Home / AKTUALIJOS  / Vasario 16-ąją mišias už Lietuvą aukos antras po Popiežiaus Vatikano pareigūnas

Vasario 16-ąją mišias už Lietuvą aukos antras po Popiežiaus Vatikano pareigūnas

Artėjančią Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Italijos lietuviai turės galimybę dalyvauti išskirtiniame renginyje. Vasario 16 d. Švenčiausiojo Jėzaus Vardo bažnyčioje Romoje Šv. Mišias už Lietuvą aukos antrasis pagal rangą (po popiežiaus Pranciškaus) Vatikano pareigūnas – valstybės sekretorius, kardinolas Pietro Parolin. Po Šv. Mišių susirinkusiems dainuos iš Lietuvos atvykęs jungtinis choras, jungiantis virš 100 choristų.

Ana Vengrovskaja
ITLIETUVIAI.IT

Paminės kelias svarbias sukaktis

Renginį kartu organizuoja dvi Romoje esančios diplomatinės atstovybės – Lietuvos Respublikos ambasada Italijoje ir Lietuvos Respublikos ambasada prie Šventojo Sosto ir Maltos ordinui. 

Pasak Lietuvos Respublikos ambasadorės prie Šventojo Sosto ir Maltos ordinui, meno istorikės doc. dr. Sigitos Maslauskaitės-Mažylienės, Vasario 16 d. renginys bus skirtas ne tik švęsti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, bet ir pristatyti Dainų šventę, o taip pat paminėti diplomatų Lozoraičių metus. 

Garsioji diplomatų Lozoraičių šeima (Statys Lozoraitis, Kazys Lozoraitis, Statys Lozoraitis jaunesnysis) atliko svarbų vaidmenį atstovaudama Lietuvai Italijoje, Vatikane ir JAV, įnešė svarų indėlį į Lietuvos laisvės bylą sovietų okupacijos metais. 

„Su Lietuvos ambasadore Italijoje Dalia Kreiviene pagalvojome, kad būtų puiku atgaivinti Vasario 16 d. šventę, juolab, kad 2024-ieji yra paskelbti diplomatų Lozoraičių metais. Ši šeima yra glaudžiai susijusi su Vasario 16 d., neleidusi išnykti, užgesti laisvės troškimui ir kovai už laisvę“, – sako S. Maslauskaitė-Mažylienė.

Daugiau apie Lozoraičių metus mininčius renginius Italijoje skaitykite ITLIETUVIAI.IT straipsnyje.

Vasario 16-oji – ir santykių su Vatikanu pradžia 

Ambasadorė S. Maslauskaitė-Mažylienė pasakoja, kad pagrindinis artėjančio renginio akcentas yra Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas, nuo kurios prasidėjo ir Lietuvos valstybės ir Šventojo Sosto diplomatinių santykių kūrimas, tapęs svarbia pradžia Lietuvos ateičiai.  

Vatikano valstybė niekada nepripažino sovietinės Lietuvos okupacijos ir buvo viena iš nedaugelio šalių, kurioje Lietuvos atstovybė veikė be pertraukos ir sovietmečiu.

Šis istorinis kontekstas pastūmėjo diplomatę pakviesti Šv. Mišias aukoti aukšto rango Vatikano pareigūną Pietro Parolin, kuris, nepaisant įtemptos darbotvarkės, sutiko kartu su tikinčiaisiais pasimelsti už Lietuvą.

„Buvo labai džiugu, kad jis sutiko – įsivaizduojant jo dienotvarkę ir rangą nelabai tikėjausi, bet buvo labai smagu, kad visgi priėmė mūsų kvietimą aukoti Šv. Mišias už Lietuvos laisvę gynusius, už mūsų šalies ateitį, o taip pat ir dabartį grėsmės akivaizdoje“, – sako ambasadorė Sigita Maslauskaitė-Mažylienė.

„Mąstant apie istorinį kontekstą, ką reiškia vasario 16-oji, diplomatinių santykių kūrimas su Šventuoju Sostu, visos tuo laikotarpiu vykusios dramos, vėliau Molotovo ir Ribentropo paktas ir faktas, kad vienintelė Lietuvos ambasada Europoje išliko gyvuoti tik prie Šventojo Sosto bei veikė per visą sovietmetį, mane įkvėpė pakviesti Šventąsias Mišias aukoti Vatikano valstybės sekretorių Pietro Parolin. 

Buvo labai džiugu, kad jis sutiko – įsivaizduojant jo dienotvarkę ir rangą nelabai tikėjausi, bet buvo labai smagu, kad visgi priėmė mūsų kvietimą aukoti Šv. Mišias už Lietuvos laisvę gynusius, už mūsų šalies ateitį, o taip pat ir dabartį grėsmės akivaizdoje“, – pasakoja diplomatė.

Italams pristatys unikalią Lietuvos tradiciją

Vienas didžiausių renginių šiemet yra vasarą vyksianti Dainų švente, tad renginio Vasario 16 d. metu bus skirtas dėmesys ir šiai šimtmetį skaičiuojančiai lietuviškai tradicijai. Į Romą iš kelių Lietuvos miestų atvyks garsios šalies dirigentės Rasos Gelgotienės suburtas jungtinis choras iš 5 kolektyvų.

Lietuvos chorų sąjungos prezidentės suburtų chorų pasirodymo tikslas – pristatyti Dainų šventės tradiciją užsieniečiams. Panašios sudėties jungtinis choras jau yra rengęs koncertus Paryžiuje, planuojamas koncertas Rygoje.

„Kadangi šią vasarą turėsime mūsų Dainų šventės šimtmetį – praėjo jau 100 metų nuo to, kai 1924 m. buvo pirmoji šventė – chorai turi didelę Dainų šventės programą ir norime ją pristatyti užsienyje. 

Jau darėme du koncertus su mūsų 100-čio Dainų šventės programos pristatymu su dideliais jungtiniais chorais, kurių sudėtyje buvo viename 8, kitame 9 kolektyvai, Madeleine bažnyčioje Paryžiuje. Dabar koncertui Romoje Vasario 16-osios proga subūrėme šiek tiek mažesnį kolektyvą iš 5 chorų“, – sako dirigentė.

Į Romą atvyks virš 100 choristų

Į koncertą Romoje atvyks Klaipėdos Žvejų kultūros rūmų moterų choras „Dangė“, Marijampolės mišrus choras „Suvalkija“, Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras „Dagilėlis“, Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“, Vilniaus universiteto merginų choras „Virgo“, vargonininkė Jarūnė Barkauskaitė.

„Labai atsakingai ir džiaugsmingai ruošiamės Dainų šventei, entuziazmo netrūksta. Artėjantis koncertas Romoje Vasario 16-osios proga yra puiki galimybė pristatyti mūsų unikalią Dainų švenčių tradiciją, kuri yra įtraukta į Unesco paveldo sąrašus ir kurią puoselėjam, kad apie ją sužinotų kuo daugiau žmonių“, – sako choro vadovė Rasa Gelgotienė.

„Vaidilučių“ choras giedos ir Pietro Parolini aukojamų Šv. Mišių metu. Po mišių jungtinis penkių kolektyvų choras simboliniu pavadinimu „Lietuva“ atliks įvairialypę programą – iš pradžių bažnytiniai kūriniai, tada dainos iš Dainų šventės programos, Vasario 16-ai skirti lietuviški patriotiniai kūriniai.

Prieš metus „Už nuopelnus Lietuvai“ ordinu apdovanota R. Gelgotienė pasakoja, kad jungtinio choro atlikėjai, kurių į Romą atvyks daugiau nei 100, entuziastingai ruošiasi šių metų birželio 29 – Liepos 6 dienomis vyksiančiai Dainų šventei ir džiaugiasi galėdami supažindinti su šia unikalia tradicija ir užsienio publiką.

„Labai atsakingai ir džiaugsmingai ruošiamės Dainų šventei, entuziazmo netrūksta. Artėjantis koncertas Romoje Vasario 16-osios proga yra puiki galimybė pristatyti mūsų unikalią Dainų švenčių tradiciją, kuri yra įtraukta į Unesco paveldo sąrašus ir kurią puoselėjam, kad apie ją sužinotų kuo daugiau žmonių“, – reziumuoja pašnekovė.

Programa

KAS Vasario 16-sios minėjimas, Šv. Mišios, jungtinio choro „Lietuva“ koncertas

KADA 2024 m. Vasario 16 d., nuo 18 val.

KUR Švenčiausiojo Jėzaus Vardo bažnyčią (Chiesa del Gesù), Piazza del Gesù, Roma

ĮĖJIMAS ATVIRAS IR NEMOKAMAS

Straipsnis parengtas pagal Lietuvių fondo finansuojamą projektąItalijos lietuvių bendruomenės veiklos efektyvinimas, informacijos sklaida, internetinė leidyba

NĖRA KOMENTARŲ

SKELBTI