Home / LIETUVIŠKA ITALIJA ŽEMĖLAPIO  / Santa Maria in Aquiro bažnyčia, kardinolo jėzuito Jono Albrechto Vazos diakonija

Santa Maria in Aquiro bažnyčia, kardinolo jėzuito Jono Albrechto Vazos diakonija

Romoje, Capranica aikštėje, yra Santa Maria in Aquiro bažnyčia, kuri buvo kardinolo jėzuito Jono Albrechto Vazos diakonija. Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Zigmanto Vazos sūnus niekuomet nepriėmė šventimų – Popiežius Urbonas VIII jį paskyrė kardinolu in pectore (iš lot. „krūtinėje, širdyje“). Šitaip popiežius pagerbia asmenį, kurio skyrimo kardinolu paviešinimas dėl rimtų priežasčių nėra įmanomas. Tačiau, kol paskyrimas yra įvykęs tik popiežiaus „širdyje“, paskirtasis praktiškai nėra kardinolas, o juo tampa tuomet, kai apie paskyrimą viešai pranešama ir kai paskirtajam suteikiamos kardinolo insignijos.

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI