

Siekiant tiesti tiltus tarp dviejų organizacijų, garbės nare tapti siūloma ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) valdybos narei Aurelijai Orlovai. 

Tapti kandidatėmis į valdyba sutiko arba savo kandidatūrą iškėlė 5 bendruomenės narės: Karinė Amirjan Lučkė, Neringa Budrytė, Elzė Di Meglio, Dalia Martusevičiūtė, Ieva Musteikytė.

Kandidatės atsiuntė laisva forma parašytus prisistatymus, su kuriais siūlome susipažinti plačiau.

PAPILDYMAS: Po straipsnio paskelbimo savo kandidatūrą pateikė ir bendruomenės narė Aušra Gylytė (iš viso iškeltų kandidatūrų yra 12, 6 iš jų sutiko dalyvauti rinkimuose).

Karinė Amirjan Lučkė (Apulija ir Bazilikata)

Esu Karinė. Gimiau 1994 m. Lietuvoje, Zarasų raj., Dusetų mieste, lietuvės ir armėno šeimoje. Mano pilietybė – lietuvė. Mano tautybė – armėnė. Esu pasaulio žmogus. Jau 10 metų gyvenu Italijoje, Apulijos regione, Foggia provincijoje. Mano vyras Mindaugas yra tikras panevėžietis, jau dvidešimt metų gyvenantis Italijoje. Auginame du vaikus Ąžuolą (8 m.) ir Joaną-Liepą (4 m.). Turime socialinių paslaugų įmonę, kuriai priklauso 3 vaikų ir jaunimo socializacijos centrai, senelių dienos centras, taip pat aktyviai bendradarbiaujame su Lietuvos švietimo įstaigomis, vykdydami bendrus ES projektus. 

Nors priklausome Lietuvių bendruomenei Apulijos ir Bazilikatos regione, tačiau esame labai artimi Romos lietuviams, todėl aktyviai dalyvaujame iniciatyvose. 2021 m. sėkmingai organizavome Italijos lietuvių bendruomenių suvažiavimą Apulijoje, Rodi Garganico mieste. Taip pat esame Italijos Profesionalų klubo nariai ir labdaringų akcijų rėmėjai. Mūsų šeimai bendruomenė yra itin svarbi dėl lietuviško identiteto stiprinimo, kalbos ir kultūros išsaugojimo, perduodant tautiškumą savo vaikams.

Tapusi valdybos nare dar labiau prisidėčiau prie bendruomenės vienijimo, naujų veiklų įgyvendinimo, Lietuvos vardo žinomumo ir reputacijos stiprinimo. 

Neringa Budrytė (Toskana)

Gimiau 1978 m. Kaune. Vilniaus Universitete baigiau Lietuvių filologijos bakalauro studijas, tęsiau mokslus VU Žurnalistikos fakulteto magistratūroje. Studijuodama pradėjau dirbti žurnaliste regioninės Vilniaus TV Žinių tarnyboje. Įvairiose žinių tarnybose (BTV, „Lietuvos ryto” TV) daugiau kaip 10 metų dirbau reportere, daugiausiai vidaus politikos ir kultūros srityse. Vykau į komandiruotes užsienyje, dirbau Europos Parlamento sesijų ir Europos Vadovų Tarybos posėdžių metu Briuselyje ir Strasbūre.

2013 m. persikėliau į Italiją, Toskanos regioną. Prisidėjau kuriant Toskanos lietuvių bendruomenę, esu bendruomenės valdybos narė, atsakinga už ryšius su visuomene. Šiuo metu vadovauju Toskanos lituanistinei mokyklėlei „Toskaniukai“.

2017 m. pradėjau rašyti straipsnius iš Italijos „Lietuvos ryto“ grupei, nuo 2020 m. esu „Lietuvos radijo“ bendradarbė, o nuo 2020 m. prisijungiau prie Italijos lietuvių naujienų portalo ITLIETUVIAI.IT naujos redakcijos.

Italijos lietuvių bendruomenės valdybą regiu kaip vieningai, darniai dirbančia komandą, kurios tikslas užtikrinti nuoseklų bendruomenės veiklos tęstinumą ir augimą. 2020-aisiais prisijungus prie nepriklausomo Italijos lietuvių portalo ITLIETUVIAI.IT, teko glaudžiai bendradarbiauti su bendruomene ir jos nariais. Kartu įgyvendinome daug projektų, tarp jų didelio atgarsio sulaukusį interaktyvų žemėlapį „Lietuviška Italija“,  supažindinantį su įvairiais lietuviškais pėdsakais Italijoje. Rūpinamės lietuviškų kultūros renginių ir bendruomenės veiklos sklaida, lituanistinio švietimo populiarinimu, pasakojame išskirtines Italijos lietuvių istorijas. 

Ši patirtis padėjo suprasti, kad negausi, bet aktyvi ir įvairių talentų turtinga Italijos lietuvių bendruomenė turi didžiulį potencialą toliau plėstis ir stiprėti, prisidėti prie lietuvybės saugojimo ir Lietuvos vardo garsinimo. Šią misiją galime įgyvendinti kartu.

Elzė Di Meglio (Roma, Lacijas)

Gimiau 1983 m. Vilniuje. Vilniaus Edukologijos Universitete įgijau Prancūzų kalbos bakalauro, o Romos Università Pontificia  „San Tommaso d‘Aquino“ – Angelicum universitete – Socialinių mokslų bakalauro diplomą. Nuo 2016 m. esu  Romos lituanistinės mokyklos „Bitutė“ vadovė, 2020-aisiais kartu su Aurelija Orlova įkūriau Virtualios lituanistinės Italijos mokyklą. Nuo 2022 m. dirbu LR ambasadoje prie Šventojo Sosto.

Italijos lietuvių bendruomenės pirmininkė esu nuo 2016 m. kovo mėn. Tuo metu buvau jauna mama, auginanti ketverių metų dukrytę ir vienerių metų sūnų. Tai buvo iššūkis, kurį rizikavau priimti, nes bendruomenės veikloje dalyvaudavau kaip svečias ir gal ne taip aktyviai. Buvo nedrąsu, prisipažinsiu, bet bendruomenės nariai drąsino, skatino ir vis dėlto sutikau.  Čia man atsivėrė kitas pasaulis, atsiskleidė mano entuziazmas, noras daryti kitam, išreikšti meilę Lietuvai garsiai, savo darbais ir atsidavimu 100 procentu. Augau kiekvieno bendruomenės nario dėka, jų patarimais, padrąsinimais, įvertinimu, kritika. Ir dėl to dėkoju kiekvienam bendruomenės nariui už tai, kokia esu ir ypatingai dėkoju savo šeimai: vyrui ir vaikams už kantrybę ir pagalbą šioje mano misijoje. 

Visuomet stengiausi, kad bendruomenė augtų ir ją mačiau bendrą, per visą Italiją jungiančią tautiečius. Dalyvaujant Pasaulio Lietuvių Bendruomenės suvažiavimuose nuo pat pradžių buvo troškimas sujungti visos Italijos regionus, juos suburti, skatinti veikti, tai dariau kiek man buvo įmanoma ir su didele Lietuvos Respublikos ambasados Italijoje pagalba.

Ambasadorių indėlis yra didelis. Čia supranti, kad, kai sujungi jėgas, gali daug daugiau teigiamų rezultatų gauti.  Dabar turime 11 regionų bendruomenių, nuostabių lyderių, kur, bendromis jėgomis, kiekvienas pasinaudodamas savo kompetencijomis, savo „kozeriukais“ kuriame vieningą Italijos lietuvių bendruomenę. Kasmetiniais tapę bendruomenės suvažiavimai, kurie prasidėjo 2017 m. Romoje komandinio darbo mokymais, suveikė! Tęsiame šią tradiciją ir kiekvienais metais vis kitame regione susiburia lietuvaičiai iš visos Italijos. Tai nuostabus rezultatas, kuris, tikiuosi, dar ilgai neš vaisius. 

Bendruomenė užaugo, subrendo, atsiskleidė lyderių, kurie Italijai puikiai atstovauja Pasaulio Lietuvių Bendruomenėje. Bendruomenė užaugo ir sklaidos komunikacijos bei lituanistinio švietimo srityje. Galime didžiuotis, kad esame matomi ir girdimi ir įvertinami.

Nepaprastai džiaugiuosi Italijos lietuvių naujienų portalu ITLIETUVIAI.IT, kuris skleidžia žinią ne tik apie Italijos lietuvių renginius ir veiklas, bet aktualiausiomis temomis rašo visiems pasaulio lietuviams. 

Kodėl esu kandidatų sąraše? Iki paskutinės minutės nesvarsčiau pati kandidatuotis, bet bendruomenės narių žinutės, ir nuveiktų darbų įvertinimas paskatino sutikti būti kandidatuojamai. Jeigu esu reikalinga, tai tęsiu savo veiklą, geros komandos dėka galima bus nuveikti labai daug: skatinant ir aktyvinant bendruomenių apylinkėse veiklą, komunikacijos tobulinimą, bendrų projektų įgyvendinimą, lituanistinio švietimo skatinimą, na idėjų ir darbų daug būtų. Svarbu, kad veiktume konstruktyviai, su pagarba kiekvienam ir įdedant dalelę širdies. Šis savanoriškas atsidavimas yra širdies darbas – meilė žmogui ir meilė Tėvynei. Nepamirškime, kad bendruomenę kuria kiekvienas bendruomenės narys ir kiekvieno indėlis yra nepaprastai svarbus.

Dalia Martusevičiūtė (Venetas)

Gimiau Vilniuje, gavau muzikinį išsilavinimą V.M.K. Čiurlionio menų gimnazijoje, tačiau vyresnėse klasėse pasirinkau humanitarinę kryptį: mokiausi vokiečių, anglų, lotynų, prancūzų ir rusų kalbas. 1999 metais atvykau studijuoti į Venecijos Ca’Foscari universitetą, kur 2006 m. gavau Užsienio kalbų magistro diplomą, Vokiečių kalba. Pagal Erasmus programą studijavau Vokietijoje, Štutgarto universitete. Nuo 2011 m., išlaikius valstybinį egzaminą finansų konsultanto licencijai gauti, Italijoje dirbu pagal šią specializaciją su verslo liudijimu. Periodiškai bendradarbiauju su vertimo agentūromis ir teismo rūmais, galiu versti dokumentus, teisės aktus ir gyvai lietuvių – italų kalbomis. Nuo vaikystės dainavau choruose, dalyvavau koncertuose ir įvairiuose kultūriniuose renginiuose, televizijos ir radijo programose, todėl renginių vedimas ir organizavimas man iki šiolei suteikia didelį džiaugsmą.

Nuo 2018 atstovauju Veneto regiono lietuvių bendruomenei (VLB) kaip apylinkės pirmininkė, taip pat esu Italijos Virtualios lituanistinės mokyklos organizatorių grupėje ir PLB viešųjų ryšių komisijoje. Mūsų bendruomenės svarbiausių renginių sąraše vertėtų paminėti pirmąjį dviejų dienų VLB renginį „Veneto lietuvių dienos“, vykusį pirmų bendruomenės metų įsteigimo proga. 2021 m. dalyvavau muzikinio projekto MAROS RIJOS, pramočių giesmės organizatorių grupėje ir organizavime Veneto regione. Šiais metais buvau Italijos lietuvių suvažiavimo projekto vadovė ir organizatorė Paduvoje Vilniaus 700 metų jubiliejaus proga.

Nuo 2019 m. esu Lietuvos Bajorų Karališkosios Sąjungos valdybos narė, legitimuota bajorė ir ambasadorė Italijoje Mano tikslas bajorų sąjungoje – padėti legitimuotis naujiems nariams, dalyvauti lėšų rinkimo akcijose įprasminant LDK istorinę atmintį Lietuvoje ir pasaulyje, skatinti lietuvius domėtis savo giminės istorija ir šaknimis

Esu entuziastė, empatiška asmenybė, lengvai prisitaikanti prie kintančių darbo ir gyvenimo aplinkybių. Vertinu darbą grupėje, mėgstu organizuoti renginius, skirstyti darbus ir užduotis, ieškoti naujų bendradarbiavimo galimybių, padėti integruotis ir atsiskleisti kitų žmonių potencialui. Vertinu draugišką, konstruktyvią aplinką. Taip pat mielai prisijungiu prie iniciatyvų ir kitų aktyvių žmonių idėjų. Noriu dalintis įgyta patirtimi ir jungtis prie Italijos lietuvių bendruomenės komandos su tikslu sujungti, vienyti ir stiprinti ITLB. Mano vizijoje bendruomenės ateitis priklauso nuo mūsų sugebėjimo priimti naujus iššūkius ieškant aktualijų, sąlyčio taškų, tinkamos komunikacijos, bendradarbiavimo, o taip pat gabių talentingų žmonių, kurie bendruomenėje gali rasti tinkamą terpę saviraiškai.

Ieva Musteikytė (Roma, Lacijas)

Esu Ieva Musteikytė, atvykau į Italiją, Romą 1998 metais studijuoti, kur baigiau „Roma Tre“ universitetą, kalbų ir literatūros studijas. Nuo pat atvykimo aktyviai dalyvavau ITLB organizuojamuose renginiuose, buvau išrinkta į ITLB valdybą, taip pat vienerius metus buvau ITLB mokyklėlės „Bitutė“ vadove.

Gerai pažįstu Romą ir joje orientuojuosi, man žinoma jos infrastuktūra. Pažįstu Lacijaus regioną, esu daug keliavusi po Italiją, 2009-2011 m. gyvenau Toskanos regione. 

Labiausiai norėčiau akcentuoti savo darbo patirtį: dirbu kaip laisvai samdoma vertėja nuo 2003 metų su įvairiais užsakovais tiek iš Lietuvos, tiek iš Italijos, verčiu iš/ į lietuvių, italų, rusų, anglų kalbų, šiek tiek moku vokiečių kalbą. Turiu didelę techninės, administracinės ir teisinės kalbos vartojimo patirtį. Šiuo metu bendradarbiauju su Italijos prokuratūromis ir visų laipsnių teismais. Savo darbe pritaikau universitete „Roma Tre“, ilgametėje darbo praktikoje ir vertėjų seminare Birštone 2011 m. įgytas žinias. 

Dėstau Italijos valstybinėse mokyklose anglų kalbą nuo 2017 m. įvairaus amžiaus grupėms.

Turiu sukaupusi nemenką įvairaus pobūdžio renginių organizavimo patirties bagažą (mugės Turine rengimo ir organizavimo, įmonių jubiliejinių renginių, lietuvių bendruomenės sueigų organizavimo, įstaigų, kuriose dirbau, išvykų ir komandiruočių vadovams ir darbuotojams organizavimo). 

Puikiai dirbu kompiuteriu, greitai perprantu ir išmokstu valdyti kitokias programas ar kompiuterines sistemas, esu dirbusi su duomenų bazėmis.

Esu aktyvi, kruopšti, atsakinga, iniciatyvi, komunikabili, sugebu savarankiškai organizuotis darbą, atsižvelgiu ir pareigingai bei atsakingai įgyvendinu vadovų, kolegų prašymus ar skirtas, patikėtas užduotis, jas visuomet atlieku iki galo, siekiu aukščiausio rezultato. 

Manau, kad mano patirtis ir gebėjimai gali būti naudingi toliau sėkmingai plėtoti mūsų Italijos lietuvių bendruomenės veiklą. 

PAPILDYTA:

Aušra Gylytė (Roma, Lacijas)

Priėmiau sprendimą pateikti savo kandidatūrą lapkričio 30 d., perskaičiusi straipsnį, kad yra tik 5 kandidatai į Italijos valdybos rinkimus (rinksime 5 asmenis). Atsiunčiau papildomai 6 asmenų sąrašą, kurie, tikiuosi, sutiks dalyvauti rinkimuose. 

Bendruomenes vizija: atvira, demokratiška, skaidri, nepolitine, nereligine kultūrinė asociacija, skatinanti visų Italijoje gyvenančių lietuvių iniciatyvas, projektus, kultūrinius susibūrimus.

Tikslas: pagerinti bendruomenės veiklą.
Išsilavinimas: ekonomikos magistro diplomas.
Darbo patirtis: privati veikla.
Ideologija: žmonės, kurie užima bet kokius postus, turi turėti savo asmeninę nuomonę, teisingą ar klaidingą.

Registracija iki lapkričio 30 d.

Norintieji dalyvauti LR ambasados Italijoje ir LR ambasados prie Šventojo Sosto organizuotoje Kalėdinėje popietėje raginami registruotis iki lapkričio 30 d. Norintieji dalyvauti rinkimuose gyvai arba nuotoliniu būdu (tą gali padaryti tik nario mokestį sumokėję bendruomenės nariai) taip pat turi užsiregistruoti. Nurodę, kad balsuos nuotoliniu būdu, nuorodą balsavimui gaus gruodžio 1 d.

Daugiau apie ankstesnius rinkimus ir projektų ataskaitas rasite šiuose ITLIETUVIAI.IT straipsniuose.

2018 m. surengti rinkimai ir ataskaita

2021 m. projektų ataskaita

2021 m. rinkimai 

Straipsnis parengtas pagal Lietuvių fondo finansuojamą projektą „Mes – lietuviai

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI