Home / LIETUVIŠKA ITALIJA ŽEMĖLAPIO  / Lietuvos ir jos šventųjų ženklai Romos Prati Šv. Joakimo bažnyčioje

Lietuvos ir jos šventųjų ženklai Romos Prati Šv. Joakimo bažnyčioje

Prie Vatikano prisišliejusiame Prati rajone, šalia Quiriti aikštės, yra turistų retai lankoma, tačiau jų dėmesio tikrai verta San Gioacchino in Prati arba Prati Šv. Joakimo bažnyčia, statyta XIX a. pabaigoje. Joje randame net keletą su Lietuva susijusių ženklų. Portiko frize, viename iš medalionų įrašyta „POLACY LIETUVEI RUSINY“. Lenkijai skirtoje koplyčioje taip pat pavaizduoti du Lietuvai svarbūs šventieji: Lietuvos globėjas šv. Kazimieras ir šv. Bazilijaus Didžiojo ordino Lietuvoje įkūrėjas šv. Juozapatas Kuncevičius. 

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI