Home / LIETUVIŠKA ITALIJA ŽEMĖLAPIO  / Šv. Pranciškaus Švenčiausių Stigmų bažnyčioje Romoje ilsisi Vladislovas Konstantinas Vaza

Šv. Pranciškaus Švenčiausių Stigmų bažnyčioje Romoje ilsisi Vladislovas Konstantinas Vaza

Pačiame Romos centre, netoli Panteono, yra Šventojo Pranciškaus Švenčiausių Stigmų bažnyčia. Įėję į šventovę, kairės navos pačiame gale, priešais įėjimą į zakristiją, rasite garsiosios Vazų dinastijos atstovo – nesantuokinio Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus sūnaus Vladislovo Konstantino Vazos kapą. Romos bažnyčioje jo amžinojo poilsio vietą žymi vėlyvo baroko paminklas, su epitafija lotynų kalba, kurio užsakovas buvo popiežius Klemensas XI. Paminklo autorius – italų baroko skulptorius Lorenzo Ottoni.

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI