Home / AKTUALIJOS  / Žinios iš ILB valdybos Romoje: skaityk ir atsiliepk!

Žinios iš ILB valdybos Romoje: skaityk ir atsiliepk!

Mieli Italijos lietuvių bendruomenės nariai ir draugai, visi viliamės, kad gyvenimas palengva grįš į vėžes, atgis ir Italijos lietuvių bendruomeninės veiklos. Po vasario 3 dienos valdybos Romoje nutarimų dalinamės kai kuriomis žiniomis ir kviečiame prisidėti prie bendrų iniciatyvų.

Prisidėk prie reformos!

Visų pirma, inicijuojame diskusiją apie Italijos lietuvių bendruomenės reformą. Daugelį metų bendruomenė buvo sudaryta iš dviejų trijų apylinkių, centrinė valdyba buvo Romoje, o šiandien apylinkių keliolika. Kaip harmonizuoti ir koordinuoti jų veiklą, kad nei viena neliktų užribyje, kad visos jaustųsi vienos bendruomenės ir organizacijos dalimi?

Mums reikia naujo bendruomenės valdymo ir sprendimų priėmimo mechanizmo, geresnio vienas kito pažinimo, glaudesnio bendradarbiavimo. Parengėme pradines pastabas, kurias jau išsiuntėme visų Italijos lietuvių bendruomenės apylinkių pirmininkams, lyderiams ir aktyvistams. Jie gali jomis jau dabar dalintis savo ratuose. Šiek tiek vėliau paskelbsime jas įprastais mūsų komunikacijos portalais, nes kuo daugiau žmonių  pamatys ir reaguos, tuo geriau! Ketiname naudotis tiesioginio redagavimo internete įrankiu, kad galėtumėte tuoj pat įrašyti savo pastabas.

Dalyvauk rinkimuose Romoje!

Romos ir Lacijaus regiono lietuviams pranešame apie ketinimus surengti ataskaitinį susirinkimą, pateikti ataskaitas už 2018-2021 m. veiklą, išrinkti naują valdybą, suprantama, jeigu aplinkybės ir taisyklės leis. Paskutinį kartą rinkimus rengėme 2018 metų kovo 19 dieną. Kaip numatyta statute, buvo taip pat parengtos ir pristatytos dviejų metų veiklos ir finansų ataskaitos.  Tačiau dėl menko dalyvavimo rinkimai paskelbti neįvykusiais, 2020 metais rinkimus sušaukti sutrukdė koronavirusas, visą šį laikotarpį liko dirbti ankstesnioji valdyba, kurios sudėtis išliko beveik nepakitusi.

Informuojame, kad šių metų vasario 13 dieną savo noru valdybą paliko Aušra Gylytė, kuri sprendimą pagrindė požiūrio į bendruomenės vaidmenį ir vizija nesutapimu su kitais nariais bei pirmininku. Atsistatydinimas reglamentuotas valdybos.

Ir jūs turite minčių apie bendruomenės vaidmenį ir viziją? Pritariate ir norėtumėte pratęsti tai, kas daroma, daryti šiek tiek arba visiškai  kitaip, įvesti naujų iniciatyvų ir veiklų? Nelikite nuošalyje!

Tradiciškai rinkimai Romoje vykdavo kartu su Kovo 11 dienos švente, tačiau, nesant jokios garantijos, kad už mažiau nei keturių savaičių bus leidžiami susitikimai, valdybos dauguma nusprendė juos nukelti į gegužės pradžios – birželio pradžios laikotarpį. Be to, statutas numato, kad apie ataskaitinį susirinkimą reikia pranešti prieš 30 dienų.  

Rašyk projektus!

Primename, kad bendruomenėje veikia ne vien valdyba! Daugeliui gražių dalykų pakanka savanorystės ir kūrybingumo. Kitas mintis įgyvendinti padeda valstybiniai ir privatūs fondai: jų interneto svetainėse galima susipažinti su kriterijais, su parašytais ir jau įgyvendintais projektais

Bendruomenės vardu ir bendruomenės labui  pateikti idėją, parašyti paraišką ir įgyvendinti projektą gali bet kuris bendruomenės narys, kad ir kur būtų. Valdyba parems parašu ir sukaupta patirtimi visus gerus, atsakingai parengtus, skaidrius, realistiškus projektus. Po to jau spręs paramą skirstančių fondų ekspertai. Metų gale jiems reiks atsiskaityti už rezultatus ir pateikti finansines ataskaitas.

Nepaisant visuotinio sąstingio, 2020 metais buvo realizuoti tokie projektai:

1. Pasaulio lituanistinių mokyklų ir jų šeimų sąskrydžio “Draugystės tiltas – Gintaro keliu į Amžinąjį miestą“ parengiamieji darbai – projekto vykdytojas: Elzė Di Meglio / Roma – projekto finansavimas: 10 000 eurų (atsiskaityta)

2. “Mokslo metų pradžios  šventė su tautodailės dirbtuvėmis: susipažinkime su lietuviškomis ornamentų tradicijomis drožyboje“ (Turinas, Roma, Toskana) – projekto vykdytojas: Aurelija Orlova / Turinas – projekto finansavimas 1000 eurų (atsiskaityta)

3. Lietuvos Nepriklausomybės trisdešimtmečio ir Konstitucijos dienos paminėjimui skirtas Italijos lietuvių suvažiavimas Sicilijoje: ,,30 lietuviškų įspaudų Italijoje“ – projekto vykdytojas: Simona Crisafulli / Itala, Sicilija – projekto finansavimas: 1650 eurų (atsiskaityta)

Projektus finansavo ŠMSM – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija ir URM – Užsienio reikalų ministerija. Informacija apie šiuos projektus pasiekiama jų interneto svetainėse.

2020 metų projektai, kuriems neskirtas finansavimas arba nebuvo galimybės įgyvendinti dėl pandeminės situacijos, teikta į Užsienio reikalų ministeriją:

1. XII Tarptautinio muzikos festivalio „Le strade d’Europa. Lietuva-Italija 2020“ plėtra mininti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-metį Turine, Genujoje, Parmoje ir Palerme. Projekto vykdytojas: Aurelija Orlova / Turinas ir Nijolė Dorotėja Beniušytė / Abruco regionas. Pateikta rekomendacija dalyvauti Lietuvos kultūros tarybos projektų konkurse.

2. „Italijos lietuvių šeimų vaikų ir Lietuvos Skautų vaikų stovykla Italijoje“ – projekto vykdytojas: Vilma Rapšaitė / Toskana – skirtas finansavimas 2000 eurų, tačiau nebuvo galimybės įgyvendinti dėl susiklosčiusios pandeminės situacijos.

2021 metų projektai, kuriuos finansuoja Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas, Amerikos lietuvių fondas ir Užsienio reikalų ministerija:

1. „Lietuviška Italija“ – projekto vykdytojas: Aurelija Orlova / Turinas – projekto finansavimas: 5000 eurų (patvirtinta)

2. „Italijos lietuvių bendruomenės veiklos efektyvinimas, informacijos sklaida, internetinė leidyba“ – projekto vykdytojas: Elzė Di Meglio / Roma – projekto finansavimas: 5000 $ (patvirtinta, finansuojama pateikus išlaidas po projekto įvykdymo)

3. „Visuotinis Italijos lietuvių bendruomenės suvažiavimas, skirtas puoselėti senąsias lietuvių tautos tradicijas, supažindinti ir gilinti Lietuvos istorijos pažinimą, ryšių su Italija suvokimą ir svarbą“ – projekto vykdytojas: Karinė Amirjan – Lučkė / Apulija ir Bazilikata – projekto finansavimas: 2600 eurų (patvirtinta)

2021 metų projektai, kuriems neskirtas finansavimas, teikta į Užsienio reikalų ministeriją:

1. „Lietuvos grožinės literatūros vaikams ir paaugliams sklaida Italijoje“ – projekto vykdytojas: Asta Kriščiūnaitė-Dantoni; Toma Gudelytė / Florencija ir Genuja. Pateikta rekomendacija dalyvauti Lietuvos kultūros tarybos projektų konkurse.

2. „Diasporos naujienų portalas“ – projekto vykdytojas: Daiva Lapėnaitė / Sardinija (D. Lapėnaitei atsistatydinusITLIETUVIAI.IT portalo vyr. redaktorės pareigų, lėšų skyrimo atveju būtų skiriamas kitas projekto vadovas.) Pateikta rekomendacija dalyvauti Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo konkurse.

2021 metais pateikti ir šių projektų paraiškos, tačiau atsakymai dėl projektų finansavimo dar nėra gauti. Projektai išsiųsti Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Kultūros tarybos konkursams.

1. Pasaulio lituanistinių mokyklų ir jų šeimų sąskrydis „Draugystės tiltas – Gintaro keliu į Amžinąjį miestą“ (tęstinis projektas) – projekto vykdytojas: Elzė Di Meglio / Roma.

2. „Maros Rijos – Sutartinių magija Italijoje“ (Venetas, Toskana) – projekto vykdytojas: Viktorija Skafaru / Toskana.

3. „Italijoje vykstančių meninių ir kultūrinių lietuvių autorių renginių atminties įprasminimas ir sklaida internetinėje leidyboje“ – projekto vykdytojas: Aurelija Orlova / Turinas.

Praktikantų priėmimas

Primename, kad kiekviena Italijos lituanistinė mokykla turi galimybę priimti ir pasirinkti praktikantus – tai dažniausiai Lietuvos universitetų studentai. Jie / jos teikia prašymą (užpildo poreikio lentelę) Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kartu su Švietimo mainų paramos fondu kiekvienais metais organizuojamoje praktikantų vietų atrankai lietuviškose bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklose užsienyje (kartu su lietuvių bendruomenėmis) ir lituanistikos (baltistikos) centruose.

Po pirminės praktikantų atrankos mokykloms yra perduoti siūlomų kandidatų sąrašai su CV ir motyvaciniais laiškais. Mokyklų pateiktas kuo tikslesnis galimų užduočių ir reikalavimų kandidatams aprašymas leis atlikti kokybiškesnę pirminę atranką ir pasiūlyti tinkamiausius ir labiausiai motyvuotus kandidatus.

Kandidatus praktikai pasirenka pačios lituanistinės mokyklos ir baltistikos centrai prieš tai jiems tinkamu būdu (el. laišku, Skype ir pan.) pabendravusios su norinčiu atlikti praktiką kandidatu. Pagal susiklosčiusią praktiką, vienai praktikos vietai per vienerius mokslo metus skiriama iki 2 praktikantų.

Paprastai kandidatų sąrašas nebūna ilgas, 1-2 studentai. Lituanistinių mokyklų atstovai džiaugiasi bet kokia pagalba, kurios dėka gali veikti lituanistinio švietimo labui.

Praktikantus gali siūlyti tiesiogiai ir universitetai, kolegijos, kitos mokymosi įstaigos. Tokiu atveju pasirašomos atskiros sutartys su mokymo įstaiga Lietuvoje arba per Erasmus praktiką.

Su linkėjimais iš Romos, ILB valdyba

1PARAŠYKITE SAVO NUOMONĘ
  • Ausra Gylyte 2021-02-19

    Ačiū kad informavote apie mano atsistatydinimą bet manau jis čia nebuvo reikalingas. Kadangi parašėte tai turiu patikslinti su 3 nariais: Raimonda Bojazinskyte, Egle Skulskyte ir Nerija Marciukaite.

SKELBTI