Home / AKTUALIJOS  / Italijos lietuvių suvažiavimas Bardi miestelyje. SKAITYKIT ir tai perskaitę gerai PAMĄSTYKIT ar nevertėtų SUSITIKTI DAR SYKĮ

Italijos lietuvių suvažiavimas Bardi miestelyje. SKAITYKIT ir tai perskaitę gerai PAMĄSTYKIT ar nevertėtų SUSITIKTI DAR SYKĮ

Prieš 70 metų keli šimtai iš Lietuvos priverstų pasitraukti lietuvių – daugiausiai dvasininkai, diplomatai, menininkai – saugų uostą rado Italijoje, susitelkė Romoje ir 1952 m. spalį įkūrė Italijos lietuvių bendruomenę. Pirmuoju valdybos pirmininku buvo išrinktas prelatas Vincas Mincevičius, kuris ne tik ilgus metus vadovavo bendruomenei, bet ir nenuilstamai dirbo Lietuvos laisvės bylai. Italijos lietuviai bendruomenės 70-metį paminės simboliškai ypatingoje vietoje – V. Mincevičiaus pastangomis unikalia Lietuvos salele tapusiame Bardžio mieste.

Organizatorių pranešimas spaudai

2022 m. rugsėjo 16-18 dienomis Bardyje Emilijos-Romanijos lietuvių iniciatyva organizuojamas šeštasis Italijos lietuvių suvažiavimas, kuriuo paminėsime Italijos lietuvių bendruomenės įkūrimo 70-mečio sukaktuves ir pagerbsime aktyvų bendruomenės veikėją bei ilgametį jos vadovą prelatą Vincą Mincevičių (1915-1992), kartu prisimindami 30-ąsias jo mirties metines.

Be to, šie metai yra paskelbti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ metais – prie šiemet švenčiamo Kronikos 50-mečio jubiliejaus prisidėjo ir prel. V. Mincevičiaus triūsas, šį pogrindžio sąlygomis nuo 1972 m. Lietuvoje ėjusį leidinį verčiant į italų kalbą ir platinant jį Italijoje.

Štai kaip 1979 m. apie V. Mincevičių rašė Pasaulio lietuvių bendruomenės vicepirmininkas Vaclovas Kleiza: „Jis jau 25 m. redaguoja Eltą italų kalba. Jo pastangomis italų kalba išleista Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika. Ant stalo visa krūva knygų bei leidinių, kuriuos paruošė prelatas, skelbdamas apie lietuvių tautos kančią ir persekiojimus. Jo dėka italų spaudoje, radijuje ir televizijoje minimas Lietuvos vardas.“

Ir dar viena sukaktis – prieš 60 metų (1962 m. rugsėjo 17 d.) Bardyje iškilo pirmasis Italijoje lietuviškas koplytstulpis, kuriuo prel. V. Mincevičius buvo sumanęs pagerbti kardinolą Antonio Samore, dirbusį Vatikano nunciatūroje Kaune (1932-1938) ir pamilusį Lietuvą. 2007-ųjų rudenį (lygiai prieš 15 metų) Bardis pasipuošė kitu iš Lietuvos atvežtu skulptoriaus Vytauto Ulevičiaus drožtu koplytstulpiu.

Taigi vieta ir laikas suvažiavimui parinkti neatsitiktinai: 2022-ieji – tai jubiliejiniai metai Italijos lietuviams, o Bardis – V. Mincevičiaus rūpesčiu Italijoje atsiradusi ypatinga Lietuvos salelė.

Atvažiavę į ją, galėsite pasigrožėti bent keliais koplytstulpiais, prie jų besistiebiančiais ąžuoliukais, pavaikščioti Via Lituania ir kitomis miestelio gatvelėmis, besigėrėdami tūkstantmetės Bardžio pilies didingais kontūrais ar lietuviškais varpeliais ir kitais suvenyrais, kuriuos rasite miesto aikštėje specialiai tomis dienomis įrengtame prekybiniame stende.

O susirinkę į Bardžio jaunimo namuose esančią ir Sala Lituania vardu pavadintą konferencijų salę, liksite apsupti lietuviškų motyvų freskomis, išpieštomis ant salės sienų sunkiais sovietų okupacijos metais ir neleidusiomis užmiršti Lietuvos tuomet, kai jos vardas buvo išnykęs iš pasaulio žemėlapio.  

Turėsime gerą progą ir puikų foną sugrįžti prie savo šaknų, apžvelgti Italijos lietuvių bendruomenės atsiradimo aplinkybes, prisiminti jos steigėjus ir vadovus, įvertinti jau nueitą ir dar laukiantį kelią, apmąstyti tragišką mūsų tautai netolimos praeities etapą ir pasvarstyti galimus istorijos vingius šiuo neramiu šiandienos laiku.

                                          PRELIMINARI  RENGINIO  PROGRAMA

                                            BARDIS, 2022 rugsėjo 16 – 18 d.

Penktadienis (rugsėjo 16)

17.00 val. Dalyvių registracija (Casa della Gioventù, Piazza Vittoria, 13)

19.00 val. Šv. Mišios Bardžio parapijinėje bažnyčioje (Piazza Vittoria, 1)

20.30 val. Vakarienė

22.00 val. Bardžio pilies naktinė apžiūra *

Šeštadienis (rugsėjo 17)

10 val. Sveikinimo žodis svečiams ir dalyviams

10.10 val. LR Ambasados Italijoje atstovo sveikinimo žodis

10.25 val. Saulius Augustinas Kubilius, Vatikano radijo žurnalistas: „Prelato Vinco Mincevičiaus gyvenimas ir veikla

10.45  val. Elzė Simonkevičiūtė-Di Meglio, ITLB pirmininkė: „Italijos lietuvių bendruomenė nuo įkūrimo iki mūsų dienų“

11.00 val. Birutė Michelini, kalbininkė ir vertėja: „Prel. V. Mincevičiaus pėdsakai Bardyje ir mano gyvenime“

11.30 val. Kavos pertraukėlė

12.00 val. Bardžio mero ir kitų garbingų svečių sveikinimo žodis

12.30 val. Prelatui Vincui Mincevičiui skirtos atminimo lentelės atidengimas

13.00 – 15.00 val. Pietų pertrauka

15.00 val. Vaizdo įrašo su kardinolu Audriu Juozu Bačkiu peržiūra: prisiminimai apie Italiją, čia pažintus senuosius lietuvių emigrantus

15.15 val. Skaidrė Urbonienė, humanit. m. dr., sakralinio meno specialistė: „Lietuvių kryždirbystė: nuo tikėjimo iki nacionalinio tapatumo simbolio“

16.00 val. Diskusijos. Bendruomenių pirmininkų susitikimas ir einamųjų reikalų aptarimas

19.00 val. Koncertas

20.30 val. Vakarienė

Sekmadienis (rugsėjo 18)

10.00 val. Išvykimas į Parmigiano Reggiano sūrių gamyklą

11.30 val. Suvažiavimo uždarymas, atsisveikinimas

Dalyvio paketo, į kurį įskaičiuota visa programa, dvi nakvynės ir pilnas maitinimas, kaina suaugusiam 170 eurų, vaikams iki 12 metų – 90 eurų, vaikams iki 3 metų nemokamai. Kadangi vietų skaičius už šią kainą yra ribotas, kviečiame registruotis iki rugpjūčio 10 d.

Registracija ir papildoma informacija el. paštu inga.trofimovaite@libero.it arba tel. +39 3290848212

* Šiai ekskursijai gali būti taikomas minimalus mokestis

Renginį dalinai finansuoja Užsienio reikalų ministerija

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI